Norvegese-Inglese traduzione di tære

La Traduzione della parola tære da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tære in inglese

tære
kjemiverbo corrode, eat
Termini derivati da tære
Altri esempi
1.Det er ikke særlig gøy å måtte" tære på" sine foreldre, men skal en bli god, er det ingen vei utenom, mener Irene Aaberg, som er innstilt på å gi de aller beste kamp.
2.Vi skal klare å avvikle konkurransene, nær sagt uansett hvordan mildvær og regn kan komme til å tære på snelaget de nærmeste dagene, er den optimistiske melding fra arrangørene, som dog medgir at det både arbeidsmessig og økonomisk er en stor belastning at værgudene heller ikke i vinter har vist seg særlig samarbeidsvillige.
3.Bl. a. kan trivielle saker som dryppende kraner og å klemme midt på tannpastatuben tære på et forhold.
4.Blir saken liggende og drive lenger, vil den nok tære hardt på Nordstrandsbefolkningens tiltro til det politiske flertallet i byen.
5.Den bitre grubearbeiderkonflikten har virkelig begynt å tære på økonomien hos familiene hvor forsørgeren er i streik og ikke får noe streikebidrag fra forbundet.
6.Derimot presenterte ikke Reagan noe konkret forslag om at de vestlige land skal begynne å tære på sine beredskapslagre allerede nå for i forkant å ta brodden av eventuelle prisøkninger på olje i kjølvannet av den usikkerhet Gulfkrigen efterhvert skaper.
7.Det er så lett å lukke seg inne i sin egen parverden og tære på egne problemer.
8.Det må tære på kreftene, som hovedsakelig skal komme de ordinære elever til gode.
9.Det store spørsmålet blir om kompromisser og lavprofil i alle saker som lukter litt politisk krutt, kommer til å tære så mye på ett, to eller alle tre partiene fram til valget at det koster dem flertallet.
10.Det vil redusere lønnsomheten, tære på verdiene og svekke bedriftenes evne til å finansiere omstilling og utbygging.
11.Ellers kan nok en influensa tære godt på kreftene.
12.En lignende politisk løpebane har den" kometen" i partiet, Kris Kjærland, som med sine 56 år trolig har større krefter å tære på når et nytt partiet skal starte virksomhet.
13.Formannen i styret i Leif Høegh & Co., advokat Westye Høegh, er forsiktig optimist selv om det fremdeles er nødvendig å tære på rederiets reserver.
14.I det lange løp vil slikt tære på moralen og samholdet i kartellet.
15.I gode" potetår" kan dessuten brenneriene produsere for lager, som man så kan tære på i dårlige år, sier Erlandsen, som nå håper på en smule velvilje fra sin partifelle, sosialminister Leif Arne Heløe, til tross for at Kristelig Folkepartis sosialpolitikere neppe vil juble av begeistring.
16.Man frykter at den vil tære hardt på trekkfuglbestanden, som ennå ikke er kommet seg efter 60årenes krise.
17.Men de tunge løftene begynner å tære på ryggen.
18.Og flere store kjøpere må tære på lagrene.
19.Reagan vil trolig foreslå at man allerede nå tenker på å tære på dette overskuddet for å ta brodden av eventuelle voksende krisetegn som følge av Gulfkrigen.
20.Situasjonen ser ut til å tære velgeroppslutningen om folkedemokratene / kommunistene.
21.Soppen kan tære like hardt på mur som på tre.
22.Streiken begynner å tære på forbundets finanser, og i visse områder utvides avstanden mellom ledelse og arbeidere.
23.Står hun like godt ikveld, kan det tære hardt på vår selvtillit.
24.Ulsteingruppen har bygget opp sin økonomi i tider hvor de fleste skipsverft har måttet tære på reservene.
25.Ved å redusere den daglige produksjon med 1,5 millioner tonn, regner oljeeksportørene med at de store forbrukerland må tære på lagrene, som allerede nærmer seg den strategiske grense på 90 dagers forbruk.
26.Vi hadde noen økonomiske reserver, men de har vi måttet tære på.
27.Vi kan derfor ikke regne med at valutareservene vil gi noen særlig stor løpende inntektsstrøm som supplement til oljeinntektene, - blir det behov for et slikt supplement, må vi være forberedt på å tære på reservene i seg selv.
28.Vi måtte enten suge på labben eller tære på oppsparte midler når vi ble syke.
29.Det må da tære kraftig på en minstepensjonists budsjett i det lange vinterløp... ?
30.Kroppen vil prøve å spare på lageret av proteiner i kroppen, og tilpasser seg derfor den nye situasjonen ved nokså raskt - tre til seks dager - å begynne å tære på fettet, sier dietetiker Gunilla Forsberg ved Ullevål sykehus.
Parole simili

 
 

tære come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tæretærendetært
Indicativo
1. Presente
jegtærer
dutærer
hantærer
vitærer
deretærer
detærer
8. Perfetto
jeghar tært
duhar tært
hanhar tært
vihar tært
derehar tært
dehar tært
2. Imperfetto
jegtærte
dutærte
hantærte
vitærte
deretærte
detærte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tært
duhadde tært
hanhadde tært
vihadde tært
derehadde tært
dehadde tært
4a. Futuro
jegvil/skal tære
duvil/skal tære
hanvil/skal tære
vivil/skal tære
derevil/skal tære
devil/skal tære
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tært
duvil/skal ha tært
hanvil/skal ha tært
vivil/skal ha tært
derevil/skal ha tært
devil/skal ha tært
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tære
duville/skulle tære
hanville/skulle tære
viville/skulle tære
dereville/skulle tære
deville/skulle tære
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tært
duville/skulle ha tært
hanville/skulle ha tært
viville/skulle ha tært
dereville/skulle ha tært
deville/skulle ha tært
Imperativo
Affermativa
dutær
viLa oss tære
deretær
Negativa
duikke tær! (tær ikke)
dereikke tær! (tær ikke)
Le tue ultime ricerche