Norvegese-Inglese traduzione di tvingende nødvendig

La Traduzione della parola tvingende nødvendig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

tvingende nødvendig in inglese

tvingende nødvendig
allmenn? imperative
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det er derfor tvingende nødvendig å komme igang med fornyelsesprogrammet nå.
2.Det er meget å utsette på behandlingen av kroniske smerter, som skiller seg vesentlig fra terapien under akutte smerter, understreker dr. West, som mener at man ikke bør bygge hospitser hvis det ikke er tvingende nødvendig.
3.Det synes nå tvingende nødvendig at efterforskningen av saker mot polititjenestemenn ledes av et uavhengig organ - ikke minst av hensyn til politiet selv.
4.Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, mener ifølge avisen at det er tvingende nødvendig å senke rentenivået i Norge, og mener at rentepolitikken bidrar til å svekke norske bedrifters konkurranseevne.
5.Den finske øverstkommanderende, marskalk Mannerheim, så det som tvingende nødvendig å stabilisere fronten før man forhandlet om våpenstillstand med russerne, for som stillingen var nå, sto finnene altfor svakt til å kunne håpe på noen brukbar avtale.
6.Denne bemerkelsesverdige uttalelse gjør det tvingende nødvendig for oss å spørre Statens Utlendingskontor hvilke lover det er de har håndhevet, da det er alment kjent at ifølge norsk lov må utenlandske studenter få oppholdstillatelse for å kunne søke om deltids og sommerjobbstillatelse og dereftter jobber.
7.Denne beskyttelse er tvingende nødvendig for å kunne motta forsterkninger.
8.Denne krisehåndtering viser både at situasjonen vurderes som alvorlig og en løsning som tvingende nødvendig.
9.Det blir understreket at det nå er tvingende nødvendig å holde utgiftene under kontroll for ikke igjen å få en galopperende prisutvikling.
10.Det er et samspill i utnyttelsen av de ulike ressurser, og det er tvingende nødvendig å føre bokholderi over hva som går ut og inn av ressursbanken, og hva vi har igjen.
11.Det er tvingende nødvendig at avleveringsplikten blir tilpasset den tekniske utvikling, slik at ikke bare trykte dokumenter blir tatt vare på.
12.Det er tvingende nødvendig med en ekstrabevilgning på 2 millioner kroner for å skaffe litteratur til Universitetet i Oslo, heter det i et brev til kulturminister Lars Roar Langslet.
13.Det er tvingende nødvendig å hindre at dette skjer.
14.Det påpekes videre at det er tvingende nødvendig å redusere de store overføringene over statsbudsjettet.
15.Det var således tvingende nødvendig med kvinnelige pionerer i psykologien.
16.Dette er tvingende nødvendig dersom vi skal makte å vinne tilbake tapte markedsandeler ute og slik trygge sysselsettingen her hjemme.
17.Effektivisering er tvingende nødvendig, faktisk enda mer enn i 1964.
18.En opprustning av den videnskapelige stab var tvingende nødvendig.
19.En ting er sikkert : fornyet inflasjon vil være helt ødleggende, det er fortsatt tvingende nødvendig med bedring av konkurranseevnen.
20.Erfaring viser også at det kan være tvingende nødvendig å prøveoperere på et dødt legeme idag, for å redde et levende menneske imorgen.
21.FOR det internasjonale samfunn er det tvingende nødvendig å iverksette en hard og utrettelig kampanje mot SovjetUnionen for å få frigitt Abouchar, en mann som ikke har gjort annet enn å oppfylle de plikter hans profesjon pålegger ham.
22.For norske myndigheter er det tvingende nødvendig å få en slik avklaring ganske raskt - blant annet for at den forestående krise i norsk verkstedindustri i 1985 og 1986 ikke skal bli ytterligere forlenget på grunn av mangel på utbyggingsprosjekter.
23.For å bedre sysselsettingen er en senkning av progresjonen tvingende nødvendig.
24.Hovedgrunnen er at det er tvingende nødvendig å få skikk på økonomien, holde prisstigningen i sjakk og derigjennom styrke sysselsettingen.
25.Høyt kostnadsnivå gjør det tvingende nødvendig med to inntekter for unge familier.
26.I et foredrag i Amman sist torsdag sa den jordanske industriminister Jawad Anani at det er tvingende nødvendig for landet å få gjennomført prosjektet.
27.I forbindelse med avtalen om nedskjæringer i Oslo budsjettet, ble ekstrabevilgningene iår skåret ned fra 271 millioner til 100 millioner kroner, til tross for at etatene hevdet at 271 millioner var tvingende nødvendig.
28.Idag snakker man helst om" defektene" ved Maos store byggverk, og hvor tvingende nødvendig det er å gjøre om på det hele.
29.Jeg innså klart at det var tvingende nødvendig med en forenklet hjemmerutine hvis man skulle få tid, glede og ork til det hele.
30.Jon M. Sørland mener at det i dagens situasjon er tvingende nødvendig å få mer helse ut av hver krone som bevilges til helsesektoren.
Le tue ultime ricerche