Norvegese-Inglese traduzione di samarbeidende

La Traduzione della parola samarbeidende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samarbeidende in inglese

samarbeidende
hjelpendeaggettivo helping, assisting, aiding, cooperating
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.På marked" blir til under Lasse Ahopalos, Pekka Puustinens og Mauri Verynens sikre, samarbeidende hender.
2.Men forholdet er at vi har samarbeidende bedrifter i andre land, bl. a. innenfor det vi kan betegne Carbolinegruppen.
3.Arbeidsgiverforeningen er imidlertid blitt enig med de samarbeidende organisasjoner, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Styrmandsforening, om et anbefalt forslag til tariffoppgjør for organisasjonenes medlemmer på de samme plattformene.
4.Boligsøkende som har henvendt seg til et av de samarbeidende firmaene, har kunnet få datautskrifter med tilbud fra samtlige tilsluttede firmaer i aktuelle prisklasser, boligtyper og områder.
5.Da dette ble presentert for ungdommen, og med meget forbrukervennlige priser, fikk de samarbeidende europeiske jernbaneselskaper napp med en gang.
6.De fire samarbeidende fotografer som nå stiller ut i Skien Kunstforening i Ibsenhuset, fra venstre Knut Evensen, Morten Krogvold, Bjørn Høgrann og Morten Løberg.
7.De ni samarbeidende kirkene som NMS driver i 10 land, vil få redusert sine bidrag med gjennomsnittlig fem prosent.
8.De samarbeidende hotellene ellers i verden kommer til om kort tid.
9.De samarbeidende organisasjoner fikk seg forelagt denne innstillingen i et møte samme morgen og har foreløbig ikke uttalt seg om innholdet.
10.De samarbeidende selskapene anslo under en pressekonferanse mandag de totale investeringer i maskinpark, nettverk og programpakken Compact til 400 000450 000 kroner for 10 arbeidsplasser.
11.De skader vi nå har vært utsatt for, er ikke større enn at vi ved seriøse improvisasjoner i form av rokeringer av produksjonen i egne anlegg og leieproduksjon i samarbeidende bedrifter, ikke skal komme på efterskudd.
12.De to forbundene samarbeider idag på en rekke felter og omtales som de samarbeidende sjømannsorganisasjoner.
13.De to samarbeidende organisasjonene vil ikke uten videre gå med på en avtale om to års arbeidsfred på rigger utenfor norsk sektor, slik Rederiansatte Oljearbeideres Forbund (ROF) har gått inn for.
14.De tre bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Motorførernes Avholdsforbund og KNA står sammen om bensinaksjonen, men det er klart at utviklingen de siste dagene har ført til gnisninger mellom de samarbeidende organisasjonene.
15.De tre bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Motorførernes Avholdsforbund og KNA står sammen om bensinaksjonen, men det er klart at utviklingen de siste dagene har ført til gnisninger mellom de samarbeidende organisasjonene.
16.Den beste start nye Uni Forsikring kunne få, var sannsynligvis at de samarbeidende selskaper bak den nye enhet - Norske Folk på livsiden og Norges Brannkasse på skadesiden - kunne fremlegge gode økonomiske resultater for 1983.
17.Det blir rokkering av produksjonen innen eksisterende anlegg, samtidig som noe settes bort som leieproduksjon til samarbeidende bedrifter i utlandet.
18.Det blir øyeblikkelig foretatt en rokkering av produksjonen innen eksisterende anlegg, samtidig som vi setter bort leieproduksjon til samarbeidende bedrifter i utlandet.
19.Det dreier seg ikke bare om konsernet og samarbeidende bedrifter, men kanskje først og fremst verftets mange skipsengasjementer.
20.Det medfører at vi kan foreta rombestillinger i 360 samarbeidende hoteller i 250 byer i 34 land spredt over hele verden, sier markedsdirektør Unni Olav i Star Tour.
21.Det to samarbeidende selskapene Tandem og Data Logic får kontrakten på levering av teledatautstyret til Televerket.
22.Dette dreier seg om offshoreprodukter, som skal fremstilles for oss også ved en samarbeidende bedrift i Franrike.
23.DnC solgte sine eierinteresser i Union for 1 - en krone til Bergen Bank, som sammen med samarbeidende enkeltpersoner nå sitter med styringen i Union.
24.Efter at man har fusjonert de to samarbeidende selskapene Eiendomsutvikling og Eiendomspartner, har selskapet nå en aksjekapital på 12 millioner kroner.
25.Folla Bruk kan omsette alt gjennom et samarbeidende svensk selskap, men Bjørn Lyng gir utrrykk for at man også vil søke å markedsføre produktet gjennom det felles salgsselskap Nordisk Træmassekompani i Oslo.
26.For de fleste av selskapets virksomheter i Norge uttrykkes det optimisme om utviklingen, og av årsberetningen fremgår det at særlig samarbeidende selskaper i Thailand og Dubai går meget godt, mens også CerroCoat A / S i Tjølling har hatt sitt hittil beste år.
27.Han har heller ikke inntrykk av at noen av de samarbeidende banker foreløbig har noen planer om å ruste opp kontoret slik at det kan bli en godkjent Citybank.
28.Har Senterpartiet glemt at Det norske oljeselskap A / S og samarbeidende selskaper er gitt muligheter til å utvikle seg til et fjerde norsk oljeselskap ?
29.Horten Verft og samarbeidende selskaper hadde tilfredsstillende økonomi i 1983, fremgår det av siste årsberetning som ble avgitt 9. mars iår.
30.I uken som gikk ble 300 nye studenter immatrikulert ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo og ni samarbeidende skoler over hele landet.
Le tue ultime ricerche