Norvegese-Inglese traduzione di slurv

La Traduzione della parola slurv da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

slurv in inglese

slurv
oppførselsostantivo carelessness, nonchalance, negligence
Sinonimi per slurv
Termini derivati da slurv
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er noen få flyvere som driver med slurv, og hvis de er så heldige å overleve havariet som er skjedd på grunn av egen uaktsomhet, slår vi meget hardt til.
2.Og det tåltes ikke slurv !
3.Slurv er det ikke, sier generalsekretær Harry Martin Svabø i Den norske lægeforening.
4.Østlandssendingen er hverken bedre eller verre enn andre avdelinger i NRK når det gjelder sprogslendrian og slurv.
5.Alt sammen skal være skader som plutselig er oppstått på grunn av de nyinnflyttedes påståtte slurv og uaktsomhet.
6.Baner og arenaer er dårlige, og slurv og unøyaktigheter kommer til å medføre feil resultater.
7.Den føyer seg inn i rekken av en lang serie ulykker med sovjetiske ubåter, uhell som trolig skyldes slurv og dårlig vedlikehold.
8.Den tradisjonelle blandingen av beretninger om heltedåd og slurv, er et tegn på at alt ikke ble som ventet.
9.Dessuten førte slurv ved innbytting av spillere til begge Stjernens mål.
10.Det berettes om slurv og skoft, vold, mobbing, narkotikamisbruk og ungdomsfyll.
11.Det finnes åpenbart en viss frykt blant kineserne for at slurv med sikkerheten skal kunne føre til skader blant dem som arbeider ved eller bor i nærheten av kjernekraftverk.
12.Dette må ikke forlede noen til å ta chanser på slurv eller ulovligheter.
13.Dette problemet skyldes upåpasselighet og slurv fra gårdeiernes side og representerer et stort problem for samfunnet, sier overingeniør Gustav Heber.
14.Direktør Karl Georg Schjetne ved RUNIT sier til Adresseavisen at det var mulig å trenge inn i systemet på grunn av slurv fra en av brukerne.
15.Flere av de tsjekkoslovakiske målene kom efter feilpasninger og slurv i egen sone.
16.Granskninger har vist at det hadde vært en viss slurv med sikkerhetsrapporteringen for anleggene.
17.Han nevnte spesielt jordbruket, der slurv og dårlige prestasjoner fører til store tap.
18.I andre rapporter har man påpekt hvor mye olje som sløses bort allerede ved utvinningen bare på grunn av slurv blant umotiverte arbeidere.
19.Jeg er en slurv når det gjelder etermediene.
20.Jeg falt på eget slurv på standplassen.
21.Likevel kom VIFs utligningsmål til 22 bare 1,29 minutter ut i midtperioden, takket være slurv i egen sone av unge Bjørn Freddy Bekkerud.
22.Men det finnes endel slurv og uaktsomhet, først og fremst på grunn av mangelfull opplysning, sier Villumstad.
23.Men med en så trygg ledelse ble det endel slurv og nonchalanse i FSB / Skirekkene, og Kragerø greide å redusere ledelsen, og efter vel ti minutter var stillingen 1717.
24.Omtrent halvparten av målene kom efter slurv i forsvaret.
25.Overflatemannskapet skulle følge den prosedyre som klart er foreskrevet for slike operasjoner, og det er for drøyt å si at" slurv og slendrian" var årsak til at ulykken inntraff, understrekes det videre.
26.Partiorganet Trybuna Ludu skrev onsdag at partiet ser på streikene i 1980 som et uttrykk for" en rettferdig motstand mot slurv og unøyaktighet i byggingen av sosialismen".
27.På aktor, statsadvokat Anstein Gjengedals spørsmål bekreftet tiltalte at han, på grunn av stort arbeidspress og slurv, ved flere anledninger hadde unnlatt å sjekke nøyere når han gav returvisa.
28.Slurv og slendrian er regelen, ikke unntagelsen.
29.Slurv under innhøstingen og dårlig lagring fører f.eks. til at nesten halvparten av potethøsten blir ødelagt.
30.Sprogkonsulent og logoped er blitt fast tilknyttet hans redaksjon for å luke bort sproglig slurv.
Le tue ultime ricerche