Norvegese-Inglese traduzione di teknologisk

La Traduzione della parola teknologisk da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

teknologisk in inglese

teknologisk
allmennaggettivo technological
Termini derivati da teknologisk
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den integrerte anvendelse av biokjemi, mikrobiologi og ingeniørvidenskapen med sikte på å oppnå teknologisk utnyttelse av egenskapene hos mikroorganismer, cellekulturer og deler av disse" (European Federation of Biotechnology).
2.Teknologisk utvikling"," megatrend"," grunnleggende fordeler vi legger til grunn"," selvrealisering"," problemspekter" - og - efter vår mening selve rosinen i pølsen -" eurosklerose".
3.At vi har dette grunnlag å bygge på, er også en viktig forutsetning for overføring og bytte av teknologisk kunnskap.
4.De tre efter norske forhold store fabrikker vi har tilbake, har vært flinke teknologisk til å spesialisere seg og til å finne nisjer, sier Egil Offenberg.
5.Denne bransjen er preget av en rask teknologisk utvikling.
6.Det er ikke til å unngå i et teknologisk velutviklet mediesamfunn.
7.Det har lenge vært et ønske hos myndighetene å få et maritimt teknologisk miljø i Singapore, spesielt for å betjene skipsbyggingsindustrien.
8.Dette er en teknologisk videreføring i samme bygning over 60 år senere.
9.Dette er et teknologisk pilotprosjekt som på mange områder kan komme landbruket og bygdeNorge tilgode, sier redaksjonssekretær Terje Flesjø i Statens fagtjeneste for landbruket til Aftenposten.
10.Et småbedriftssenter som Statens teknologisk institutt foreslår, er meget aktuelt for Oslo.
11.Frankrike er et teknologisk reservoar, sier styreformann i Norsk Hydro, Johan B. Holte, til Aftenposten.
12.Hva slags teknologisk utvikling kan vi vente på dette feltet ?
13.Hvis ikke tiltak settes inn for å rette på dette, kan vi i verste fall risikere at virksomheten bryter sammen på nøkkelområder innen teknologisk utvikling, sa rektor Kavlie.
14.Konkret betyr det at vi får en lavere prioritering når det gjelder økonomiske ressurser og teknologisk ekspertise.
15.Mangel på teknologisk og økonomisk ekspertise er en vesentlig ulempe, særlig for de svakere deler av industrien.
16.Men ved å ligge foran i teknologisk utvikling, og bare på denne måten, kan man komme seg gjennom både priskonkurransen og proteksjonismen, sier Rigner.
17.Norsk industri må satse på ny teknologisk viten fra det internasjonale marked, adskillig mer enn idag.
18.Når alle store industriland satser en meget stor del av sine ressurser på teknologisk nyskapning innen informasjonsteknologien, vet vi allerede idag at det er på dette felt vi må tilpasse oss i den industrielle utvikling fremover.
19.Teknologisk skarpsinn, en kjapp replikk og glimtet i øyet hele tiden, oppsummerte Norges Rederforbunds generalsekretær David Vikøren efter at regjeringssjefen for verdens største kommunistiske stat hadde møtt 30 av toppene i næringslivet og snakket med hver enkelt i løpet av halvannen time.
20.Teknologisk utvikling.
21.Trollutbyggingen vil bli et teknologisk drivhus for hele den norske oljeindustrien.
22.Undersøkelsen viser at det teknologisk sett ikke er noe til hinder for å redusere saltinnholdet i endel av brødene.
23.Vi følger nå en strategi som går ut på å satse på teknologisk avanserte produkter som krever en omfattende forskningsinnsats, sa lederen for konsernets kjemidivisjon William G. Paxton.
24.Vi har en teknologisk lederstilling i verden på magnesiumsektoren idag.
25.Vi står nå sterkere enn noensinne, både økonomisk og teknologisk, sier Kamsvåg, som understreker at Sterkoder ikke har vært i noen presset situasjon som har tvunget gruppen inn i avtalen med finnene.
26.Vi vil utnytte vår geografisk strategiske beliggenhet samt vår gode bakgrunn innenfor oljevirksomheten i oppbyggingen av et teknologisk kraftsentrum, fremholder Lunde.
27.21 sier jeg at et felles problem for alle disse samfunnene var at de kom til land som allerede var befolket, og at dette nødvendigvis måtte føre til en nådeløs kamp om landet, og at settlerne alltid hadde overtaket på grunn av høyere teknologisk nivå, effektiv organisering og støtte fra Europa.
28.Akershus fylke vil nå bidra sitt til arbeidet med å skape grunnlaget for etableringen av en teknologisk preget høyskole på Kjeller ved Lillestrøm.
29.Alle som er opptatt av innovasjon og teknologisk utvikling søker hen til Hannovermessen for å hente ideer og impulser.
30.Alle universiteter i Norge får nå rett til å gi graden sivilingeniør for den utdannelse de gir i teknologisk orienterte studieretninger.
Le tue ultime ricerche