Norvegese-Inglese traduzione di tolerere

La Traduzione della parola tolerere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tolerere in inglese

tolerere
mentalt tilstandverbo bear, endure, tolerate, stand, take, stomach, swallow [informal], abide, put up with
Sinonimi per tolerere
Altri esempi
1.Det er mange kvinnfolk som ikkje likar øl, og det må kommunestyret tolerere.
2.Jeg planlegger ikke noe kupp og jeg vil heller ikke tolerere noe kupp.
3.De som tillater virksomhet fra nyhetsformidlende organisasjoners side, har såpass utstrakt overvåking både av egne og fremmede borgere at de kan tolerere pressefolk.
4.De vil få merke at selv om statsminister Gandhi var en omstridt politiker, vil hennes landsmenn ikke tolerere at hun blir tatt av dage på en slik brutal måte.
5.Det betyr så mye for NATO å ha oss i alliansen at jeg tror man vil være villig til å tolerere en slik sone.
6.Det den kan tolerere, er at mindre viktige deler av statsadministrasjonen står stille en kortere tid.
7.Det het i protesten at Pakistan ikke vil tolerere" uprovosert aggresjon mot uskyldige sivilister".
8.Du skal ikke tolerere noen som angriper de handicappede !
9.Efter langvarige og harde forhandlinger kom Börner og" de grønnes" parlamentsgruppe i Hessen frem til en rammeavtale om at partiet skal" tolerere" og dermed støtte en fortsatt SPDregjering.
10.En annen avis, den engelsksproglige China Daily, erklærer mer direkte at Kina" ikke vil tolerere innblanding fra noe hold" i Taiwantvisten.
11.Her kan man oppleve dyr som landbruksdepartementet ikke vil tolerere i Norge.
12.Hvor mye dårlig skreven litteratur har vi ikke måttet tolerere opp gjennom tidene ?
13.Hvor store forskyvninger av bevegelige helligdager skal godtfolk egentlig tolerere ?
14.I delstaten Hessen sitter" De grønne" på vippen mellom Sosialdemokratene, SPD, og de borgerlige, og har der forhandlet seg frem til en avtale om å" tolerere" Hessens SPDstatsminister, Holger Börner.
15.Jeg er overbevist om at intet land i det lange løp kan tolerere at verdensorganisasjonen handlingslammes.
16.Jeg kan nok være enig i at det var noen få som ikke tro til slik de burde i en kamp som denne, men at en av mine spillere av den grunn bare går og setter seg blant innbytterne, kan jeg som trener ikke tolerere.
17.Kina hilste idag president Reagan velkommen med rød løper og kanonsalutt på 21 skudd, men også med en ny advarsel om at Kina" ikke vil tolerere innblanding" i Taiwanspørsmålet.
18.LIKE lite som vi kan gi vår tilslutning til det som måtte være amerikanernes provoserende hensikter i LatinAmerika, kan vi tolerere en annen supermakts innblanding i et nabolands interne forhold.
19.Offisielt begrunner det svenske utenriksdepartement sin flyplasskontroll med at Sverige ikke kan tolerere at landets offisielle dokumenter forfalskes.
20.Og det sier seg vel egentlig selv at intet samfunn kan tolerere f.eks. ran, for å holde seg til en forbrytelse som boken uttrykkelig nevner.
21.Pleieren må arbeide med sin dødsangst slik at hun / han kan akseptere den og på den måten også tolerere pasientens frykt.
22.President Reagan har nylig uttalt at USA ikke kan tolerere forsøk på å stenge Hormuzstredet.
23.På et møte i Svolvær igår fremholdt ingeniør Per Kirkesæther ved Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Nordland overfor den lokale aksjonsledelsen at man ikke vil tolerere at det blir liggende død sild igjen i Alterosen.
24.Samtidig forsikret han at han som statsminister ikke ville tolerere at den voldsbølgen som ble utløst i kjølvannet på attentatet mot Indira Gandhi onsdag morgen, fortsatte.
25.Samtidig gjorde han det klart at Sovjet ikke vil tolerere at USA skaffer seg et militært forsprang, og forsikret at Sovjet har ingen hemmelige planer eller ondsinnede mål.
26.Skal vi tolerere at mediasugne utøyspesialister gjør det mektige Norgesveldes fall avhengig av ringeaktige insekter, hva enten de snylter på mennesker eller rotter !
27.Statsminister Thatcher skal også ha fortalt sin sydafrikanske gjest at den btitiske regjering ikke vil tolerere at landets Londonambassade brukes som base for aksjoner mot sydafrikanske flyktninger, eller regimemotstandere, som oppholder seg i Storbritannia.
28.Søndag kom Lech Walesa til Stanislawkirken, og holdt en kort tale der han sa at bortførelsen av pater Popieluszko er" mer enn hva vi kan tolerere" og advarte at hvis det tilstøtte pateren noe" kommer det til å koste dyrt".
29.Tidligere har" De grønne" med et langt mindre klart flertall sagt ja til et samarbeide som betyr at partiet er med på å velge og senere" tolerere" SPDlederen Holger Börner som regjeringssjef i delstaten.
30.Trolig var Nino Pastis Moskvahengivenhet blitt mer enn hva PCI kun tolerere.
Parole simili

 
 

tolerere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) tolereretolererendetolerert
Indicativo
1. Presente
jegtolererer
dutolererer
hantolererer
vitolererer
deretolererer
detolererer
8. Perfetto
jeghar tolerert
duhar tolerert
hanhar tolerert
vihar tolerert
derehar tolerert
dehar tolerert
2. Imperfetto
jegtolererte
dutolererte
hantolererte
vitolererte
deretolererte
detolererte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde tolerert
duhadde tolerert
hanhadde tolerert
vihadde tolerert
derehadde tolerert
dehadde tolerert
4a. Futuro
jegvil/skal tolerere
duvil/skal tolerere
hanvil/skal tolerere
vivil/skal tolerere
derevil/skal tolerere
devil/skal tolerere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha tolerert
duvil/skal ha tolerert
hanvil/skal ha tolerert
vivil/skal ha tolerert
derevil/skal ha tolerert
devil/skal ha tolerert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle tolerere
duville/skulle tolerere
hanville/skulle tolerere
viville/skulle tolerere
dereville/skulle tolerere
deville/skulle tolerere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha tolerert
duville/skulle ha tolerert
hanville/skulle ha tolerert
viville/skulle ha tolerert
dereville/skulle ha tolerert
deville/skulle ha tolerert
Imperativo
Affermativa
dutolerer
viLa oss tolerere
deretolerer
Negativa
duikke tolerer! (tolerer ikke)
dereikke tolerer! (tolerer ikke)
Le tue ultime ricerche