Norvegese-Inglese traduzione di samarbeide

La Traduzione della parola samarbeide da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samarbeide in inglese

samarbeide
samvirkeverbo collaborate, cooperate, co-operate
  arbeide sammenverbo team up, work together
Sinonimi per samarbeide
Esempi con traduzione
Vi må samarbeide for å gjøre verden til et bedre sted.
Altri esempi
1.Aksjon Menneskeverd", den store innsamlingsaksjonen i samarbeide med NRKfjernsynet sist høst, har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å opptrappe sine allerede igangsatte prosjekter i MellomAmerika, samt å gå løs på nye oppgaver.
2.Bedrift og skatt" er temaet for årets Høstkonferanse, som arrangeres i Bergen 24.26. oktober av Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet i samarbeide med Norske Siviløkonomers Forening.
3.Bydelsutvalgenes fellessekretariat oppfordrer bydelsutvalget til å samarbeide både med administrasjonen og med grunneierne om å vurdere videre utbygging.
4.Datastart" er laget i et samarbeide mellom NRK, Gyldendal Norsk Forlag og Norsk Korrespondanseskole.
5.Den levende planeten" var på forhånd imøtesett med stor interesse ; det var mange andre europeiske fjernsynsselskaper som kunne tenke seg å samarbeide med BBC.
6.Den såkalte D3delen av lokale kabelfjernsynsanlegg (fra siste forsterker og ut til abonnentene) er den delen av kabelfjernsynsanlegg som best egner seg for konkurranse eller samarbeide mellom Televerket og private utbyggere.
7.Det er ikke mulig for oss å delta i noe som helst organisert politisk samarbeide med et sosialdemokrati som driver en kollektivistisk, sentralistisk og sosialistisk politikk", sa Centerpartiets formann Thorbjørn Fälldin.
8.Drømmen om borgelig samling" er tittelen på Kaartvedts bind, og Høyres positive holdning til borgerlig samarbeide går som en blå tråd gjennom alle bindene.
9.Dusj" er resultat av et samarbeide.
10.En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
11.En undersøkelse som Venstreorganet, Vår Framtid, har foretatt, viser at omtrent samtlige fylkesledere i partiet stiller seg positive til å samarbeide med Arbeiderpartiet om regjeringsmakten.
12.Et fredelig naboskap og samarbeide mellom de to tyske stater har en gunstig virkning på utviklingen i Europa", heter det.
13.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
14.For Høyre må lærdommen være at man må vise i gjerning at man mener noe med de mange og vakre ord om samarbeide.
15.For Høyre må lærdommen være at man må vise i gjerning at man mener noe med de mange vakre ord om samarbeide", skriver Sp.organet.
16.For Venstre vil det være dødsstøtet dersom partiet gjør sidevalg og går inn i et varig samarbeide med Arbeiderpartiet og SV mot den borgerlige blokk.
17.For å BLI SLANK I ASKERHALLEN HELSESTUDIO kunne konkurrere bedre med reklame i fjernsyn og radio, har Norske Avisers Landsforbund i samarbeide med VOLVO og Norsk Journalistlag gått inn for direkte reklame i NULL HULL avisene.
18.Ganske konkret har Schmidt sagt at Bonn også av denne grunn bør overlate den politiske ledelse i et utvidet samarbeide til Frankrike.
19.Grease"musicalen som vi setter opp i samarbeide med Tone Lind Jørgensen til sommeren har vi avertert med bestillingskupong i annonsen, slik at folk kan slippe å stå i kø.
20.I samarbeide med landbruket har vi oppnådd importvern.
21.Informasjonssystemet" utvikles av NTT i samarbeide med enkelte utvalgte japanske bedrifter.
22.Kilowatt" betegner et samarbeide som ble inngått mellom en rekke vestlige land i 1970årene for å demme opp for terrorister.
23.Kristen tro idag" - en troslære for moderne mennesker, er lansert av Kirkerådet i samarbeide med Norsk Korrespondanseskole.
24.Leieboere og vedlikeholdkontrakter, husleier og vedlikehold i leiegårder", rapport nr. 93 fra Norges Byggforskningsinstitutt er skrevet av arkitekt Thorbjørn Hansen i samarbeide med psykolog Ole Gulbrandsen, begge NBI, - og advokat Harald Svenneby, GrønlandNedre Tøyenprosjektet.
25.Min Hobby 1984" går av stabelen 9.18. november og arrangører er Lions Club Holmenkollen i samarbeide med Aftenposten.
26.Nesoddiaden" arrangeres av Berger og Nesoddtangen Skolekorps i samarbeide med Follo Krets av Norges Musikkorps Forbund.
27.Ny vekst"programmet forutsetter at den økede satsingen også skal innebære et nært inntektspolitisk samarbeide mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.
28.Ogilvy om reklame" heter boken, som kommer i høst på Dreyers Forlag, i samarbeide med ett av de 141 byråene - Ogilvy & Mather i Oslo.
29.Paragraf 39" var et samarbeide med Ila sikringsanstalt.
30.Prioritetsnotat" står det på første side, og det stammer fra sekretariatet for nordisk kulturelt samarbeide under Nordisk Ministerråd.
Parole simili

 
 

samarbeide come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) samarbeidesamarbeidendesamarbeidt
Indicativo
1. Presente
jegsamarbeider
dusamarbeider
hansamarbeider
visamarbeider
deresamarbeider
desamarbeider
8. Perfetto
jeghar samarbeidt
duhar samarbeidt
hanhar samarbeidt
vihar samarbeidt
derehar samarbeidt
dehar samarbeidt
2. Imperfetto
jegsamarbeidte
dusamarbeidte
hansamarbeidte
visamarbeidte
deresamarbeidte
desamarbeidte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde samarbeidt
duhadde samarbeidt
hanhadde samarbeidt
vihadde samarbeidt
derehadde samarbeidt
dehadde samarbeidt
4a. Futuro
jegvil/skal samarbeide
duvil/skal samarbeide
hanvil/skal samarbeide
vivil/skal samarbeide
derevil/skal samarbeide
devil/skal samarbeide
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha samarbeidt
duvil/skal ha samarbeidt
hanvil/skal ha samarbeidt
vivil/skal ha samarbeidt
derevil/skal ha samarbeidt
devil/skal ha samarbeidt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle samarbeide
duville/skulle samarbeide
hanville/skulle samarbeide
viville/skulle samarbeide
dereville/skulle samarbeide
deville/skulle samarbeide
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha samarbeidt
duville/skulle ha samarbeidt
hanville/skulle ha samarbeidt
viville/skulle ha samarbeidt
dereville/skulle ha samarbeidt
deville/skulle ha samarbeidt
Imperativo
Affermativa
dusamarbeid
viLa oss samarbeide
deresamarbeid
Negativa
duikke samarbeid! (samarbeid ikke)
dereikke samarbeid! (samarbeid ikke)
Le tue ultime ricerche