Norvegese-Inglese traduzione di total

La Traduzione della parola total da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

total in inglese

total
endringaggettivo complete, total, general
  gradaggettivo thorough, total, complete, arrant, thoroughgoing, out-and-out, all-out
  kvantitetaggettivo aggregate, total
  helaggettivo entire, whole, complete, total, integral
Sinonimi per total
Termini derivati da total
Esempi con traduzione
Vil du se en total solformørkelse som vil legge Svalbard i mørke 20. mars 2015.?
Parole simili

 
 

Wiki
Total NYSE: TOTAL er et fransk oljeselskap, etablert i 1924. Det er et av de fire største oljeselskapene i verden, sammen med Royal Dutch Shell, BP og Exxon Mobil. Selskapet ble slått sammen med belgiske Petrofina i 1999 og endret navn til Total Fina.

Altri esempi
1.For enkelte nivåer på total forbruksutgift kan det spores en svak tendens til at prisstigningen var sterkest for husholdninger med mange barn.
2.Forutsatt total nedleggelse av Fornebu".
3.Nei, dette er romersk rett", da var forvirringen total.
4.Total trim" med Kirkvaag / Lystad / Mjøen og karnevalsshowet fra påskeaften skal også vises i videokiosken.
5.An 1 stk. institusjon, lyder det fra Osloarkitekten Birger LambertzNilsen, og han siterer dermed fritt fra fylkesplan, som helst skal ha en total entreprise på hele boligen og ikke ta så mye hensyn til trivsel og slike småting.
6.Arbeidet er en total fiasko, eller ihvertfall svært mislykket, sa professor Johan Galtung, Hans Hammond Rossbach og journalist Alse Finnseth som representerte gruppen KaravanAsia, som i åtte måneder studerte norsk bistand i India, Sri Lanka og Pakistan.
7.Avisen trenger og skal ha total uavhengighet av eiergruppene.
8.Det er en grov uærbødighet overfor domstolen og vitner om en total mangel på respekt for det prossessuelle spill som også påtalemyndigheten er en del av, sa Staff.
9.Det er ikke lenge siden vi på lederplass i en av NordNorges største aviser kunne lese at man så frem til en total fornyelse av hurtigruteflåten.
10.Det er klart at hele faget lider under en slik total mangel på feedback.
11.Det må være en total glipp fra Skattekommisjonens side, at den overhodet ikke har lagt frem noen sammenligning av hva marginalskatten blir for de forskjellige inntektsgrupper under det nåværende system og efter en eventuell omlegging, sier Hansen.
12.Dette er trolig siste gang sparebankene står overfor en slik total utskiftning av datautstyr.
13.Dette forklarer altså at aksjonen ikke kan bli total og landsomfattende.
14.Dette vil med andre ord si en total nedvurdering av behovet for skoleplasser i denne del av byen, sier John Chr. Elden, informasjonsansvarlig i Oslo Gymnasiastutvalg.
15.Elf Aquitaine og Total Marine har nylig søkt Olje og energidepartementet om å bli tildelt andelen, opplyser assisterende pressetalsmann Ole Thomas Helgesen i Elf til Aftenposten.
16.Et finansieringsselskap er en nødvendighet for å kunne tilby en total forsikrings og finansieringspakke, for å si det enkelt.
17.Et finansieringsselskap er en nødvendighet for å kunne tilby en total forsikrings og finansieringspakke, sier Thorleif Borge.
18.Hadde det ikke vært for oppslutningen fra medlemmene på Wilh. Wilhelmsenriggene, ville streikeaksjonen vært en total fiasko, legger han til.
19.Helt kaputt, total fiasko.
20.Jeg har en total frihet nå.
21.Markedet for håndstrikkegarn har vært gjennom en total omveltning i løpet av de siste to årene, sier Stein A. Rugtveit.
22.Men landet har en total mangel på infrastruktur.
23.Nei, det har aldri vært gjort noe forsøk på å få en total oversikt over hva som skjer med barna, bekrefter Trygve Sletmo, som nå er plankonsulent på Barnevernskontoret.
24.Nå ønsker vi i Riksrevisjonen en total kartlegging av hvor mange statstjenestemenn som har adgang til offentlig boligtelefon, og vi vil vite begrunnelsen for at slik telefon er innvilget, sier Gjelstad.
25.Omstillingsutredningen for verftene vil selvsagt ikke føre til forslag om noen total nedleggelse av norsk skipsbyggingsindustri.
26.På lang sikt må mye mer av vår innsats settes inn slik at vi kan forhindre total ødeleggelse der de såkalte naturkatastrofene kommer.
27.Systemet innebærer en total innblanding i de disposisjoner som gjelder investering i driftsmidler, ruteplanlegging, vogn og mannskapsdisponering osv.
28.Total bom, sa han.
29.Truselen om total utslettelse er et tegn på den innebyggede tragedie i det gudløse menneske, som suverent tok seg rett til å innholdsbestemme virkeligheten og alt rett og sant og dermed trodde det hadde evne til å styre utviklingen i riktig retning.
30.Ved å satse på kvalitet og forholdsvis høye priser har den sveitsiske urindustrien vært istand til å ta ledelsen internasjonalt når det gjelder total omsetning i verdi.
Le tue ultime ricerche