Norvegese-Inglese traduzione di snare

La Traduzione della parola snare da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

snare in inglese

snare
bedragerisostantivo snare, trap, setup [informal]
  dyrsostantivo snare
  dyrverbo ensnare, snare
Sinonimi per snare
Termini derivati da snare
Wiki
Snare er en eldgammel form for jaktredskap, konstruert for fangst av småvilt og fugler. Dette fangstredskapet er kjent helt tilbake til steinalderen, da det ble laget av tynne vidjekvister, dyresener eller skinnstrimler. Senere ble snaren laget av hestetagl, og etter det av tynn metalltråd.

Altri esempi
1.Airship Industries er da også snare til å utrope sine luftskip til verdens mest stabile fjernsynsplattformer i luften.
2.Formannen i Norske Radio / TVhandleres Landsforbund, Rolf Snare (t.h.), og direktør Ove Magndal i forbundets sekretariat konstaterer at den rivende tekniske utvikling de siste 60 år ser ut til å akselerere ytterligere.
3.Fuglene får hodene kappet av og havner i fryseboksen, til tross for at fuglearten er fredet og at fangst med nett, hov eller snare har vært forbudt siden 1952.
4.Jeg har holdt på i denne bransjen de siste 25 år, og har av og til følelsen av at jeg har tilbragt de siste 20 av dem på skolebenken, sier formannen i det jubilerende forbund, radiohandler Rolv Snare fra Kongsvinger.
5.Knut Snare).
6.Knut Snare) Hallstein Bøgseth, til OL for andre gang.
7.Knut Snare Danmark har antagelig verdens eneste grasrotbevegelse for de gale.
8.Knut Snare De represffenterer to generasjoner - riksantikvaren og studenten, en sober bergenser og en ung Oslopike.
9.Knut Snare Mange er det som har gjennomlidt skoleårene på grunn av lese og skrivevansker.
10.Knut Snare.)
11.Men det er kona som fanger ryper - i snare.
12.Men kinesiske representanter er snare til å peke på at det de kaller" virkelige fremskritt" ikke er blitt gjort under normaliseringssamtalene hittil.
13.Problemet består snare i at det blir færre industriarbeidsplasser år for år.
14.Reglene for å drive med snare og fellefangst blir strengere.
15.Skuespillene gikk sin seiersgang verden over, men norske institusjonsteatre - som hadde vært snare i vendingen når det gjaldt andre verdensdramatikere var sene på labben.
16.Vi bruker derfor utearealet mellom boligene til store terrasser, som vil bli på i underkant av 25 kvadratmeter og ligge i vinkel og ugenert for naboen, sier Snare.
17.Vi markedsfører rekkehusene på Frysja så lenge det siste ikke er solgt for å komme i kontakt med kjøpere for andre prosjekter, sier Arve Snare i Sagahus.
18.Arve Snare opplyser at man vil prøve å få kontakt med kjøperne på et tidlig stadium, slik at de selv i stor grad vil kunne få velge f.eks. den kjøkkeninnredning de måtte ønske.
19.De boligene vi vil bygge her, er forøvrig av en annen type enn de boligene som ellers vil bli bygget, og i det siste er bygget, i området, sier Snare.
20.De er imidlertid reservert, og marketingsjef Arve Snare i Sagahus regner med at det siste salget går i orden i løpet av et par uker.
21.De militære var siden snare til å fremstille de svake økonomiske resultatene som en følge av Shagaris sivile styre.
22.De var umåtelig snare til bens hver gang her kom ut sildeskjeletter fra sykehuset på Haft f.eks. Min jobb var å passe på at rester av mat fra dette revier og fra kvinneavdelingen ikke måtte falle i uvedkommendes hender.
23.Disponent Erik Snare tror likevel på en leveringsavtale med KarhuTitan, men dersom det ikke skjer, ser det stygt ut for sesongproduksjonen av ishockeykøller, melder Oppland Arbeiderblad.
24.For også vi kan være snare til å fordømme og bedømme på grunnlag av ytre suksess eller nederlag.
25.Investors var snare til å regne ut hva salget av Akerpostene ga i inntekter for Bonheur, Borgå og Ganger Rolf.
26.Knut Snare).
27.Knut Snare.
28.Knut Snare Et klosett med fordøyelsesbesvær.
29.Knut Snare.)
30.Kvinner er kanskje for snare til å bøye av for tøffe hendelser, menn gir seg ikke, kanskje fordi de ikke tør tape ansikt....
Parole simili

 
 

snare come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) snaresnarendesnart
Indicativo
1. Presente
jegsnarer
dusnarer
hansnarer
visnarer
deresnarer
desnarer
8. Perfetto
jeghar snart
duhar snart
hanhar snart
vihar snart
derehar snart
dehar snart
2. Imperfetto
jegsnarte
dusnarte
hansnarte
visnarte
deresnarte
desnarte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde snart
duhadde snart
hanhadde snart
vihadde snart
derehadde snart
dehadde snart
4a. Futuro
jegvil/skal snare
duvil/skal snare
hanvil/skal snare
vivil/skal snare
derevil/skal snare
devil/skal snare
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha snart
duvil/skal ha snart
hanvil/skal ha snart
vivil/skal ha snart
derevil/skal ha snart
devil/skal ha snart
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle snare
duville/skulle snare
hanville/skulle snare
viville/skulle snare
dereville/skulle snare
deville/skulle snare
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha snart
duville/skulle ha snart
hanville/skulle ha snart
viville/skulle ha snart
dereville/skulle ha snart
deville/skulle ha snart
Imperativo
Affermativa
dusnar
viLa oss snare
deresnar
Negativa
duikke snar! (snar ikke)
dereikke snar! (snar ikke)
Le tue ultime ricerche