Norvegese-Inglese traduzione di skatt

La Traduzione della parola skatt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skatt in inglese

skatt
allmennsostantivo treasure, taxes
  kjærlig uttrykk - mannsostantivo darling, beloved, sweetheart, honey, sweetie, sweetie pie, sweet pea
  kjærlig uttrykk - kvinnesostantivo honey, sweetheart, sweetie, darling, sweetie pie, honeybunch, sweet pea
  allmennsostantivo tax
Sinonimi per skatt
Termini derivati da skatt
Anagrammi di skatt
Esempi con traduzione
I Tyskland betaler spøkelser ikke skatt.
Parole simili

 
 

Wiki
For det norske skattesystemet, se Skatt i Norge Skatt (av norrønt skattr)[1] er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester (gebyr). Skatters hovedformål er å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor.[2] Skatter deles ofte inn i direkte og indirekte skatter.

Altri esempi
1.Bedrift og skatt" er temaet for årets Høstkonferanse, som arrangeres i Bergen 24.26. oktober av Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet i samarbeide med Norske Siviløkonomers Forening.
2.Da skal det betales skatt.
3.Det er ganske pussig hva folk kan betale i skatt, bare de vet at naboen betaler det samme".
4.Det fremgår her at av Statens inntekter i 1983 utgjorde direkte skatt fra bedrifter og private 11,1 milliarder kroner, avgifter på biler og bensin 9,3 milliarder kroner og moms og oljeinntekter henholdsvis 38,4 og 30,8 milliarder kroner.
5.Kunne De tenke Dem at skatt på egen bolig kunne økes for å senke inntektsskatten ?" lød et av spørsmålene i Gallup / NOI / Aftenpostens meningsmåling.
6.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
7.Men vi ha denne skatt i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.
8.Og Fridtjof Frank Gundersen skrev nylig en kronikk i Aftenposten om ektefelledelt inntekt, skatt og deling av de økonomiske rettigheter som følger med.
9.Oslos folketall må stige med 70 000 for at kommunen skal kunne få tilstrekkelig skatt.
10.Siden nyttår kan også bidrag til partier fritas for skatt efter bestemte regler, og amnestiet skal la se nye reglene gjelde for fortiden.
11.Skattekommisjonen foreslår mindre direkte skatt på inntekt, men samtidig legges det opp til skjerpet skatt på en del andre områder, slik at det totale skattetrykket blir uendret.
12.Slik spørsmålet er formulert i Gallup / NOIs undersøkelse, som fortoner seg som et rent politisk bestillingsverk, ligger det oppsiktvekkende i at så mange har svart at de ikke ønsker lavere skatt.
13.Til eftertanke," skriver Høien," nevnes at direkte skatt på inntekt og formue" bare" vil innbringe 10 mrd. kroner.
14.Venstreprogram krever trolig mer skatt".
15.strammes inn", boligbeskatningen økes, overføringene nedjusteres med vel tre milliarder kroner (jordbruk, fiske o.l.), det innføres brutto inntektsskatt på 15 prosent og progressiv skatt på nettoinntekt fra 0 til vel 40 prosent.
16.(New York Times) Et 3400 år gammelt skipsvrak, utenfor den sydlige delen av Tyrkia, har vist seg å inneholde en ren skatt av bronsealdergjenstander, kobber og tinnbarrer, medaljonger og perler, keramikk og gullgjenstander.
17.Ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift til underkurs får redusert skatt.
18.Argentinerne betaler faktisk en slags skatt, den såkalte inflasjonsskatten.
19.De vet hva De har igjen" den gang skatt av årets inntekt ble lansert.
20.Det er toppen på urettferdighet å tvinge hårdt arbeidende mennesker til å betale mer i skatt for å finansiere sitt eget valgflesk, sier Reagan stadig.
21.Dette er ikke min skatt, det er prisen vi alle må betale for president Ronald Reagans underskudd, fremholdt den demokratiske presidentkandidat Walter Mondale mandag.
22.Dette vil vi oppnå gjennom bl.a. bedre rammebetingelser, ved å la bedriftene disponere mer av sine overskudd selv, ved lavere skatt på kapital i bedriftene, større tilgang på kapital gjennom aksjemarked og lettelser for nyetableringer.
23.Er det ikke bedre at Roche satser penger her enn å betale enda mer skatt !
24.Et aksjeselskap må betale skatt, det slipper Bislettalliansen ?
25.Et aksjeselskap må betale skatt av overskuddet, svarer Ekeberg.
26.Et skattesystem med større rettferdighet og mer effektiv skatteinnkreving vil øke skatteinngangen fra nullskattydere og andre som idag betaler uforholdsmessig lite skatt.
27.Folketygdavgiften gir mindre og mindre tilbake - og blir mer og mer progressiv skatt.
28.Fra Flick fikk jeg forsikringer om at det var betalt skatt av de pengene partiet mottok, sa Kohl.
29.Gi større adgang til åpne avsetninger med liten eller ingen skatt.
30.Hvor mange tusenlapper vil du godta i ny skatt på hytta ?
Le tue ultime ricerche