Norvegese-Inglese traduzione di tunnel

La Traduzione della parola tunnel da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tunnel in inglese

tunnel
allmennsostantivo tunnel
Termini derivati da tunnel
Parole simili

 
 

Wiki
En tunnel (kan også skrives tunell) er en underjordisk eller undersjøisk passasje.

Altri esempi
1.Fase 1" går ut på å legge veien i tunnel fra Hjortneskaia under Vestbanen og Akershus til området ved Oslo Børs.
2.Fint Snitt"s grunnlinjeforslag, med tunnel fra Børsen til Vestbanen.
3.Brogaten - Grønlandsleiret - Åkebergveien og gjennom den planlagte tunnel under Galgeberg og Vålerengen til Strømsveien.
4.Det er oppdaget en 700 meters naturlig tunnel mellom Kalfaret og Sandviken i Bergen.
5.Det må være en forutsetning for overbygging av Majorstuen stasjon at det samtidig bygges en tunnel for biltrafikken mot sentrum, fremholder Bydelsutvalg 2 i en pressemelding om arkitektkonkurransen for overbyggingen.
6.Efter vårt forslag skal E76 også følge motorveibroen, for så å gå inn i tunnel i Strømsøåsen.
7.En slik tunnel er ikke innarbeidet i de trafikksaneringsplaner som nå foreligger, og en" straksløsning" er det eneste som foreløbig er realistisk, fremholdt Pål Sørensen, prosjektleder på byplankontoret.
8.Hvis Ringeriksbanen blir realisert, hvis vi får kurveutretting i Hallingdal, nytt materiell tilpasset krenging og tunnel ved Finse ja, da kan NSB konkurrere med flytrafikken, sier informasjonssjefen.
9.Trappen fører de reisende inn i en tunnel over byggeplassen og inn i den nye ankomsthallen på langveggen.
10.Vi kommer til å jobbe aktivt og sterkt for å blåse liv i planene om en tunnel under Oslofjorden, sier styreformann i A / S Fjordbroene, Jarle Wahl.
11.Vi vil ha Ringveien i tunnel.
12.Vognen er faktisk den første i en serie bredsporvogner som senere satte normen for Tbannevognene, forteller Preus, som blir oppriktig overrasket når han nå hører at" prototypen", er iferd med å smuldre opp i en tunnel.
13.12 kolonihavehytteeiere på Etterstad kolonihave må innen april neste år fjerne hyttene sine på grunn av anleggsarbeidene i forbindelse med den nye Strømsveien som skal legges i tunnel under Vålerengen.
14.201 meter tunnel med diameter 6,25 meter, som gir 6165 faste kubikkmeter, ble drevet på en uke med 108 arbeidstimer.
15.A / S Vannlinjen vil kjempe for en tunnel under Oslo havn (den stiplede linjen).
16.Aksjonskomiteen fremlegger ferske trafikktall for Ekebergveien, som viser at trafikkbelastningen mellom Sæter og Ljabru er langt verre enn på E 18 gjennom Holmestrand før de fikk tunnel der.
17.Anleggsfolk står i kø for å få arbeide med dette vidunderet av en maskin, som skal spise seg gjennom Fløyfjellet i Bergen og lage tunnel av motorveistørrelse, uten en eneste dynamittsalve.
18.At Statsbanene nå har hentet opp igjen av skuffen planene om en Ringeriksbane i tunnel gjennom Krokskogen, har i første rekke sammenheng med ønsket om å korte ned reisetiden på Bergensbanen, understreker jernbanedirektør Karsten Krogsæter overfor Aftenposten.
19.At Statsbanene nå har hentet opp igjen av skuffen planene om en ringeriksbane i tunnel gjennom Krokskogen, har i første rekke sammenheng med ønsket om å korte ned reisetiden på Bergensbanen, understreker jernbanedirektør Karsten Krogsæter overfor Aftenposten.
20.Av Kommuneplanen fremgår det at Markaarealene blir å anse som" nye utbyggingsområder hvor pumpestasjoner, basseng, tunnel m.m. blir nødvendig".
21.Avløpsvannet fra den planlagte Jostedal kraftstasjon og det vann fra Leirdøla som idag renner ut i Jostedøla, skal føres i tunnel ut på dypt vann i Gaupnefjorden, opplyser overingeniør Johannes Hope i NVE til Aftenposten.
22.Begge tall styrker vårt argument : at hele Grunnlinjen med tunnel, trafikkmaskiner, overdekninger, erstatninger osv., for ikke å snakke om de samfunnsmessige omkostningene i anleggstiden på topp av dette, vil bli et usannsynlig milliardsluk.
23.Bergensbanens lengste tunnel var i mange år den 5311 meter lange Gravehalsen gjennom fjellet Urhovda, som er 1270 meter høyt og som skiller Raundalen fra de ville dalene i Aurdal og Sogn.
24.Blir det noen gang alvor av planen om en tunnel under Den engelske kanal ?
25.Bydelsutvalgenes fellesråd anbefaler bl.a. at trafikken i bydelen på kort sikt reduseres med 20 prosent, 50 prosent på lengre sikt, ved hjelp av et alternativt hovedveisystem, tunnel fra Frogner stadion til Parkveien, samt parkeringshus på Majorstuen og Skøyen.
26.Bydelsutvalget vil trolig ikke foreslå hvordan en tunnel til sentrum skal finansieres.
27.Byplankontoret er inne på tanken om en tunnel ParkveienFrogner Plass.
28.Byplansjefen anbefaler at Lambertseterbanen forlenges med tunnel fra Munkelia, i bro over Nordstrandsveien og Ljanselven og videre på fylling frem til tunnel mot Klemetsrud.
29.Både Kvalheim, kommunalråd Peter N. Myhre (fr.p.) og Veidirektoratet stiller seg positive til det siste forslaget fra Vannlinjen A / S om en tunnel fra Grønlia til Akerområdet med kryssløsning på Vippetangen.
30.Carlo Rubbia fikk årets nobelpris i fysikk efter eksperimenter i CERNs underjordiske tunnel.
Le tue ultime ricerche