Norvegese-Inglese traduzione di småbruk

La Traduzione della parola småbruk da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

småbruk in inglese

småbruk
agrikultursostantivo smallholding
Parole simili

 
 

Wiki
Et småbruk er en betegnelse på selveiende gård, der tilgang på dyrefor (høy) og arealstørrelse og beskaffenhet gjorde at driftsformen tillot fra ingen til 3 vinterforede kyr eller kalver eller et noe høyere antall sauer eller geiter. Disse sammen med hønse- og eggproduksjon samt intensiv dyrking av nytteplanter til eget bruk og litt salg, gjorde at behovet for tilleggsinntekter ble merkbart. Mange småbrukere var derfor sesongarbeidere i tillegg (gjaldt også for husmenn).

Altri esempi
1.Reisen til Amerika" forteller historien om søskenparet Ole og Sigrid Rønningen, som bryter opp fra familien på et lite småbruk i mai 1892 for å arbeide på onkelens farm i Minnesota.
2.Jeg har et lite småbruk fra 1700tallet.
3.Men det er også et problem at moshavene stort sett er småbruk.
4.2000 småbruk har honningproduksjon som binæring - i dobbelt forstand.
5.Ambassadør Öhmans sommerstue ligger meget vakkert til like ved riksvei 174, ved et vann og med trivelige småbruk som nærmeste naboer.
6.De sakkyndige mente imidlertid at tiltalte var bevisstløs i tiden fra han ringte til Solakvinnen fra sitt småbruk i Lyngdal og umiddelbart efterpå under kjøreturen til Sola, hvor drapet fant sted.
7.De som idag driver et småbruk som bibeskjeftigelse ved siden av annet arbeide vil neste år ikke få anledning til å trekke fra det såkalte" underskudd på våningshus" i sin lønnsinntekt.
8.Den 31 år gamle mekanikeren har bygget hus på tomt han fikk på foreldrenes småbruk på Austmarka, og reiser isteden til Åmotsfors på den andre siden av grensen for å jobbe.
9.Den 33 år gamle bygutten fra Kjelsås i Oslo flyttet til småbruk ved Steinsfjorden da han fikk løypebasjobben i Skiforeningen for fem år siden.
10.Den 60 år gamle Sverre Fjelle fra Tysvær ble torsdag kveld funnet druknet i Fuglavatnet i Tysvær like ved et småbruk han drev.
11.Det gjelder en ung Oslofamilie med småbarn som ønsker å" gå mot strømmen" og flytte til Fræna kommune i Møre og Romsdal for å gjenreise et småbruk som har forfalt gjennom mange år.
12.Det skal skje hjemme på hennes småbruk utenfor Kongsvinger.
13.Elisabeth Moen og Rudolf Strating bodde på småbruk i Lyngdal og i Lindesnes i flere år før de flyttet til Hordaland.
14.En Oslomann som har kjøpt småbruk i Enebakk er av politimesteren på Romerike ilagt en bot på 50 000 kroner for å ha restaurert småbruket uten å ha søkt om tillatelse fra bygningsrådet i kommunen.
15.En annen vri er at selv om hun lever på et forfallent småbruk, så er hun egentlig prinsesse, eller hertuginne, til nød grevinne.
16.Først ved femtiden om morgenen klarte to av karene som var ombord å komme seg frem til et småbruk på øya Ålvåra og fikk varslet lensmannen.
17.Gerhard Worm kunne skaffe småbruk på Nesodden, 56 mål, utsikt over sjøen, med badestrand for 16 000 kr., mens taksten var på hele 32 000 kr. !
18.Her er jeg født, kan han si i hytta som engang var bolig på et småbruk.
19.I Kenya har Flyktningerådet i samarbeid med organisasjoner fra flere land hjulpet flyktninger fra Uganda med småbruk, småindustri og en mølle.
20.I alle disse år hadde den stått på et gammelt småbruk i Østfold, men må ha vært lite brukt, så god stand den var i.
21.I bygd og by, på småbruk og alene hjemme på gården, mens mannen var på fiske eller tømmerhugst.
22.Ingrid bodde på et småbruk så langt fra folk at hun ble innlosjert på skolen med egen niste og fikk undervisning 14 dager i trekk.
23.Ja, statistikken anslår at 150 000 vil satse kapital og også arbeidskraft for å få seg en" stuga" eller et nedlagt småbruk," torp", som det kalles på den andre siden av Kjølen.
24.Kvinnene arbeider ikke bare i hjemmet for mann og barn, men deltar også i arbeidet på familiens lille småbruk.
25.Landbruksdepartementet har truffet en avgjørelse i Frænasaken, og den unge Oslofamilien som ønsker å kjøpe og drive et nedlagt småbruk, har fått endelig ja.
26.Med en slik oppløsning burde både veier og større bygg tre klart frem, likeså de enkelte teiger på norske småbruk.
27.Men den norske industriarbeideren vokste opp på et småbruk, den norske læreren kommer fra en barneflokk i en bondeheim, den norske sjåføren har tidligere jobbet i industrien og deltar i husbygging i fritiden.
28.Men selv de som kan skaffe kapital, må ta lange skritt i byråkratiets krattskog før drømmen om et småbruk f.eks. kan realiseres.
29.Natt til tirsdag brant to hus ned på et småbruk i Moelv.
30.Og det er småbruk med små muligheter ellers.
Le tue ultime ricerche