Norvegese-Inglese traduzione di skattet

La Traduzione della parola skattet da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skattet in inglese

skattet
allmenn? selvforglemmende
Sinonimi per skattet
Termini derivati da skattet
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Balliol College, hvori den meget veltalende superembedsmannen i filmen helt klart er en skattet tidligere student.
2.Daniel Strøm er en skattet akkompagnatør for mange sangere og er også kjent fra konserter i Kringkastingen.
3.Danmarks dronning Margrethe II er kjent og skattet for sine mange talenter, blant dem sine kunstneriske.
4.De fortjener å bli vurdert og skattet for den innsats de har gjort.
5.Den var høyt skattet av folkene i Sjøforsvaret, efter opplysninger Aftenposten sitter inne med.
6.Derfor kan de aktiva som hittil har gjort sørlandet til et skattet feriemål, nå gjøre landsdelen til et attraktivt etableringssted for nye bedrifter.
7.Dette er en skattet forkledning for pensjonister.
8.Efter det har han ikke deltatt i noe partis politikk, men vært en skattet medarbeider i kulturredaksjonene i aviser, tidsskrifter og forlag.
9.Efter å ha vært en skattet småfuglmater i decennier, og hatt rikt besøk av våre små bevingede skapninger på brettet, står jeg med brettet fullt, og blåst for pippipbesøk !
10.En mer skattet medarbeider skal man lete lenge efter.
11.Han forberedte og gjennomførte årlige kurser i øreanatomi og ørekirurgi for blivende spesialister i ørenesehalssykdommer, og som universitetslærer var han en skattet foreleser for studentene.
12.Han har vært - og er - en skattet foreleser i ulike fora og har hatt mange tillitshverv i faglig sammenheng.
13.Han var - og er - en skattet kåsør i ulike foreninger og er også kjent for sine artikler om Norges tilblivelse og geologiske oppbygning i AMagasinet.
14.Han var en høyt skattet medarbeider for Jiffy, og viste i sitt arbeide usedvanlig gode egenskaper for å samarbeide og forhandle, med en dyp forståelse for de ansatte og deres problemer.
15.Han var en skattet forkynner og har deltatt i en rekke store stevner for misjonen gjennom disse årene.
16.Hans rådgivning har vært høyt skattet av våre bergverk.
17.Hun ble for et stort avispublikum skattet for sine tegninger av dagens kjente personligheter.
18.Hun skattet av snaue 50 000.
19.Knivmakertradisjonen har vært høyt skattet i Norge, og det norske knivstålet ble tidlig kjent langt utenfor våre grenser.
20.Mørkleggingen har alltid vært et skattet virkemiddel for dem som har så meget å skjule som makthaverne i Kreml.
21.Norsk Data har presset på for at selskapets ansatte ikke ved kjøpet blir skattet av den fordel de får ved å kjøpe Norsk Dataaksjer til en rimeligere penge.
22.Norske tjenestepiker var høyt skattet de var" sædelige, renslige og arbeidsomme" !
23.Nå har Cartier kommet med sin egen tilbehørserie i Norge, som forlengst er kjent og skattet på sydligere breddegrader.
24.Skipsreder Petter C. G. Sundt sa til NRKDagsnytt fredag at rederiet skattet til Stavanger, og at de to kommunene Stavanger og Oslo deler skatten efterpå.
25.Ved Ingrid Evang Reintons død har Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund (NKAL) mistet et av sin mest betydelige medlemmer, høyt skattet for sin innsats og sin vennesælhet.
26.Brofoss var en hard negl, som nesten skattet folk ihjel, sier Lie.
27.Alexander Haig var et kjent og skattet tilfelle i sin utenriksministertid.
28.Arild Haga var i mange år en skattet forfatter ved våre faste revyteatre.
29.Bak" Gamla" skjuler seg Gamle Christiania - høyt skattet av byens advokatstand på dagtid, og altså countryklubb om kvelden.
30.Bernt Kr. Børresens Finn i hørespillet" Gjøgleren" går med en heltidsentertainer i maven, men tilbringer dagene med tall på et kontor hvor han er en skattet hoffnarr som aldri avanserer.
Le tue ultime ricerche