Norvegese-Inglese traduzione di skarp

La Traduzione della parola skarp da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skarp in inglese

skarp
bråaggettivo sharp
  bildeaggettivo sharp
  smakaggettivo acrid, sharp, biting, pungent
  luktaggettivo pungent
  sinnsfornemmelseaggettivo keen, sharp
  intelligensaggettivo clever, smart, bright, keen, sharp-witted, brainy, quick-witted
  domaggettivo scathing
  kritikkaggettivo sarcastic, acid, sharp, vitriolic [formal], biting, astringent, acerbic, caustic, bitter, barbed, stinging, cutting, slashing
  lysaggettivo harsh, vivid
  ordaggettivo incisive, trenchant
  utseendeaggettivo stark
  gradaggettivo cool [informal], neat [informal]
  lydaggettivo penetrating, piercing, sharp
  formålaggettivo sharp
  væraggettivo biting, penetrating, piercing, sharp, cutting
  personaggettivo avaricious [formal], greedy, covetous
  oppførselaggettivo stingy, close-fisted, miserly, tightfisted, tight [informal], ungenerous, avaricious, illiberal
Sinonimi per skarp
Termini derivati da skarp
Anagrammi di skarp
Parole simili

 
 

Wiki
Skarp kan referere til: - Idrettsforeningen Skarp - Skarptromme - Skarp (band) fra USA.

Altri esempi
1.Den gamle Herre har en usedvanlig skarp Erindring om Husene og Gaderne, hvor han færdedes som ung, og Billedet er uden Yvivl i alle Hovedpunkter paalideligt.
2.(NTBTT) Sverige har sendt en skarp protest til sovjetiske myndigheter efter at et sovjetisk jagerfly krenket svensk luftterritorium 9. august iår.
3.De er skarp i kritikken, både av Dem selv, og av samfunnet, som De hudfletter.
4.Det er meget trangt i dette farvannet, med en 4050 graders skarp sving.
5.Det går ingen skarp grense mellom psykiske og fysiske lidelser innen naturmedisin.
6.Et enstemmig Bispemøte tar skarp avstand fra at teologi skulle kunne brukes som en legitimering av vold eller annen undertrykkelse.
7.Fremskrittspartiets politikk står i skarp kontrast til alt vi står for.
8.Jeg vil gjerne henstille til dere alle sammen at dere inn trengende oppfordrer alle på verftet til å holde meget skarp oppsikt med enhver som måtte oppføre seg mistenkelig, sa Jørgensen.
9.Nei, hør nå, Koll ! sa Stenman med skarp røst.
10.Solen bør ikke være for skarp den heller, mener de fire solistene.
11.Vi er spesielt tilfreds med at vi har øket våre markedsandeler, i alle sektorer av livsforsikring, til tross for skarp konkurranse om forsikringstagernes penger, sier Hope og Borge.
12.29åringen som kjørte motorsykkel var på vei mot Stavanger da han i en skarp høyresving har kjørt rett ut og mot en lysmast.
13.Akershus fylkeslag av Norges Handikapforbund har sendt ut en skarp protest for om mulig å avverge slike nedskjæringer.
14.Ansatte på Bakkebø sentalinstitusjon har gått ut med skarp kritikk av forholdene på Bakkebø og mener at lite eller intet er gjort for å beskytte de ansatte mot hepatittBsmitte.
15.Arne Nordheim derimot er i høy grad nærværende ; en skarp iakttager og åpen for alle muligheter til å skape musikk av og med de ressurser som er for hånden.
16.Avholdsfolkets Landsnevnd tar skarp avstand fra slike" nestenpol".
17.Avsløringen kommer på et tidspunkt hvor Pentagon møter skarp kritikk for å ha latt seg lure av mange konserner til å kjøpe enkle reservedeler til utrolig høye priser.
18.Avsporingen skjedde i en skarp kurve, der skinnegangen hadde forskjøvet seg innover i kurven.
19.BESLUTNINGEN fra Stortingets presidentskap om å avlyse den berammede parlamentarikerreise til Det øverste sovjet er en minst like skarp protest som utvisningen av fem sovjetdiplomater og" persona non gratäerklæringen overfor fire andre.
20.Bare i kollisjonen mellom tendens og situasjon, mellom skarp tanke og absurd spill, kan sannheten om disse komediene bli synlig for oss.
21.Benkow la for dagen en sosialpolitisk inntilling som passet ham godt, og sto i skarp kontrast til den hets som han hjemme i Bergen var vant til mot Høyres sosialpolitikk.
22.Berri, som de siste dagene har rettet meget skarp kritikk mot regjeringen, har fått følge av en annen stasråd, Walid Jumblatt, som leder den drusiske minoriteten i landet.
23.Blant gjenstandene som 11åringene hadde samlet sammen var to såkalte blindgjengere - udetonert skarp ammunisjon.
24.Ble det likevel gjort forsøk på opprør, skulle det bli møtt med skarp represjon.
25.Boken retter skarp kritikk mot jordbruksorganisasjonene som svært lenge unnlot å arbeide for at odelsloven skulle gjennomføres i praksis.
26.Bonde Nielsensaken blir i dansk presse sammenlignet med to andre saker, der det danske rettssystem er blitt utsatt for skarp kritikk og beskyldninger om å favorisere høystående personer.
27.Bonden spilte lødig og virtuost, og tillot seg en røff og skarp tone som kledde både de sinte dissonanser og den lett svingende puls.
28.Bruk en myk, skarp fileteringskniv.
29.Både Italias og Nederlands statsministre kom inatt med skarp kritikk av det de mente var en fullstendig mangel på fleksibilitet fra statsminister Thatchers side.
30.Både i en protokolltilførsel fra Arbeiderpartiet, Venstre og en fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet fremkommer det skarp kritikk mot avtalene - og de virkninger de vil få i kommuner og fylker, fremholder Venstres leder.
Le tue ultime ricerche