Norvegese-Inglese traduzione di skjønn

La Traduzione della parola skjønn da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skjønn in inglese

skjønn
musikkaggettivo sensuous
  vakkeraggettivo beautiful, lovely
  bekvemaggettivo comfortable, homelike, cozy, cosy, snug, homey
  allmennaggettivo sightly
  nedsettendeaggettivo nice
  utseendeaggettivo personable, tidy, neat, trim
  personaggettivo good-looking
Sinonimi per skjønn
Termini derivati da skjønn
Parole simili

 
 

Wiki
Skjønn brukes på norsk om flere begreper: - Skjønn i betydningen vakker. - skjønnsmessig vurdering - skjønn ved skade- og erstatningsrett - Skjønne (verb) om å skjønne noe / oppfatte det.

Altri esempi
1.Den slags lønnssammenligninger som man her står overfor, hefter det alltid en god del skjønn og usikkerhet ved.
2.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
3.Dette er NOKs sikkerhetsventil det blir opp til OLkomiteen å bruke sitt skjønn.
4.Efter mitt skjønn skal det nytte å gjøre en ekstra innsats for å nå mål som en setter seg.
5.Han e skjønn !" sa en herre på benken bak oss.
6.Her er det altså åpent for et temmelig fritt, men også meget vanskelig skjønn.
7.Når samfunnet registrerer sosiale problemer, reagerer det med tiltak og behandling som efter beste skjønn skal løse problemene.
8.Alt er basert på flyvernes skjønn, og bedømmelse av avstanden til det kryssende flyet.
9.Den er skjønn, romantisk, vakker og dramatisk.
10.Den slutning som efter mitt skjønn da bør kunne trekkes, er at Reksten hadde tømt alle sine likvide ressurser, såvel hjemme, som utenfor Riket i tiden mellom konjunktursammenbruddet og betalings innstillingen.
11.Denne reven er skjønn og romslig, og jeg må ha plagg som jeg kan røre meg i.
12.Det er blitt skjøvet i bakgrunnen til fordel for en forenkling som efter mitt skjønn ikke alltid er like interessant.
13.Det er derfor et spørsmål om man også skal legge inn en klar avstandsbegrensning her, sier Christiansen, som legger til at man også vurderer om flyvelederen har utvist rimelig skjønn i dette tilfelle.
14.Det er efter mitt skjønn ikke er klar nok modell, fordi departementene er større enn rådmannsetatene, og den enkelte statsråds mulighet til å blande seg inn i detaljer derfor mindre.
15.Det er riktig at loven gir rom for skjønn.
16.Det forundrer meg ikke om nasjoner som står sterkt i FIFA, f.eks. VestTyskland og Italia, har fått komiteen med på at OLerstatterne bør tas ut efter skjønn og ikke efter meritter, sier Norges landslagssjef Tor Røste Fossen i en kommentar.
17.Det kan bli brukt skjønn i det siste uttaket.
18.Det var ikke utvist nok varsomhet og skjønn i forbindelse med innslaget i" Nikkrne", mener kringkastingssjefen.
19.Dette er et tilbud som Oslo kommune efter mitt skjønn ikke har råd til å si nei til selv om det vil koste oss 50 millioner kroner pr. år, sier ordfører Albert Nordengen til Aftenposten i en kommentar til at en arbeidsgruppe hvor Staten og kommunen har vært representert, foreslår opplærings og sysselsettingstiltak for inntil 3000 arbeidsledige unge, under 25 år.
20.Disse tingene burde efter mitt skjønn vært overlevert til fru Maria Quisling, sier han.
21.Efter mitt skjønn er det rart at vår hjemlige fagbevegelse ikke har engasjert seg mer i disse problemer.
22.Efter mitt skjønn er fordelingen av skattemidlene en vesentlig negativ faktor når man ønsker å se Oslo og Akershus som ett felles bolig og arbeidsmarked.
23.Efter mitt skjønn er ikke markedet godt nok dekket, og det er ønskelig å opprette flere ruter som kan flys med våre små maskiner.
24.Efter mitt skjønn har Norges Råfisklag vært for tilbakeholden med å informere offentligheten om innholdet i sine regnskaper, sa fiskeriminister Thor Listau i Stortinget igår.
25.Efter vårt skjønn bør byregjeringen bare rekrutteres fra bystyret.
26.En politisk regjering kan ikke kreve rett til å tolke hva som er innenfor og utenfor Kirkens bekjennelse og bestemme en såkalt" takhøyde" i Kirken ut fra politisk skjønn, hevdet biskop Andreas Aarflot i et foredrag for Kirkemøtet mandag.
27.Fra Oslos side er det ikke kommet noe slikt utspill, Oslo formannskap avslo jo vårt ønske om en prisfastsettelse ved rettslig skjønn.
28.Haugland påstår ikke at noen av de to saksøkte skal idømmes straff, men i tillegg til mortifikasjon krever han oppreisning efter rettens skjønn, begrenset oppad til 100 000 kroner.
29.Helt skjønn, mener Hege som elsker dessert og er i den heldige situasjon at hun ikke legger på seg et gram.
30.Hvilken skjønn tanke, mumlet jeg for meg selv mens jeg lettet tumlet tilbake til plassen min.
Le tue ultime ricerche