Norvegese-Inglese traduzione di svovelkis

La Traduzione della parola svovelkis da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

svovelkis in inglese

svovelkis
allmenn? pyrite
Parole simili

 
 

Wiki
Svovelkis eller pyritt er et mineral som har kjemisk formel FeS2, og består altså av jern og svovel. Det tilhører mineralgruppen sulfider. Svovelkis blir dannet hydrotermalt, ved at væske renner gjennom vertsbergarten og løser opp enkelte element som igjen blir avsatt når væsken når et metningspunkt.

Altri esempi
1.Ikke desto mindre er det fine årer av et sølvaktig mineral, det er hverken svovelkis, glimmer eller kobberkis.
2.Men det er altså svovelkis, som fører til at steinmassen utvider seg og skaper et rent helvete når folk skal legge grunnen for nybygg her i sentrum.
3.Mineralet pyritt, eller svovelkis, bruker hun meget i sine smykker på denne utstillingen.
4.Selve utstillingen tok sikte på å vise hva Vestlandet kan by på av stein og mineraler, og det var alt fra kvarts og anatas fra Hardangervidda til de mer vanlige sortene som flusspat, svovelkis og epidot.
5.Folldal Verk har budsjettert å selge svovelkis, kobber og sink for vel 120 millioner kroner iår, men sitter igjen med et minimalt driftsoverskudd på rundt tre millioner kroner før årsoppgjørsdisposisjoner.
6.For svovelkis har prisen holdt seg relativt bra og forventes å holde seg oppe også neste år, sier direktør Tysland.
7.Malmen eller stenen som benyttes er en blanding av kobberkis, svovelkis og sinkblende med spor av gull og sølv.
8.Mange frykter at fortsatt overproduksjon av svovelkis, kobber og sink og derav følgende lave priser skal fremtvinge driftsinnskrenkninger og en tidligere nedleggelse av gruben på Hjerkinn.
9.Med sin praksis fra Store Norske Kulkompani og fra svovelsyrefabrikken, som brukte svovelkis som råstoff, var han spesielt interessert i prospekteringen rundt selskapets grube ved Åmdal Verk.
10.Omkring halvparten er svovelkis, kobber og sink, de viktigste produktene.
11.Prosessingeniør Faste Strømmevold overvåker utskilling av svovelkis i flotasjonsanlegget.
Le tue ultime ricerche