Norvegese-Inglese traduzione di skreppe

La Traduzione della parola skreppe da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

skreppe in inglese

skreppe
allmennverbo slide, shrink
Altri esempi
1.Det var ikkje berre Christopher Bruuns skreppe frå krigen som kom til å sette merke på" Brand", men aller mest den heilhuga viljen Bruun meinte det var hans plikt å gjere, som gjorde så sterkt inntrykk på Ibsen.
Parole simili

 
 

skreppe come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) skreppeskreppendeskrept
Indicativo
1. Presente
jegskrepper
duskrepper
hanskrepper
viskrepper
dereskrepper
deskrepper
8. Perfetto
jeghar skrept
duhar skrept
hanhar skrept
vihar skrept
derehar skrept
dehar skrept
2. Imperfetto
jegskrepte
duskrepte
hanskrepte
viskrepte
dereskrepte
deskrepte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde skrept
duhadde skrept
hanhadde skrept
vihadde skrept
derehadde skrept
dehadde skrept
4a. Futuro
jegvil/skal skreppe
duvil/skal skreppe
hanvil/skal skreppe
vivil/skal skreppe
derevil/skal skreppe
devil/skal skreppe
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha skrept
duvil/skal ha skrept
hanvil/skal ha skrept
vivil/skal ha skrept
derevil/skal ha skrept
devil/skal ha skrept
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle skreppe
duville/skulle skreppe
hanville/skulle skreppe
viville/skulle skreppe
dereville/skulle skreppe
deville/skulle skreppe
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha skrept
duville/skulle ha skrept
hanville/skulle ha skrept
viville/skulle ha skrept
dereville/skulle ha skrept
deville/skulle ha skrept
Imperativo
Affermativa
duskrepp
viLa oss skreppe
dereskrepp
Negativa
duikke skrepp! (skrepp ikke)
dereikke skrepp! (skrepp ikke)
Le tue ultime ricerche