Norvegese-Inglese traduzione di skåne

La Traduzione della parola skåne da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skåne in inglese

skåne
allmennverbo spare
Wiki
Koordinater: 55°54'N 13°39'Ø Skåne er et svensk landskap og len (län, tilsvarende norsk fylke). Det er den sørligste delen av den skandinaviske halvøya, og er det største av de tidligere danske Skånelandene med 1,2 millioner innbyggere. Skåne, som tidligere var delt i Malmöhus län og Kristianstads län, styres siden 1997 av Region Skåne, mens Skåne län ivaretar statens regionale oppgaver.

Altri esempi
1.Det er et rikt miljø for brød i Skåne.
2.Hensikten med å be Sentralforbundet ta saken opp sentralt, er å skåne fylkene for de lokale oppgjørene, sier forbundsleder Aud Blankholm i Norsk Sykepleierforbund til Aftenposten.
3.I lengden kan man ikke skåne barna for livets realiteter.
4.Jo," kramtant" - eller på norsk" klemmedame" er en god betegnelse, men stillingen min som skolevertinne går ut på mer enn å klemme ungene, sier Helena Hultengren, ansatt som skolevertinne på Tottarp skole i Skåne.
5.Sist lørdag hadde min datter en avtale med noen av sine venner om at de skulle reise over til en ødegård i Skåne og tilbringe weekenden der, sa Ditlevsen.
6.Teoretisk kan man skåne vevet ved at man oppnår blodtomhet i det friske vevet.
7.Anders Jahres godseiendom Ousbyholm i Skåne kan ikke selges uten godkjennelse fra norske myndigheter.
8.Angrepsmålet er anonymt, men det kan ikke være for å skåne noen.
9.Bunnfradraget på 100 000 kroner vil i rimelig grad skåne dem med boliger til vanlige gjennomsnittspriser.
10.Den svenske ulven som lørdag ble bedøvet og fanget efter at den hadde forvillet seg inn i den lille byen Hällviksnes i Skåne, skal slippes fri igjen iløpet av de nærmeste dagene.
11.Den ulven som tidligere i sommer virret omkring i Skåne og så ble tatt hånd om av den svenske Statens Naturvårdsverk, er på vei mot mer hjemlige trakter.
12.Det er først og fremst i det sydøstlige Sverige, i Småland og tilsluttende områder i Östergötland, Blekinge og Skåne, at kirkebesøket har økt.
13.Det gedigne slottet i Skåne, med jordeiendommer, kunst og øvrig inventar, er tidligere blitt taksert til omkring 4,5 millioner kroner.
14.Det synes klart at vi ikke kan skåne barn fra den verden de lever i.
15.Endog Fremskrittspartiet - om man får være så fri - vil vel skåne disse grupper for nedskjæringer.
16.Er det mindre viktig å skåne osloborgernes liv og helse enn vestfoldingenes siden Oslos helse og trafikkmyndigheter tillater biltrafikken å øke uhemmet, f.eks i Bygdøy alle ?
17.Familien Carlsson fra Skåne angrer neppe på at de i september ifjor satte sin øyesten Viking Hagen i trening hos mirakelmannen Bo William Takter.
18.Foreldre og lærere prøver å" skåne" dem ved ikke å snakke om slike ting.
19.Frivillig kom han en aften opp på mitt værelse og fortalte at han nede i Skåne hadde stiftet bekjentskap med en ung norsk dame, frøken Clara Bille, hvis far var prest i en bygd i nærheten av Moss.
20.Fylkesmannen ser meget positivt på forslaget, fordi det vil kunne skåne boligområder, rekreasjonsområder, landbruksområder og viktige naturverninteresser.
21.Helena Hultengren, skolevertinne på00666400Topparp skole i Skåne, tar seg av barna, trøster dem når det måtte være nødvendig og rydder opp i eventuelle vanskeligheter.
22.I den gode hensikt å skåne barnet blir det ofte bygget opp en mur av fortielse rundt pasienten, som kan bli ganske isolert med sine problemer bak denne muren, skriver professor dr.med. Dagfinn Aarskog i forordet til boken.
23.Ikke minst er det i Lund i Skåne høstet meget gode erfaringer.
24.Kirkens nærmeste forbilde var nok den i Kristianstad i Skåne, forøvrig en by med nesten samme navn som Christiania.
25.Kronfogden i den svenske byen Eslöv i Skåne har nå foretatt utpantning i avdøde skipsreder Anders Jahres slottseiendom Ousbyholm efter anmodning fra norske skattemyndigheter i forbindelse med den pågående skattesaken mot Jahres dødsbo.
26.Lund universitet i svenske Skåne er et av hans forbilder.
27.Man tar imidlertid sikte på å skåne passasjertrafikken i ferietiden.
28.Motivene blir også iår landsdelsvåpen, denne gangen fra henholdsvis Blekinge, Södermanland, Skåne og Västerbotten.
29.Norske dalfører er ikke som Skåne eller Jylland.
30.Nå er det tegnet kontrakt med en svensk bankdirektør om kjøp av det naturskjønne slottet Ousbyholm i Skåne i Sverige.
Parole simili

 
 

skåne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skåneskånendeskånet
Indicativo
1. Presente
jegskåner
duskåner
hanskåner
viskåner
dereskåner
deskåner
8. Perfetto
jeghar skånet
duhar skånet
hanhar skånet
vihar skånet
derehar skånet
dehar skånet
2. Imperfetto
jegskånet
duskånet
hanskånet
viskånet
dereskånet
deskånet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skånet
duhadde skånet
hanhadde skånet
vihadde skånet
derehadde skånet
dehadde skånet
4a. Futuro
jegvil/skal skåne
duvil/skal skåne
hanvil/skal skåne
vivil/skal skåne
derevil/skal skåne
devil/skal skåne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skånet
duvil/skal ha skånet
hanvil/skal ha skånet
vivil/skal ha skånet
derevil/skal ha skånet
devil/skal ha skånet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skåne
duville/skulle skåne
hanville/skulle skåne
viville/skulle skåne
dereville/skulle skåne
deville/skulle skåne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skånet
duville/skulle ha skånet
hanville/skulle ha skånet
viville/skulle ha skånet
dereville/skulle ha skånet
deville/skulle ha skånet
Imperativo
Affermativa
duskån
viLa oss skåne
dereskån
Negativa
duikke skån! (skån ikke)
dereikke skån! (skån ikke)
Le tue ultime ricerche