Norvegese-Inglese traduzione di svoger

La Traduzione della parola svoger da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

svoger in inglese

svoger
allmennsostantivo brother-in-law
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hvis din svoger er en like god mann som deg, skulle det ikke være noe problem å hjelpe ham !
2.Arons svoger Torin er en særling og einstøing.
3.Berggrav, som var morfars svoger, gift med hans søster Katrine, skal ha replisert at nettopp det kunne bli meget vanskelig.
4.Blant de arresterte var også Giovanni de Paci, en svoger av Salvatore Greco.
5.De halvmilitære styrkene ble satt i alarmberedskap mandag, bare få timer efter at Abdullah ble erstattet som regjeringssjef av sin svoger, Ghulam Shah.
6.Den kanskje mest" interessante", Shagaris svoger, tidligere samferdselsminister Umaru Dikko, er sannsynligvis i Canada, hvor han bedyrer sin uskyld.
7.Derfor sendte han sin svoger, som kom direkte fra Jugoslavia, til nettopp denne betjenten ved fremmedavdelingen da svogeren skulle ha sine papirer ordnet.
8.Det hadde han ikke, men en svoger i NordDakota kom til unnsetning.
9.Dette veldige forfatterskap med de mange oversettelser er forsøkt kartlagt i en bibliografi som hans svoger, byråsjef Hveding og siden dennes svigerdatter har skrevet, og som finnes i manuskript på Universitetsbiblioteket.
10.Dikko er svoger til Shehu Shagari, som ble avsatt ved militærkuppet ved nyttårstider.
11.En observant svoger registrerte derefter det knøttlille årstallet (1984) nederst i venstre frimerkekant.
12.Foruten det at hans svoger er direktør i et større oljeselskap og hans fetter en betydelig bensinstasjonseier, så har han egentlig det beste forhold til sine motstandere.
13.Han antydet bare at barnebidragene begynte å bli store, og at tiltalte i et brev til sin ungarske svoger hadde gitt uttrykk for en anstrengt økonomi.
14.Han har to sønner, en svigersønn og en svoger som mannskap, og båten hans heter da også" Familien".
15.Han skulle nemlig en tur til NordIsland for å møte sin svoger.
16.Han vil få hard konkurranse fra sin svoger," Birkebeinerkongen" Oscar Gjøslien, som vant rennet i 1936, og som hittil har oppnådd 41 merker i dette rennet.
17.Jack vant dessuten" prestisjeoppgjøret" med Ingrids mann Arve, men tapte for svoger Jan med 2030 meter.
18.Min svoger, som er grossist, har for eksempel noen franske sko og støvler her, forteller Ulf.
19.Min svoger - Wolfgang Jahn - hadde jo i fem år hatt årlige kammermusikkseminarer nettopp i Melbu, og da han ifjor ble spurt om han kunne skaffe frem en filosof til en ny type seminar, overtalte han meg til å reise oppover.
20.NÅ har det lenge på Universitetsbiblioteket foreligget en utførlig Elvestadbibliografi i manuskript, påbegynt av hans svoger og senere ført videre av dennes svigerdatter.
21.Også blant de arresterte var en svoger av" paven", Giuseppe Castellana, og den 52 år gamle Salvatore Liggio, en bror av den fengslede mafialederen Luciano Liggio.
22.Peter Bowles er like uforbederlig frynset i kanten, og fikk til og med sin svoger ut på gale veier lørdag, og igjen synes han å ha tapt Laura for alltid.
23.På laget er Ole Pers tilkommende svoger, John Sangesland, og hans fetter, Per Skarpengland, begge fra hjembygden Øvrebø.
24.Rundt år 1000 kan man tale om Åland som jarledømme og den første egentlige jarl var av norsk avstamning, Ragnvald jarl, som ble Olav den helliges svoger.
25.Sammen med min norske svoger, Arne Roland Johansen, håper jeg å kunne opprette et treningssenter for norske brettseilere vinterstid på Paradisøya utenfor mitt hjemsted i Pattaya.
26.Sigvards svoger er selve" Birkebeinerkongen", Oscar Gjøslien - som vant rennet allerede i midten av 30årene på langt dårligere tid enn han trenger et halvt århundre senere (her skal det riktignok skytes inn at forholdene var ekstra ille i hine hårde).
27.Så vi sier selvfølgelig ikke et ord om at vi har en svoger fra Kristiansand og en far som ustanselig spør om vi kjenner de mørkeblå fra Viking som kommer nå.
28.Ulastelig antrukket, men iført en temmelig lastefull karakter ødelegger den nyutslupne fengselsfuglen familieroen hos sin søster og svoger, og legger an på nabofruen som har mistet hele sin formue på grunn av hans finanssvindel.
29.I vårt tilfelle er det sønn av min svoger og hans kone som har gått inn på forsørgerkontrakt for min mor, sier Erno" Hidas.
30.Jeg har en svoger som arbeider for departementet for utenrikshandel, sier professor Ta.
Le tue ultime ricerche