Norvegese-Inglese traduzione di skalte

La Traduzione della parola skalte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skalte in inglese

skalte
allmennverbo assess, pay taxes, appreciate
Anagrammi di skalte
Altri esempi
1.Selv de mektigste er ikke allmektige, og selv om de skulle ønske det, kan ingen efter egen lyst skalte og valte på den internasjonale arena.
2.Det er ikke lenger en selvfølge at vi kan skalte og valte med natur og dyreliv efter eget forgodtbefinnende.
3.For det første kan man ikke skalte og valte med Forsvaret efter forgodtbefinnende.
4.Han kan faktisk skalte og valte med alt sammen, slik han finner det for godt.
5.Jeg mener ikke at man overfor den aktuelle målgruppe skal" skalte og valte" med Skriftens ord, men likevel.
6.De styres vanligvis av en komite på omkring 10 personer, utnevnt for tre år ad gangen, men kan ikke skalte og valte slik som kommunelederne.
7.Det er fare på ferde når velmenende byråkrater blir satt i stand til å skalte og valte med barn og foreldre på den måte vi idag ser innenfor barnevernet.
8.Det vitner om en totalt manglende kjennskap til barnevernet når lederen kan skrive at" velmenende byråkrater" kan skalte og valte med menneskers liv på den måte vi idag ser innenfor barnevernet".
9.Dyr skal man ikke skalte og valte med, mener Landbruksdepartementet.
10.Men det er fare på ferde når offentlige institusjoner og velmenende byråkrater blir satt i stand til å skalte og valte med menneskers liv på den måte vi idag ser innenfor barnevernet.
Parole simili

 
 

skalte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skalteskaltendeskaltet
Indicativo
1. Presente
jegskalter
duskalter
hanskalter
viskalter
dereskalter
deskalter
8. Perfetto
jeghar skaltet
duhar skaltet
hanhar skaltet
vihar skaltet
derehar skaltet
dehar skaltet
2. Imperfetto
jegskaltet
duskaltet
hanskaltet
viskaltet
dereskaltet
deskaltet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skaltet
duhadde skaltet
hanhadde skaltet
vihadde skaltet
derehadde skaltet
dehadde skaltet
4a. Futuro
jegvil/skal skalte
duvil/skal skalte
hanvil/skal skalte
vivil/skal skalte
derevil/skal skalte
devil/skal skalte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skaltet
duvil/skal ha skaltet
hanvil/skal ha skaltet
vivil/skal ha skaltet
derevil/skal ha skaltet
devil/skal ha skaltet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skalte
duville/skulle skalte
hanville/skulle skalte
viville/skulle skalte
dereville/skulle skalte
deville/skulle skalte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skaltet
duville/skulle ha skaltet
hanville/skulle ha skaltet
viville/skulle ha skaltet
dereville/skulle ha skaltet
deville/skulle ha skaltet
Imperativo
Affermativa
duskalt
viLa oss skalte
dereskalt
Negativa
duikke skalt! (skalt ikke)
dereikke skalt! (skalt ikke)
Le tue ultime ricerche