Norvegese-Inglese traduzione di sjekke

La Traduzione della parola sjekke da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

sjekke in inglese

sjekke
allmennverbo check, inspect
Sinonimi per sjekke
Termini derivati da sjekke
Anagrammi di sjekke
Esempi con traduzione
Pass på å sjekke inn senest 45 minutter før avgang.
Frem til hvilket klokkeslett kan jeg sjekke inn?
Når bør vi sjekke ut?
Altri esempi
1.Du vet, uansett om jeg ringer rundt til billettutsalgene for å sjekke salget, blir det ikke solgt flere billetter.
2.Ikke før var innslaget over så formelig kastet Petter seg på telefonen og begynte å sjekke mulighetene for å få tak i billetter til en av disse konsertene, ler Brynda.
3.Jeg hoppet ut fra 1200 fot, og efter forskriftsmessig tid skulle jeg sjekke om kalotten hadde åpnet seg skikkelig.
4.Nei, og i slike tilfeller får vi oppgitt navn og adresse og kan gå tilbake og sjekke om de har snakket sant og om de er registrert med korrekt adresse.
5.Når det gjelder dyre varer som vaskemaskin, kjøleskap eller lignende, lønner det seg å sjekke prisene i flere forretninger før man handler.
6.Når du gifter deg, vil alle sjekke at du er jomfru.
7.Rykter er spennende, og man skal vokte seg vel for å ta livet av dem for tidlig, sier Gunnar Gran med et stort smil, som også omfatter påstanden om at man ikke skal sjekke ihjel en god nyhet.
8.Voksne som leier barnefilmer er ikke like varsomme med å sjekke filmene eller være tilstede når barna ser dem.
9.30åringen ba kassereren sjekke et kontonummer i en annen bank, og da kassereren snudde seg fra skranken for å ta en telefon til denne banken, benyttet" kunden" anledningen til å ta pengene.
10.Aftenposten bør sjekke sine kilder nøyere.
11.Alt fra å sjekke morgendagens program, kalle opp treneren, få ut resultatlisten fra sin øvelse og sende en teleks hjem til familien om gullmedaljen, til å bestille en hamburger eller en drosje.
12.Arne Treholt var sent ute da han skulle sjekke inn på Fornebu fredag.
13.Bedriften fikk en henvendelse fra myndighetene på øya som var interessert i å få prøvet systemet for å sjekke eventuelle skadevirkninger på miljøet i sjøen fra avløpsvannet til anlegget.
14.Bommene er ment brukt under stikkontroller, og stikkontroller av biler som befinner seg innenfor bomsonen kommer korpset også til å sjekke.
15.Da de ville sjekke ungdommene, som politiet kjente fra narkotikamiljøet, stakk disse av, under flukten snudde den siktede 23åringen seg og avfyrte et skudd fra gassrevolveren mot den ene politibetjentens hode.
16.De har ingen mulighet til å sjekke hvilken del av kortet som allerede er brukt, eller hvor stemplingsfeltet befinner seg.
17.De vet at man ikke må stole på bare en kilde, men sjekke med enda en kilde.
18.Den videre efterforskning viser at det neppe er en bil av denne type, slik at antall biler som skal undersøkes blir langt flere enn de 6070 Audiene man først tok sikte på å sjekke.
19.Denne ordningen med å sjekke klubbenes medlemslister har vi praktisert i ett års tid, og så vidt jeg har oppfattet er ordningen positivt mottatt i mange klubber.
20.Denne tilstand med biler med og uten kjørelys skulle gi særdeles gode muligheter for å utarbeide en pålitelig statistikk, og derved sjekke den svenske, da biler med kjørelys burde ha en vesentlig lavere ulykkesfrekvens enn de uten.
21.Derefter vil ingeniører nede på bakken sjekke om satellitten funksjonerer som den skal, slik at den igjen kan slippe ut i verdensrommet.
22.Derfor kan ikke pasienten sjekke om hun eller han har brukt eller bruker et tilsvarende legemiddel.
23.Dermed slipper de å sjekke inn ved retur og sparer tid på lufthavnen.
24.Dessuten sender man folk ut for å sjekke servicenivået.
25.Det er all grunn til å sjekke priser på fotoutstyr.
26.Det er denne kassetten jeg har spilt, og det var den jeg så på for å sjekke tittelen da jeg skrev artikkelen.
27.Det er derfor å håpe at ikke media nå skal ødelegge dette ved å fremstille saker uten først å sjekke de faktiske forhold.
28.Det er også viktig å ringe værvarslingen for å sjekke vindforholdene, slik at mannskapene skal nærme seg det farlige område med vinden i ryggen, sier Kristiansen.
29.Det lønner seg å ordne dette med en gang man kommer frem til hotellet, hvor man bør sjekke inn før kl. 18.00.
30.Dette ble lovfestet i 1981, og nå skal Likestillingsombudet sjekke at loven følges.
Parole simili

 
 

sjekke come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) sjekkesjekkendesjekket
Indicativo
1. Presente
jegsjekker
dusjekker
hansjekker
visjekker
deresjekker
desjekker
8. Perfetto
jeghar sjekket
duhar sjekket
hanhar sjekket
vihar sjekket
derehar sjekket
dehar sjekket
2. Imperfetto
jegsjekket
dusjekket
hansjekket
visjekket
deresjekket
desjekket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde sjekket
duhadde sjekket
hanhadde sjekket
vihadde sjekket
derehadde sjekket
dehadde sjekket
4a. Futuro
jegvil/skal sjekke
duvil/skal sjekke
hanvil/skal sjekke
vivil/skal sjekke
derevil/skal sjekke
devil/skal sjekke
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha sjekket
duvil/skal ha sjekket
hanvil/skal ha sjekket
vivil/skal ha sjekket
derevil/skal ha sjekket
devil/skal ha sjekket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle sjekke
duville/skulle sjekke
hanville/skulle sjekke
viville/skulle sjekke
dereville/skulle sjekke
deville/skulle sjekke
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha sjekket
duville/skulle ha sjekket
hanville/skulle ha sjekket
viville/skulle ha sjekket
dereville/skulle ha sjekket
deville/skulle ha sjekket
Imperativo
Affermativa
dusjekk
viLa oss sjekke
deresjekk
Negativa
duikke sjekk! (sjekk ikke)
dereikke sjekk! (sjekk ikke)
Le tue ultime ricerche