Norvegese-Inglese traduzione di så sant

La Traduzione della parola så sant da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

så sant in inglese

så sant
vilkåraltro provided, provided that, providing that
Termini derivati da så sant
Esempi con traduzione
For godt til å være sant.
Det han sier er på en måte sant.
Vi tror fortsatt det er sant at han er uskyldig.
Teoremet er åpenbart sant for endelige mengder.
Det kan være sant.
Det kan ikke være sant.
Du liker jenter, ikke sant?
Du kan svømme, ikke sant?
Hun er veldig smart, ikke sant?
Han er ikke her, sant?
Jeg trodde det var sant.
Du løy til meg, sant?
Du klarer det, sant?
Tom kysset deg, ikke sant?
Det er dessverre sant.
Du har en sønn, ikke sant?
Og du er lærer, sant?
Dette er en flott utsikt, ikke sant?
Når sant skal sies, er jeg så fryktelig lei av å stå opp tidlig om morgenen, at jeg ikke kommer til å kjøpe nye batterier til vekkerklokken heretter.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Slik sier arrangøren det, og det er så sant som det er sagt.
2.Det ser slik ut, så sant man ikke velger å modifisere trykkskottet.
3.Javisst, så sant anlegget brukes riktig, svarer Ragnar Evensen.
4.Jeg har sagt ja til å spille ombord, og så sant alt går som det skal, har rederiet alt reservert lugar med barneseng.
5.Så sant det er unger her, spiller vi, uansett vær.
6.Så sant efterforskningen viser at Treholt har bidratt til det dårlige forhandlingsresultatet gjennom sine opplysninger til russerne og ved sin påvirkning av norske holdninger i forhandlingene, så må dette gi grunnlag for å revurdere hele forhandlingsresultatet når det igjen blir aktuelt å avgjøre om avtalen skal fornyes eller ikke, påpeker Finn Sollie.
7.Så sant vi får tillatelse til å stenge Nordraaks plass for trafikk og parkering, skal plassen strøs med sagflis og et stort" spindelvev" spennes opp, forteller Sunniva Målfrid Gåsemyr.
8.Undervisningen bør så sant det er mulig legges til skolen i den ordinære skoletiden.
9.Vi er rede til dialog med hvem det skal være, uten forhåndsbetingelser, så sant dialogen ikke har karakter av politiforhør.
10.Alle alternativer er mulige så sant det finnes en byttepartner.
11.Alle har noen kunnskaper og kan gjøre en del på egen hånd, og elevene ser lettere hvordan databehandling kan hjelpe dem så sant man bare vet hvilken hjelp man vil ha og har programmer å legge inn i datamaskinen.
12.Alle seriøse opplysninger blir sjekket så sant vi har disponibelt mannskap, men foreløbig har vi ikke fått sikre holdepunkter for å slå fast hvor ranerne befinner seg.
13.Barnehavetilbudet omfatter også blinde, svaksynte og andre handicappede, så sant barna selv kan ha glede av tilbudene.
14.Bykreditt kan tilby OBOS nesten ubegrensede lånemidler så sant lånebeløpet holdes innenfor 80 prosent av lånetaksten av eiendommer og bygninger tilhørende borettslag i OBOS og OBOS Forretningsbygg.
15.Både doktorgrad og universitetsstatus blir verdsatt så sant det passer.
16.Da fortale skiltene våre at vi ville komme og fjerne sne og issvuller så sant vi ikke ble hindret av parkerte biler, forteller overingeniør Arne Eide i veivesenet.
17.De kommuner som måtte ha praktisert en høyere inntektsgrense, skal som en overgangordning kunne forsette med det så sant maksimumsgrensen på kr. 23 000 ikke overskrides.
18.De palestinske representanter kan påregne oppholdstillatelse så sant de ikke har vært delaktige i terroristvirksomhet, men de kan ikke innvilges diplomatisk eller offisiell status.
19.De sovjetiske utøverne er velkomne til Los Angeles på lik linje med alle andre, så sant de selv ønsker det.
20.Den strålingsmengden som kommer fra kjernekraftanlegg er ikke det minste farlig for mennesker, så sant det ikke skjer uhell.
21.Derfor bør vi støtte prosjekter som forsvarer et slikt nærvær så sant disse ikke er rene eventyrprosjekter, sier han.
22.Derimot vil åttendemann i troppen ikke få gå noe renn, så sant det ikke inntreffer sykdom eller påfallende formsvikt hos de som allerede er klare.
23.Dermed er neste møte en avtale, så sant han rekker hjem fra Frankrike til søster Minken ved middagsbordet.
24.Det er korpset med mørke gallauniformer og røde striper i buksene som marsjerer i spissen for barnetoget 17. mai. Som spiller under vaktskiftet og holder konsert utenfor Slottet fem dager i uken, så sant Kongen er hjemme.
25.Det er målet for dem som står bak vårt nyeste tilskudd til partifloraen, så sant det bare kommer gjennom nåløyet - 3000 medlemmer for å bli registrert som parti ved et valg.
26.Det er naturligvis så sant som det er sagt.
27.Det er så sant, så sant.
28.Det negative prøvde hun å finne unnskyldninger for, så sant det ikke var å gå på akkord med hennes rettskaffenhet.
29.Dette beløp er for 1983 satt til kr. 3000 for enslige og kr. 4500 for ektepar så sant skattepliktig formue av betydning ikke forefinnes.
30.Dette beløp er satt til kr. 3000 for enslige og kr. 4500 for ektepar så sant skattepliktig formue av betydning ikke forefinnes.
Le tue ultime ricerche