Norvegese-Inglese traduzione di slave

La Traduzione della parola slave da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

slave in inglese

slave
historiesostantivo thrall [literature]
  etnologi - mannsostantivo Slav
  etnologi - kvinnesostantivo Slav
  mannsostantivo slave
  kvinnesostantivo slave
Sinonimi per slave
Termini derivati da slave
Anagrammi di slave
Esempi con traduzione
Gutten ble solgt som slave.
Altri esempi
1.Derfor er du ikke lenger slave, men sønn.
2.Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fribåren, mann eller kvinne.
3.Ble de tatt til fange under krig ble de enten drept eller tatt som slaver og var henvist til å godta sin stilling som slave som det minste av de onder man kunne velge mellom.
4.Den som forsøker å holde sannheten fangen, han blir selv ufri, og en syndens slave.
5.Den som tufter sin frihet på våpenmakt, blir en slave av sine egne våpen og har hverken fred eller frihet.
6.Frykten for abstinens er en viktig grunn til at den narkomane forblir slave av narkotika og narkotikalangere, fremholder Schjelderup.
7.Hav var" slave" (caddie) som ung gutt.
8.Her finnes hverken elektrisk strøm eller telefon, men Midthus er ikke slave av å måtte ha alt som det var for 100 år siden.
9.I erklæringen ber han også Indias president Zail Singh, som er sikh, om å slutte med" å tjene som slave under tyrannen Indira Gandhi".
10.Man åpnet med bilder fra en golfbane for å vise hvordan den hvite herskeren spilte golf og negeren, som tjener / slave, var caddie (køllebærer).
11.Mennesket er ikke som Aristoteles hevdet et sosialt vesen (zoom politikon), det er født fritt, ingen er født slave.
12.Og endelig inne varte det ikke mange sekundene før den grå køståer blomstret opp og ellevilt forvandlet seg til yppersteprest, soldat, slave eller selve Boris Gudunov himself.
13.Robinson redder livet til den innfødte som blir slave og tålmodig utfører alle hans ordrer uten å begripe hva det skal tjene til.
14.Videre finner vi på listen Erling Pedersens Hvermansensportrett" Hundeliv" og Lennart Lidströms hørespilltrilogi" Penger", romanen" En skål med oliven" av Egil Haxthow, og Roar Skolmens" Den døende slave".
15.Og i rommet føler han at han ikke er slave lenger, herredømmet er hans.
16.Slave To Love", som helt naturlig er den første singelen fra LPen, kombinerer utsøkt den mystiske stemningen med en sterk melodi og et gripende refreng.
17.Det er en styrke - hvis man ikke blir slave av det, sier Mille Marie Treschow.
18.En gutt bortføres for å selges som slave, men under seilasen utmerker han seg under et sjøslag og blir fostersønn til Tor Stokke.
19.Et åpent rettssamfunn trenger ikke å bli slave av teknologien, om vi passer på å holde prinsippene klare.
20.For at mennesket ikke skal bli en slave under denne høyteknologi, er det nødvendig at vi blir fast forankret i oss selv.
21.Mange år efter kommer Gest til Island, hvor søsteren ble slave for den ene nordmann og fødte hans barn.
22.Men antagelig er det omvendt, høyrebølgen er del av en større sammenheng, selve det menneskeliges opprør mot å bli slave av teknikken.
23.Men de fleste er tjenere i husene eller håndverkere, og forholdene er ikke verre enn at en slave kan spare penger og kjøpe seg fri.
24.Min motparole er" better brave than slave !".
25.Naturen skulle" jages" (som et jaktbytte)," bindes til å gjøre tjeneste", gjøres til" slave" ; og vitenskapsmannens mål var" to torture natures secrets from her".
26.Noe navn har ikke en slave, bare et tilnavn, og blir han fri, tar han sin forrige eiers slektsnavn.
27.Og" ruller" man opp i de to nevnte bøker, er det som rulles opp for en slave en tankens selvutfoldelse av uhørt kraft, klarhet og konsekvens - et tankens drama.
28.Selv om en ikke skal være slave under markedskreftene, er det både uklokt og uansvarlig å late som om de ikke eksisterer.
29.Singlen" Slave To Love" blir en hit.
30.Stemningen ble neppe bedre efter at Paven fastslo at kirken" ikke passivt skal finne seg i sosial urett", at" arbeidet må gå foran kapitalen" og at mennesket ikke må bli" slave for maskinene".
Parole simili

 
 

slave come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) slaveslavendeslavd
Indicativo
1. Presente
jegslaver
duslaver
hanslaver
vislaver
dereslaver
deslaver
8. Perfetto
jeghar slavd
duhar slavd
hanhar slavd
vihar slavd
derehar slavd
dehar slavd
2. Imperfetto
jegslavde
duslavde
hanslavde
vislavde
dereslavde
deslavde
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde slavd
duhadde slavd
hanhadde slavd
vihadde slavd
derehadde slavd
dehadde slavd
4a. Futuro
jegvil/skal slave
duvil/skal slave
hanvil/skal slave
vivil/skal slave
derevil/skal slave
devil/skal slave
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha slavd
duvil/skal ha slavd
hanvil/skal ha slavd
vivil/skal ha slavd
derevil/skal ha slavd
devil/skal ha slavd
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle slave
duville/skulle slave
hanville/skulle slave
viville/skulle slave
dereville/skulle slave
deville/skulle slave
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha slavd
duville/skulle ha slavd
hanville/skulle ha slavd
viville/skulle ha slavd
dereville/skulle ha slavd
deville/skulle ha slavd
Imperativo
Affermativa
duslav
viLa oss slave
dereslav
Negativa
duikke slav! (slav ikke)
dereikke slav! (slav ikke)
Le tue ultime ricerche