Norvegese-Inglese traduzione di stillstand

La Traduzione della parola stillstand da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

stillstand in inglese

stillstand
allmenn? standstill
Sinonimi per stillstand
Termini derivati da stillstand
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(UPI) Warszawapaktlandene avviste torsdag et nytt utspill fra NATO med sikte på å få forhandlingene om en reduksjon av de konvensjonelle styrker i SentralEuropa (MBFR) ut av snart 11 års stillstand.
2.Alt tyder på en klar produksjonsvekst i norsk industri i 1984, efter flere år i rad med tilbakegang og en hel tiårsperiode preget av nedgang eller stillstand, sa Syse.
3.Handlingsplanen for dataundervisning må ikke innebære stillstand for skoler som ikke omfattes av planen !
4.De neste tiår vil vise en produktivitetsutvikling innen en rekke sektorer som vil eksponere den kjensgjerning at dagens forhold, effektivitetsnivå, nesten er stillstand, i forhold til det som efterhvert kommer.
5.De siste årene har damene vist den største fremgangen, mens herrene har opplevd stillstand, ja sogar tilbakegang.
6.Den amerikanske økonomi har tatt seg opp igjen efter en sommer preget av stillstand.
7.Den stillstand vi har hatt i et par år, er dermed over.
8.Det er da vel heller ikke mer en rett og rimelig at departementet efter så mange års stillstand i lovgivningen har gitt Næringsmiddelkontrollen instruks om å dispansere fra de gamle bestemmelsene (som ikke har fulgt opp ernæringsforskningens konklusjoner) og praktisere en holdning i samsvar med den forventede lovgivning på området.
9.Efter et øyeblikks stillstand går musikken over i jazzrytmer og en flokk unge mennesker overtar scenen, kort efter også Joyce selv nå i flammerødt - og vitaliserer dansen.
10.Efter over fire års stillstand kan det nå endelig bli virksomhet i Sagveien 17, det store Hanischbygde kontor og lageranlegget ved Akerselven nedenfor Beyerbroen.
11.Efter over fire års stillstand ser det ut til å komme virksomhet i Sagveien 17.
12.En utvikling preget av økonomisk strupetak på Reitgjerdet og rask nedbygging og meget langsom fremdrift, eller stillstand, i fremdriften av oppbygging av tilbud for" reitgjerdepasienter" i fylkene.
13.For to måneder siden hadde man en stillstand på markedet som antageligvis skyldtes dårlige finansieringsmuligheter.
14.Fra 1980 har de fleste bransjer innen detaljhandelen hatt stillstand eller nedgang i omsetningen.
15.Generaldirektør Arthur Dunkel i Den internasjonale handelskommisjonen GATT har gitt tanken sin klare støtte og sagt at en ny runde multinasjonale handelsforhandlinger egentlig er den eneste utveien for å bryte den nåværende stillstand.
16.Han ser også prosessene som fører til at alt dette oppstår, for ham var det ingensteder stillstand.
17.Han tror imidlertid at det utfra en periode med stillstand vil vokse frem noe nytt, og setter sin lit til at man innser behovet for en uavhengig skoleforskning, også i fremtiden.
18.Hverken samfunn eller elever er tjent med en slik stillstand.
19.I bildet" Duene og Domen" fra 1961 fremtrer denne opplevelse fra stillstand til det bevegede, fra figurasjon henimot abstraksjon i flere plan.
20.I den stillstand som preger kontraktene mellom USA og SovjetUnionen, kan kanskje kineserne håpe å få større gjennomslag for sine krav.
21.I forbindelse med den sterke kritikken som er reist mot Høyre i Markasaken advarer Tetzschner mot stillstand og mener byen må finne tilbake til utviklingsoptimismen.
22.I sitt hovedinnlegg fastslo formannen i Stortingets finanskomite at det - til tross for opposisjonens påstander - ikke er snakk om hverken nedskjæringer eller stillstand innen helseog sosialsektoren.
23.IKKE minst er det en beklagelig stillstand i politikken.
24.Jeg mener ikke å si at et teater skal være helt konfliktfritt, det er verre med stillstand og feiing under teppet.
25.Kvinnekonsulenten i Nordland, Gunnbjørg Nåvik, sier at det nærmest er en stillstand i den offentlige byggevirksomhet i hennes fylke, og der var det ikke mulig å finne lærlingeplasser.
26.Lenge var det stillstand mellom de to store gjengene mot at Bullshit holdt seg innenfor Amagerområdet, som strekker seg fra Kastrup til Christiania - en av basene til Bullshit.
27.Man snakker heller ikke om stillstand og manglende perspektiv.
28.Men det økonomiske samkvemet med USA er ikke på noen måte kommet til en stillstand.
29.Men fra midten av juli inntrådte en ny stillstand langs fronten.
30.Men med forfallet i den gresk / romerske sivilisasjon fulgte også en stillstand i legekunsten.
Le tue ultime ricerche