Norvegese-Inglese traduzione di skaper

La Traduzione della parola skaper da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skaper in inglese

skaper
mannsostantivo creator, inventor, originator, maker, designer
  kvinnesostantivo creator, inventor, originator, maker, designer
Termini derivati da skaper
Anagrammi di skaper
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.A Symphony on Ice" kan ikke klassifiseres, men tittelen på forestillingen skaper assosiasjoner.
2.Der andere Prozess" er på enhver måte et arbeide som både er dens og" Prosessen"s skaper verdig.
3.Det avgiftsfrie salget av kosmetiske produkter skaper allerede idag en uholdbar situasjon for norske parfymerier, og ventes ved et utvidet salg å føre til tap av mange arbeidsplasser - først og fremst for kvinner", heter det i brevet til finanskomiteen.
4.Forglemmelsene" skaper administrative problemer og merutgifter.
5.Kork i kryssene Trafikkpolitiets største hodepine i Oslo er Sinsenkrysset, som skaper kilometerlange køer på Trondheimsveien og Store Ringvei.
6.Kristendommen utfordrer menneskene til kamp mot det fryktelige, til kamp mot alt som skaper destruksjonen på jorden (....)
7.Kunstneren" bruker omskrivninger (metaforer), sier endel om noe mer, som han ikke sier (metonymier) og skaper komprimerte bilder.
8.Kurs som skaper arbeid og miljø i bygda" er titelen på rapporten som er skrevet av Kirsti Drangsund Elvestad.
9.Skaper ikke maktesløshet overfor fremtiden fascisme og mistro til demokratiet ?
10.Spesielt dette med betaling for informasjoner skaper åpenbart mer usunne forhold.
11.Toalettforholdene skaper smittefare," uttaler en av tillitsmennene til siste nummer av Forsvarets Forum.
12.UNI og KBank skaper bølger.
13.Vi" er en flokk teaternomader som vandrer gjennom norsk teaterliv og underveis skaper noe av det beste som vises på norske scener.
14.Vi tror ikke at heving av strafferammer er det som skaper størst trygghet i gater og lokalmiljer for eldre og forsvarsløse.
15.Brennende Blomster" skaper inntrykk av dramatikk ?
16.Aksjonen vil også kunne demme opp for krav om borgervern, og redusere behovet for teknisk overvåkning, som ikke skaper noen varme i boområdene, snarere tvertimot, sa AnneLise Bakken.
17.Aktivitet skaper aktivitet, sier formannen i Sandnes Handelsforening, Odd Berg, til Aftenposten.
18.Annonsene skaper dessuten kontakt mellom skolen og samfunnet utenfor, sier Sigurd Ø. Sæthre, skolekonsulent for Osloavisene.
19.Ansatte i administrative stillinger har i de senere årene stadig blitt tillagt nye oppgaver uten å få lønnskompensasjon for det, og dette skaper misnøye.
20.Arbeidsmarkedet idag skaper selvopptatte mennesker.
21.At han skaper seg et uttrykksmiddel som på klareste, den mest enkle måte kan gi uttrykk for det komplekse.
22.Avisene gir for mye positiv og nøytral fremstilling av rusgifter når vi tar i betraktning de problemer de skaper i samfunnet, og alkohol får altfor lite omtale i forhold til narkotika når vi vet at alkohol foreløbig er årsak til langt større og omfattende problemer enn narkotika.
23.Bevegelsene skaper harmoni, og virker helbredende på kropp og sjel.
24.Byen New York ville nok vegre seg for å yde alt det dersom vi betalte åhundretusenvis i premier, mener Lebow, som legger til at efter hans beregninger skaper N.Y.maraton en ekstrainntekt på flere millioner dollar for New York.
25.Dagens fengselssystem skaper flere problemer enn det løser.
26.De som tar inn på en av våre lugarer setter pris på den spesielle atmosfære et skip skaper.
27.Den første tiden spilte møtene en politisk rolle og var skaper av den felles lovgivning som finnes.
28.Denne nye, viktige og lønnsomme næringsgren står midt oppe i en formidabel utvikling som skaper mange arbeidsplasser.
29.Denne veiløsning avskjærer Tyveholmen fra byen og skaper en trafikkløsning som funksjonelt og estetisk for Nyland ikke kan aksepteres, fremgår det av en redegjørelse som nå er forelagt kommunens administrasjon.
30.Der minene eksploderer, skaper de panikk og redsel, de raserer alt som ligger over hyposentret, sa han.
Le tue ultime ricerche