Norvegese-Inglese traduzione di samboende

La Traduzione della parola samboende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

samboende in inglese

samboende
allmenn? cohabiting
Sinonimi per samboende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det økende antall enslige bør tas hensyn til i boligbygging og byfornyelse, mener Haaland, som kan vise at enslige forsørgere ifølge statistikken har dårligere boligstandard og dårligere økonomi enn samboende foreldre.
2.Fint å kunne hjelpe hverandre med bl.a. selvangivelsen, mener Agnete Schjønsby og Thomas Grünfeld, samboende på første året.
3.72 prosent er gift eller samboende, og 39 prosent tjener samlet mer enn 200 000 kroner i året.
4.Antall ugifte samboende stiger relativt raskt.
5.Assisterende overlege, gynekologen Jarl Kahn, som har delegert ledelsen av prøverørsbarnet i Trondheim, understreket at det ved metoden som tirsdag har fått et så gledelig utfall, ikke har vært tale om å bruke annet enn sæd fra andre enn ektemannen, enten mellom ektepar eller fast samboende.
6.Begge synes de det er langt lettere å være samboende på to rom enn ett.
7.Blant tenåringer som ikke er gift eller samboende, ender så mange som 70 prosent av svangerskapene med abort.
8.Den stimulerer også samboende til ikke å gifte seg på grunn av frafall av studiestøtte.
9.Det fremgår også at ved ansøkning om sosialhjelp fra samboende eller ektepar bør det vurderes om en av partene eventuelt kan utsette sine studier.
10.Eksempelvis hevdes det at et samboende par med barn kan få lavere skatt ved å skrive seg på to forskjellige adresser og gjerne i ulike kommuner.
11.Et samboende par med felles barn kan heller ikke anses som enslige forsørgere selv om de i tillegg har særkullsbarn.
12.Følgende eksempel på beregning av stønad fra" Lånekassen" illustrerer konsekvensene av de nye reglene, samt forskjellsbehandlingen mellom gifte studenter og samboende uten vigsel.
13.Først når gutter blir samboende, blir også de mer opptatt av å utstyre hjemmet.
14.Hadde Motzfeldt vært samboende, ville saken vært i orden.
15.Her omfatter tallene også samboende som ikke er formelt gift.
16.Hun var ugift - og ikke samboende med noen for tiden, det var alt man visste.
17.I meldingen blir det et eget kapitel om ugifte samboende.
18.Inntil andre definisjoner er fastsatt, vil samboende være alle som bor sammen og har felles barn.
19.Jeg kjenner også til at samboende har" husmøter" for å dele arbeidsoppgaver og prate ut.
20.La meg også få nevne at departementet i de nye reglene vil legge vekt på å få inn bestemmelser som sikrer likebehandling av gifte og samboende i spørsmålet om behovsprøving under avviklingsperioden.
21.Man vurderer å fjerne flere av de økonomiske fordeler samboende har i forhold til ektepar.
22.Minst 70 000 mennesker er samboende i Norge, og 11 prosent av de som giftet seg i 1981 representerte gjengifte.
23.Når en mann blir gift eller samboende, får han gjerne mindre hjemmearbeide enn før fordi kona gjør storparten.
24.Ovennevnte tusenlapp bør man heller la gå til minstepensjonistene, som fortsatt må nøye seg med en og en halv pensjon dersom de er gift - mens samboende får to fulle pensjoner.
25.På grunn av den høye andel enslige i blokkene forventet forskerne lavere husstandsinntekt der, men undersøkelsen viser at også gifte og samboende i blokkene har lavere inntekt enn i de to småhusfeltene.
26.Sivilombudsmannen tok saken opp med departementet og påviste at reglene for statsgaranterte boliglån for statsansatte ikke sier noen om at det bare skal gis ett lån til hver boligenhet, eller hvordan det spesielt skal forholdes overfor ektefeller eller samboende som eier bolig i fellesskap.
27.Sosialmyndighetene i hans kommune mener nemlig at han er samboende med en kvinne.
28.Stort sett vil dette bare gjelde for hjemmeværende voksne barn uten arbeid, for syke slektninger i skattyderens pleie og i samboforhold hvor den ene av de samboende forsørges av den annen.
29.Studenter på heltid og samboende på første året.
30.Undersøkelsen viser dessuten at blokkene har en lavere andel gifte og samboende med barn enn de to småhusfeltene.
Le tue ultime ricerche