Norvegese-Inglese traduzione di samarbeid

La Traduzione della parola samarbeid da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samarbeid in inglese

samarbeid
samarbeidsostantivo collaboration, cooperation, co-operation
Sinonimi per samarbeid
Termini derivati da samarbeid
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aida" og" Carmen" skal begge produseres i samarbeid med operaen i Nice.
2.Applikasjon med fantasi" er den syvende formingsboken John O. Borge A / S har utgitt i samarbeid med" Striestuen".
3.Db Waltz", platens musikalske tyngdepunkt, fører dessuten tankene tilbake til Zawinuls glade og ubesværede samarbeid med Cannonball Adderley.
4.Det kan gå i samarbeid med Arbeiderpartiet uten at noen skal behøve å tvile på at partiet er et ikkesosialistisk parti uavhengig av blokkene.
5.Det kunne han ha spart seg, særlig når han utgir det som sitt anliggende å ville tjene det borgerlige samarbeid.
6.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
7.Etter at arbeidsgruppen har vurdert disse spørsmål, i samarbeid med de berørte sykehjem, vil de politiske organer ta endelig stilling til den fremtidige drift av Adamstuen og Solvang sykehjem.
8.For Høyre må lærdommen være at en må vise i gjerning at man mener noe med de mange vakre ord om samarbeid.
9.For å dempe inflasjonseffekten av en slik mer ekspansiv økonomisk politikk, inviterer Arbeiderpartiet til et forpliktende samarbeid med lønnstakerorganisasjonene med sikte på å få alle til å tilpasse sine lønnskrav til den samfunnsøkonomiske situasjon.
10.For å hindre prisstigning som følge av en sterk stimulering av økonomien, skal det tas initiativ til et bredt samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene om inntektspolitikken".
11.Formålet med denne lov er å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
12.Forsøket tar sikte på å få til et samarbeid mellom myndigheter og organisasjoner hva angår rekruttering, opplæring og bruk av pensjonister som overleverere av tradisjoner, gamle skikker og eventyr for barn etc.
13.Gjennom Samarbeid til Fred og Framskritt".
14.Gjennom Samarbeid til Fred og Framskritt" heter det på Sjølystsenteret i Oslo frem til 24. juni.
15.Gode råd om vinduer i eldre hus" er et fint informasjonshefte utgitt av Foreningen til Fortidsminnesmerkers Bevaring i samarbeid med Treopplysningsrådet.
16.Jeg vil ikke binde opp noe som eventuelt gjelder samarbeid med andre partier på forhånd, men se hva valgresultatet blir," lyder Ap.lederens svar.
17.LOformannen Tor Halvorsen har fått munnrappe svar fra Akademikernes Fellesorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund på invitten han kom med i gårsdagens Arbeiderblad om samarbeid.
18.Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeid med Ap., er det politisk vesentlig at det ikke rår noe tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
19.Selvsagt hadde de sine forbehold, også de som sterkest gikk inn for samarbeid med Arbeiderpartiet.
20.Slavisk lyrikk og musikk" - kulturaften i samarbeid med Institutt for musikkvitenskap.
21.Så inn i Norden ! - en blåøyd revy" er først og fremst resultatet av et samarbeid mellom Oslo Nye og Stockholm Stadsteater med teatersjef Barthold Halle som drivkraft.
22.13tallet virker litt skummelt - jeg håper på å stoppe minst 15 scoringer, erklærer mannen som lenge har ledet kampen om Aftenpostens" Gullstøvel" det flotte trofeet vi i samarbeid med Adinor har satt opp til første divisjons toppscorer.
23.Avesta har også internasjonalt samarbeid med norske industribedrifter på enkelte markeder, og er en betydelig kjøper av norske varer og tjenester, sa han.
24.Behandlingen og pleien av psykisk utviklingshemmede bør foretas av universitetsutdannet personell i samarbeid med universitetene, sier Bakke.
25.Betydningen av en åpen dialog og en aktiv vilje til å løse konflikter gjennom samarbeid og forhandlinger er større enn på meget lenge. sier Harlem Brundtland.
26.Denne avgjørelsen må jeg ta i samarbeid med lege Svein Nilsson og trener Ørnulf Andresen, sier en deprimert Terje Gjengaar.
27.Denne strålende kveld står for mange av oss som selve symbolet p at samarbeid mellom innsatte, ansatte og tilknyttede ved et fengsel kan være svært konstruktivt, sier han til Asker og Bærum Budstikke.
28.Det er en oppgave for politikerne å avgjøre om NRK skal gå med i et slikt samarbeid, men det er interessant å høre institusjonens egen mening.
29.Du skjønner, jeg husker så dårlig og hater å pugge, forteller John Rognes, 18åringen som for fjerde gang på rad har vunnet den årlige Niels Henrik Abelkonkurransen som arrangeres av Norsk Matematisk Forening i samarbeid med Aftenposten.
30.Eldreboligene er et sosialt alternativ i samarbeid med Sparebanken, som tilbyr boliger til eldre i bydelen, forteller Tor Fjære.
Le tue ultime ricerche