Norvegese-Inglese traduzione di student

La Traduzione della parola student da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

student in inglese

student
universitet - mannsostantivo student
  universitet - kvinnesostantivo student
  skoler - universitet - mannsostantivo undergraduate student, undergraduate
  skoler - universitet - kvinnesostantivo undergraduate student, undergraduate
Sinonimi per student
Termini derivati da student
Anagrammi di student
Esempi con traduzione
Jeg ble kjent med ham da jeg var student.
Søsteren min er ikke student på videregående.
En student fra Oslo som forfalsket vitnemålet sitt for å komme inn på høyskolen er dømt til fengsel.
Parole simili

 
 

Wiki
En student (maskulin og kjønnsnøytral form; studine som lite brukt femininum) er en person som studerer, det vil si får undervisning og tar utdanning, særlig ved en høyere læreanstalt eller skole. I Norge brukes begrepet student særlig om personer ved høgskoler eller universiteter. Student var tidligere også betegnelse på elever som hadde tatt examen artium ved et gymnas.

Altri esempi
1.Er du ikke student, kan vi få deg til å late som om du er det", sier" Faggruppa".
2.Laget" er kjæle og kjennenavn på noe som de senere år er gått under navnet" Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag", som het" Norges Kristelige Studentlag" i sin tid, men som altså i" virkeligheten" rett og slett er" Laget".
3.Balliol College, hvori den meget veltalende superembedsmannen i filmen helt klart er en skattet tidligere student.
4.Boken er basert på kunnskaper ervervet gjennom mange års teoretiske kunnskaper om Kina, men koblet sammen med min egen førstehåndskjennskap til landet efter å ha vært der som student i to år.
5.Da jeg feiret 70års jubileum som student, samlet jeg elleve medjubilanter til fest hjemme hos meg i Fagerheimgaten.
6.Da jeg leste Daniel Defoes roman fra 1719 som ung student i sosialantropologi, slo det meg at her var problemstillinger som også gjelder for vår tid.
7.Det er sterkt begrenset hvilke personer en utenlandsk student i Kina kan få personlig kontakt med.
8.Det er viktig for en sumobryter å ha den rette mentale innstilling, sier Shokava som selv var student på skolen for 40 år siden og som efter en aktiv bryterperiode nå har vært lærer på skolen i 20 år.
9.Du ser fremdeles eldre folk som gjør korsets tegn, men yngre mennesker trenger ikke religion, sier en student.
10.En student bor på studenthybel, og klarer seg med studielånet så lenge semesteret varer.
11.Hun kom hit som student, og regelen for studenter er at de efter studiene skal vende tilbake til sitt land, sier Nesdal.
12.Hvorfor har" den vellykkede student" barn og den frustrerte og misforhøyde ikke barn ?
13.Jeg begynte i reklamebransjen, gikk over til IBM som salgskonsulent, brøt til slutt opp fra fast stilling og kjøpte meg antikvitetsforretning, forteller Per Geisner, som nå har gjort student av seg og tar hovedfag i historie.
14.Jeg kommer fra Hubeiprovinsen, er student, og nummer fem i en søskenflokk på seks, smilte Zhou blygt via sin tolk.
15.Jeg var student på den tiden og studerte til elektroingeniør.
16.Mange av dem blir jo alene student i en redaksjon.
17.Når en student søker om hjelp til livsopphold i sommermånedene skal vedkommende vurderes på linje med andre som søker sosialhjelp.
18.Poenget med å holde kostnadene nede er å holde operasjonsstuene åpne døgnet rundt, sier Chris Peterson, som forøvrig er medisinsk student og ferdig lege om to år.
19.Prosjektet har kunnet bidra med ca. 100 arbeidstimer pr. student.
20.Typisk for Hayter var evnen til å lokke det beste ut av hver enkelt student, gi dem troen på seg selv.
21.Aasta Hansteen deltok aktivt i avispolemikker og foredragsvirksomhet og utga flere dikt og hovedverket" Kvinden skabt i Guds billede", men hun var altså aldri student på Universitetet.
22.Alfred Storås, student ved NTH, klatret sammen med en kamerat i en tilfrosset foss.
23.Ali Yousafi var student da de Moskvatro kommunistene under Taraki tok makten ved et kupp i Kabul i 1978.
24.Alle gutta var enige om at den største bragden ble utført at 22åringen Edith Kalve Birkeland, opprinnelige fra Flesland, men for tiden student i Oslo.
25.Allerede som student var han med i arbeidet for omlegging av økonomistudiet til den senere sosialøkonomiske embedsek samen.
26.Allerede som ung medisinsk student ble Jon Jonsen fanget inn i medisinsk forskning.
27.Amerikansk UD viste dengang til at åtte eksillibyere var blitt myrdet i Storbritannia, Hellas og Italia og at en opposisjonell libysk student var skutt og såret i Colorado.
28.Anne Kristi Sommer, student på næringsmiddellinjen, presenterer seg som byjente fra Drammen, men med grønne aner gjennom foreldre i bondemiljø.
29.Annika Nordström, student ved konservatoriet, er solist i Carl Nielsens fløytekonsert og Johan Svendsens 1. symfoni avslutter konserten.
30.Asbjørn Schaathun, student ved Musikkhøgskolen, som i kveld avlegger sin komponisteksamen for åpent hus på Høvikodden Kunstsenter.
Le tue ultime ricerche