Norvegese-Inglese traduzione di skatter

La Traduzione della parola skatter da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skatter in inglese

skatter
allmenn? taxes
Sinonimi per skatter
Termini derivati da skatter
Anagrammi di skatter
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er ganske pussig hvor meget folk kan tåle av skatter, når de bare først venner seg til dem".
2.Finansdepartementet finner at det også er behov for en prinsippiell vurdering av vårt samlede system av skatter og avgifter, og at dette mest hensiktsmessig kan skje i en skattekommisjon, og departementet tilrår at den fortsetter sitt arbeid.
3.Samle eder ikke skatter på jorden, hvor møll og rust fortærer.
4.Samle skatter på Jorden" vil de ikke.
5.Skatter, skatter, skatter".
6.Vi, Snuskenhotep VI, beklager at alle våre skatter gikk med til byggingen av denne pyramiden.
7.Vi har foreslått reduksjon av skatter og avgifter, og hvorledes det kan virke inflasjonsdrivende, er for meg fremdeles en gåte.
8.De nye lokalene er bra, men det kunne ha vært enda bedre, sier norsk filmhistorie personlig, filmarkivar Arne Pedersen, som ikke har så gode muligheter til å få vist frem sine skatter som ønskelig kunne være.
9.Deler av Høyre prøver å gjøre det til et folkeparti ved i valg å love billigere bensin, billigere brennevin, lavere skatter og større frihet for den enkelte.
10.Det er naturlig å hevde at flere skatter og avgifter er for høye i Norge.
11.Men vi vil ikke delta i den konserten som krever lavere skatter, understreker Vincke, som regner med å avlegge sine mange venner i det norske oljemiljøet opptil flere besøk i fremtiden.
12.Ny vekst i skatter, ny prisvekst, ny vekst i de offentlige budsjetter, ny vekst i produksjonsomkostningene og på noe lengre sikt også ny vekst i arbeidsledigheten.
13.Når talsmenn fra Arbeiderpartiet krever at skatter og avgifter skal skjerpes slik at de minst kommer opp på nivået fra 1981, er dette en alvorlig trusel mot lønnsomheten og arbeidsplassene i norsk industri og konkurranseutsatt næringsliv, advarte Syse.
14.Opplegget bekrefter at Arbeiderpartiets talemåter om" ny vekst for Norge" i praksis bare betyr ny vekst i skatter og avgifter, sier formannen i Stortingets finanskomite, Petter Thomassen (h), i sin kommentar.
15.På grunn av de store underskudd i Folketrygden vil det være en naturlig del av en skattereform å forhøye medlemspremien til Folketrygden, med en sterk nedsettelse av andre skatter, sier statsminister Kåre Willoch i sin kommentar til Aftenposten.
16.Se her, jeg er en dogon og de tynger meg ned med skatter !
17.Selskapene har en egen evne til å fortelle at årsaken til høye priser på bensin, er høye skatter og avgifter.
18.A / S Bjølvefossen forbedret sitt resultat før årsoppgjørsdisposisjoner og skatter med over 28 millioner kroner fra 1982 til 1983.
19.A / S Grand Hotel hadde ifjor et resultat før årsoppgjørsdisposisjoner og skatter på vel 7,8 millioner kroner.
20.A / S Ivarans Rederi hadde et resultat efter skatter, men før årsoppgjørsdisposisjoner på 1,3 millioner kroner i 1983 mot 861 000 kroner året før.
21.ARBEIDERPARTIET er fremdeles av den bestemte oppfatning at hvis man bare skjerper beskatningen, lar folk dynges ned av skatter og avgifter - ja, da løses problemene av seg selv.
22.Administrasjonen mente at dette var bedre enn å skrive ut nye skatter.
23.Aftenposten bringer lørdag 15. september et oppslag om hva vi kan vente oss i neste års statsbudsjett når det gjelder skatter og avgifter.
24.Aker Stord A / S økte overskudd før skatter og årsoppgjørsdisposisjoner fra 22,2 millioner kroner i 1982 til 27,1 mill. kroner i 1983.
25.Albrektsen sier dessuten at det er en fundamental mangel ved kommisjonens innstilling at den dynamiske effekt av lavere skatter ikke er vurdert.
26.Aldri ser vi noen skatteindekser som stiger, for det fins ingen ;" de rette vedkommende" ser ut til å være blinde overfor skatter i en slik sammenheng.
27.Alle kan ikke gå ut med netto gevinst på alle områder samtidig, spesielt ikke når det gjelder skatter og offentlige overføringer".
28.Alle kan ikke gå ut med nettogevinst på alle områder samtidig, spesielt ikke når det gjelder skatter og offentlige overføringer.
29.Allerede i 1971 var både de direkte skatter og det samlede skatte og avgiftstrykk sterkere enn i 1969.
30.Amerikanerne møtte en hverdag av stigende priser, høye skatter og økende arbeidsløshet.
Le tue ultime ricerche