Norvegese-Inglese traduzione di skåre

La Traduzione della parola skåre da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skåre in inglese

skåre
allmennsostantivo snick
  skadesostantivo slash
  papirsostantivo slit
Sinonimi per skåre
Termini derivati da skåre
Wiki
Skåre er en tidligere selvstendig kommune i Rogaland fylke. Fra 1837 var Skåre del av Torvastad formannskapsdistrikt. Skåre ble skilt ut fra Torvastad som egen kommune 1. november 1881.

Altri esempi
1.Alkoholpolitikken var av interesse også dengang, kunne Tor Skåre fortelle under en presentasjon av den tradisjonsrike Oslobedrift.
2.Efter hva Aftenposten forstår, tenker sosiallovutvalget under ledelse av høyesterettsdommer Jan Skåre å avgi sin utredning allerede ved kommende årsskifte.
3.Grace Bendiksen skal vikariere som rektor ved Hallagerbakken skole, og Liv Skåre er ansatt som ny undervisningsinspektør på Rosenholm kole.
4.Hvis Owen Wilkes hadde vært opptatt av å skåre politiske poenger snarere enn å finne frem til hva som var riktig, behøvde han ikke ha endret oppfatning på dette punktet.
5.Hvis mattilgangen skulle bli god igjen efter en periode med ekstrem sult, er det grunn til å tro at fugleungene ville klare seg bedre uten miljøgifter i kroppen, sier Jannecke Utne Skåre.
6.Ifølge administrerende direktør Tor Skåre var det en fornuftig etablering.
7.Jenneche Utne Skåre understreker at det ikke er noen grunn til å være engstelig for å bruke morsmelk på grunn av miljøgifter.
8.Men når fugleungene blir utsatt for en brå stans i næringstilgangen, tæres det på fettreservene, og miljøgiftene blir transportert til hjernen og sentralnervesystemet, forteller forsker dr. philos Jannecke Utne Skåre ved Norges Veterinærhøyskole til Aftenposten.
9.Men siden morsmelk er det best egnede næringsmiddel for spebarn, er det viktig å begrense innholdet av miljøgifter i morsmelken mest mulig, sier Janneche Utne Skåre.
10.Mer en ti år efter at forbudet trådte i kraft finner vi rester i miljøet som kan føres tilbake til det lokale forbruk av DDT, forteller forsker dr. philos Janneche Utne Skåre ved Veterinærhøyskolen.
11.Morsmelkmålinger benyttes derfor som et instrument for å følge miljøgifter i naturen, forteller forsker dr. philos. Jenneche Utne Skåre ved Veterinærhøyskolen til Aftenposten.
12.Politiadjutant Jostein Skåre ved VestOppland politikammer opplyser at bileieren ikke er siktet i saken.
13.Residerende kapellan i Skåre menighet i Stavanger bispedømme, Gro Steensnæs Håvåg, utnevnes til residerende kapellan i Vår Frelsers menighet i Haugesund i samme bispedømme.
14.Svein Skåre, M4.
15.Det er ikke lenger så viktig for meg at alle skal være fornøyd med programmene eller at jeg skal skåre høyt på popularitetsstatistikken.
16.Det skrives mye i pressen om barnevernssaker, og dette kan være vanskelig og vondt å møte, mente Skåre.
17.Med de mange og tungtveiende argumenter som kom frem under behandlingen mot å bygge ut det lave fallet, kan jeg ikke forstå at man våger å komme med et forslag om en enda sterkere utbygging, sier Skåre til Aftenposten.
18.Skal vi skåre et billig poeng, kan vi si at Bankforeningen ikke har vært helt musikalsk i behandlingen av gebyrsaken ?
19.26 år gammel dro han til Amerika og ble der i syv år, så reiste han hjem og overtok farsgården Skåre.
20.Det er opp til ordføreren i Stryn om Breheimens Jeanne dArc, lærer Marie Johanne Folven, og Hjelledalsbonden Jørgen Skåre får møte hovedstyret for NVE når det kommer på befaring til Stryn og Skjåk 21. og 22. august.
21.Det politiske partiet som kunne innføre musikk og disse kreative aktiviteter i en musikalsk lekeførskole i Norge (selvsagt noen andre" fag" også) ville skåre mange poeng og vinne mange stemmer.
22.Fra Eva Skåre til Christina Kerrighen, Romsdalsgt. 5 (87 / 1110) for 390 000 kroner.
23.R. Skåre og Nils Peder Langvand slutter seg til dette.
24.Samtidig ønsker man å bygge to kraftstasjoner i stedet for en, hvorav den ene skal ligge ved Videseter, det andre på Skåre i Hjelledalen.
25.Ungdomsprest Sigve Hasseløy Clementsen utnevnes til residerende kapellan i Skåre menighet i Haugesund.
26.Ungdomsprest i Oslo, Akershus krets av Norges Kristelige Ungdomsforbund, Sigve Hasseløy Clementsen, er utnevnt til residerende kapellan i Skåre menighet i Haugesund.
Parole simili

 
 

skåre come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skåreskårendeskåret
Indicativo
1. Presente
jegskårer
duskårer
hanskårer
viskårer
dereskårer
deskårer
8. Perfetto
jeghar skåret
duhar skåret
hanhar skåret
vihar skåret
derehar skåret
dehar skåret
2. Imperfetto
jegskåret
duskåret
hanskåret
viskåret
dereskåret
deskåret
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skåret
duhadde skåret
hanhadde skåret
vihadde skåret
derehadde skåret
dehadde skåret
4a. Futuro
jegvil/skal skåre
duvil/skal skåre
hanvil/skal skåre
vivil/skal skåre
derevil/skal skåre
devil/skal skåre
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skåret
duvil/skal ha skåret
hanvil/skal ha skåret
vivil/skal ha skåret
derevil/skal ha skåret
devil/skal ha skåret
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skåre
duville/skulle skåre
hanville/skulle skåre
viville/skulle skåre
dereville/skulle skåre
deville/skulle skåre
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skåret
duville/skulle ha skåret
hanville/skulle ha skåret
viville/skulle ha skåret
dereville/skulle ha skåret
deville/skulle ha skåret
Imperativo
Affermativa
duskår
viLa oss skåre
dereskår
Negativa
duikke skår! (skår ikke)
dereikke skår! (skår ikke)
Le tue ultime ricerche