Norvegese-Inglese traduzione di skjellig

La Traduzione della parola skjellig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skjellig in inglese

skjellig
avgjørelseaggettivo equitable, fair, just
Sinonimi per skjellig
Termini derivati da skjellig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efter politiets mening sitter vi inne med opplysninger som gjør at det er skjellig grunn til å mistenke 45åringen for å ha vært med på bankranet.
2.Vi har ikke funnet grunn til å begjære de pågrepne varetektsfengslet, men de opplysninger vi satt inne med på forhånd, sammenholdt med våre iakttagelser under aksjonen, gir oss skjellig grunn til mistanke om narkotikamisbruk.
3.Vi mener fortsatt det er skjellig grunn til å mistenke dem for ikke å ha handlet i god tro.
4.Bevisbyrden i straffesaker er streng, og det må selvsagt være skjellig grunn til mistanke før en eventuell pågripelse kan finne sted.
5.Dermed er det hele 28 menn og kvinner som politiet mener å ha skjellig grunn til å mistenkes for narkotikamisbruk på de tre installasjonene med tilhørende floteller.
6.Dersom dette er Amnestys offentlige grunnlag for å avvise min rapport, er det skjellig grunn for mistillit til dens omgang med psykiatriske problemstillinger.
7.Det må være" skjellig grunn til mistanke" før man griper inn overfor en borger med uplettet rulleblad.
8.Det skal være skjellig grunn til mistanke for å få satt et menneske i fengsel.
9.Det var efter hva Aftenposten erfarer, mannens oppførsel på hotellet som førte til arrestasjonen og som gjør at efterforskerne mener at det foreligger skjellig grunn til å mistenke ham for å ha påsatt brannen.
10.EN annen sak er det at Nigeria kanskje kunne ha oppnådd å få den landflyktige minister utlevert på vanlig måte, dersom det kunne godtgjøres skjellig grunn til mistanke om kriminelle handlinger fra hans side.
11.Efter flere måneders efterforskning mente politiet å sitte inne med sikre indikasjoner på at 18 navngitte arbeidere med skjellig grunn kunne mistenkes for narkotikamisbruk under arbeidet i Nordsjøen.
12.Efterforskningen må ha kommet så langt at politiet kan gå til forhørsretten med skjellig grunn til mistanke mot en bestemt person, før hans telefon kan avlyttes.
13.En kvinne som var sammen med ham, er imidlertid løslatt da politiet ikke finner skjellig grunn til mistanke mot henne, opplyser politifullmektig Helle Rolstad ved Vestoppland politikammer til Aftenposten.
14.Er det skjellig grunn til å anta at viktige sikkerhetsmessige hensyn vil bli skadelidende ved å åpne dørene til rettssalen, må dette tillegges betydelig vekt.
15.Forhørsretten fant at det ikke var skjellig grunn til å mistenke Johansen for medvirkning til drapet.
16.Forhørsretten fant ikke skjellig grunn til mistanke om svindel.
17.Forhørsretten fant imidlertid at politiet hadde skjellig grunn til mistanke, men at en fengsling ville være et uforholdsmessig stort inngrep.
18.Gir ikke den almindelige forkvakling av seder og adferd skjellig grunn til fortvilelse ?
19.Hotelldirektøren slapp fri og forhørsretten mente at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for å stå bak brannen.
20.I disse korte og hektiske timene har politiet funnet en såkalt" skjellig grunn til mistanke".
21.I sin begrunnelse sier lagmannsretten at det er skjellig grunn til å mistenke 16åringen for drap på broren.
22.I vår omtale av brannen på Norefjellstua i gårsdagens aftenutgave skrev vi at retten fant skjellig grunn til mistanke mot hotelldirektøren, men at det ville være et uforholdsmessig inngrep å fengsle ham i saken.
23.Journalister skal ha muligheter til å komme i kontakt med kongen og dronningen når det er skjellig grunn til det.
24.Lagmannsretten finner også at det er skjellig grunn til å mistenke de to andre involverte i saken for medvirkning til bedrageriforsøket.
25.Mannen som ble løslatt efter at forhørsretten ikke fant skjellig grunn til mistanke, er siktet for forsikringssvindel i forbindelse med brannen.
26.Når det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for grovt bedrageri, var det heller ikke grunn til å mistenke de tre andre involert i saken, hevdet retten.
27.Politiet hadde begjært ham fengslet i fire uker, men dommeren mente at gutten var ung og at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for å ha brukt kniv.
28.Politiet mener at det allikevel er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha påsatt de to brannene.
29.Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for heleri av en stor del av de 66 uregistrerte våpnene han hadde.
30.Politiet påkjærte til lagmannsretten, som tirsdag løslot mannen fordi det ikke var skjellig grunn til mistanke om voldtekt.
Le tue ultime ricerche