Norvegese-Inglese traduzione di styremedlem

La Traduzione della parola styremedlem da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

styremedlem in inglese

styremedlem
foretak - mannsostantivo trustee
  foretak - kvinnesostantivo trustee
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.At det er blitt" in" med gamle båter, skyldes kanskje mest at de er blitt sjeldne, sier Freddy Larsen, styremedlem i Kysten og formann i kystlaget Viken.
2.Brevet fra klubben ble sendt onsdag, opplyser styremedlem i fotballavdelingen i VIF, Arild Hermannsen, som regner med at det blir en kurant sak å få Fotballforbundets velsignelse til å møte Rosenborg på Stampesletta i Lillehammer søndag om en drøy uke.
3.Den Norske Helsingforskomite søker å følge med i alle spørsmål vedrørende menneskerettigheter, også for flyktninger, og jeg ønsker som styremedlem der å være orientert i en sak som denne.
4.Det er styrets oppgave med nebb og klør å motsette seg at Investa får flertall i Norcem, sa styremedlem Lars Christensen på en pressekonferanse igår.
5.Det vil ramme olympiakomiteen som i de fleste land får stadig nærmere forbindelse med de offisielle myndigheter, og vil derfor også ramme boikottnasjonene, fremholder IOCs kanadiske styremedlem Richard W. Pound.
6.Dette styres imidlertid gjennom forskrifter, og i de tilfellene bedriften og de ansatte er enig må det aksepteres, sier Tor Andersen i LOs arbeidslivsavdeling og styremedlem i Datatilsynet.
7.Du er eftertraktet som styremedlem ?
8.Efter at det nå er fastslått i overgangsbestemmelsene at vi beholder våre jobber, føler vi oss trygge og ønsker den nye havneloven velkommen, sier havnefogd Odd A. Salvesen i Kristiansand som også er styremedlem i Havnefogdenes Landsforening, til Aftenposten.
9.Er det ellers saker Norge vil engasjere seg spesielt i som styremedlem ?
10.Et skritt i riktig retning, mener formann i Statens ungdoms og idrettskontor (STUI), Gunnar Mathiesen, som også er styremedlem i BUL.
11.Forfatterne får gjennom dette tiltaket muligheter til å nå ut til enda flere lesergrupper, sier styremedlem i Den norske Forfatterforening, Anne Karin Elstad.
12.Foruten de 300 spillefilmene vil vi sende lokale nyheter, reportasjer, kommunal informasjon og programmer laget av organisasjoner, sier styremedlem Kai Albertsen i Akershus Informasjon.
13.Går det galt med barna nå så går det galt med hele samfunnet i neste omgang, og dersom utviklingen fortsetter, kan det være bare et tidsspørsmål før hele menneskesamfunnet slik vi kjenner det går i oppløsning, sier Arne Fjørtoft, som representerer den internasjonale medieorganisasjonen Worldview og dessuten er styremedlem i det norske Redd Barna.
14.Hvorfor endres sendetiden når så mange tar anstøt av programmet, styremedlem Jan Lindh i Janco ?
15.Jeg har selv opplevd finansiering av prosjekter utenlands som veldig byråkratisk, og for en som er i startfasen må det by på store problemer, sier Lai Berg, som også er styremedlem i Norges Eksportråd, MVL og i Jern og Metallvarefabrikkenes Landsforbund.
16.Jeg har selv sittet som styremedlem i den svenske spillerforeningen, og det er et positivt samarbeide mellom spillere og ledere som igjen har god kontakt med trenerforeningen.
17.Med unntak av Kirsti Jaråker ga ingen av formannskandidatene utrykk for at de var interessert i en plass som menig styremedlem.
18.Men jeg ser ingen prinsippielle problemer i å bli styremedlem, og er slett ikke uvillig til å påta meg en slik oppgave.
19.Nå har vi en mer departemental ordning, der hvert av styremedlemmene blir delegert ansvar og myndighet, og med en sjef på toppen, Trygve, som ikke gjør noen ting ! var styremedlem Leif Monsens spissformulering.
20.Samtidig som Skøyteforbundet innstilte på meg som formann, ble Thormod Moum innstilt som styremedlem.
21.Systemet vil bli bygget over noenlunde samme lest som det eksisterende, databaserte samarbeide mellom et dusin eiendomsmeglerfirmaer på boligmarkedet, forteller eiendomsmegler Steinar Martinsen som er styremedlem i Oslo Eiendomsmeglerforening, til Aftenposten.
22.Vi er av den oppfatning at forholdene ved Oslo kretsfengsel, avdeling B, ikke vil bli forbedret slik at anstalten kommer opp på et menneskelig nivå, dvs. et nivå som tilsvarer den standarden som er påbudt av FN, sier styremedlem i SON Per W. Pedersen til Aftenposten.
23.Vi var redd for at den tilfeldige graffitien skulle ta overhånd og få mange til å føle at den store fotgjengerundergangen ble utrivelig, sier Kirsten Klafstad, styremedlem i Smestadgrendens Vel.
24.Aarøy var norsk representant i Union dAssureurs des Credits Internationaux, styremedlem i flere perioder og president i en periode.
25.Administrerende direktør Dag Dvergsten i Nora Mineralvann er valgt inn som nytt styremedlem i ICL Norge A / S. Kjell Leander Kristoffersen (42) er ansatt som bransjekonsulent i ICL Norge A / S. Han har 20 års erfaring fra bilbransjen, blant annet som rådgiver for forhandlere.
26.Administrerende direktør Gerhard Heiberg i Norcem er innvalgt som styremedlem i Euroc, mens Eurocs toppsjef, Sven Borelius, er innvalgt som styremedlem i Norcem.
27.Aksel Sollie, Troms ble gjenvalgt og nytt styremedlem ble Åsta Strand fra InnTrøndelag.
28.Allerede i 1972 ble han oppnevnt som styremedlem i Statoil av daværende industriminister Finn Lied og Statoilstyret ble dengang ledet av Jens Chr. Hauge.
29.Allerede i forbindelse med kontraheringen av M / S" Sagafjord" rettet styremedlem Tor Skjønsberg sterk kritikk mot dette samarbeidet, hvor NAL skulle eie 60 prosent og Høegh 40 prosent.
30.Andreas Aarflot vet eller burde vite at retningslinjene slik de lyder, inklusive den siterte setning, ble foreslått av et styremedlem (Einar Vetvik) og vedtatt både i skolens styre og i Diakonhjemmets hovedstyre.
Le tue ultime ricerche