Norvegese-Inglese traduzione di ubegrenset

La Traduzione della parola ubegrenset da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

ubegrenset in inglese

ubegrenset
grenseaggettivo unbounded [literature], limitless
  brukaggettivo unrestricted
  kvantitetaggettivo unlimited
  grenseløsaggettivo boundless, without limits
  uopphørligaggettivo ceaseless, unceasing, unending, endless
Sinonimi per ubegrenset
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.British Airways har forandret seg dramatisk i de siste årene, og vi er sikre på at selskapets fremtidige akseeiere vil kreve et lønnsomt, effektivt og dynamisk selskap med et ubegrenset potensial, sa han og viste til ansiktsløftningen som et tegn på selskapets nye giv.
2.Dagens regler med ubegrenset rett til rentefradrag, er urettferdig.
3.Det er en myte at overgangen til det postindustrielle samfunn skaper et nærmest ubegrenset behov for høyere utdannelse, sa Larsen.
4.Dette dreier seg om efterretningspersonell med eksterritoriale rettigheter, og disse kan nesten ubegrenset ferdes i Norge med et plausibelt påskudd.
5.En balansert diett med et fullverdig innslag av kalsium, kalium, A og Cvitaminer kan, endog kombinert med et ubegrenset innslag av salt, være tilstrekkelig til å forhindre høyt blodtrykk.
6.Fra Høyres side ønsker vi ikke ubegrenset kommersialisering av lokalradioen utenfor NRK, men de må få en rimelig mulighet til å overleve på profesjonell basis.
7.Jeg håper og tror at jeg vil ha nysgjerrigheten i behold og en ubegrenset appetitt på kunnskaper både i eget og andres fag.
8.Kombinasjonen av ubegrenset rentefradrag, en rekke andre fradrag og høy marginalskatt skaper mange sosiale skjevheter.
9.Når det gjelder rekkevidden i luftlinje, er den i praksis ubegrenset.
10.Oksydasjonen i cellene hos mus som har hatt begrenset adgang til mat, går senere enn for dem som har hatt ubegrenset tilgang på føde.
11.Potensialet for datateknologi i Kina er noe nær ubegrenset.
12.Schibstedgruppen er et selskap med ubegrenset solidarisk ansvar for de personlige eiere, og med forpliktelser på over en kvart milliard kroner.
13.Selv om det kan synes som om nordmenn har ubegrenset av penger å spille eller tippe for, så er det opplagt et tak for spilleinteressen.
14.38 % mener den nåværende ordning med ubegrenset fradragsrett er riktig, 43 % at det bør være en øvre grense.
15.At prøverørenes innhold skal bli foreldet, er det imidlertid ingen fare for i slik nedfrosset tilstand skal de ha nærmest ubegrenset holdbarhet.
16.Billetten" Nordturist med tog" gir rett til ubegrenset reise i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 21 dager.
17.Bl.a. kan man kjøpe en nordisk turistbillett for et ubegrenset antall reiser på alle statsjernbaner i Danmark, Finland, Norge og Sverige.
18.Bondevik understreket dessuten at selv om den nåværende mønsterplan gir lærerne frihet, dreier det seg ikke om en ubegrenset frihet, men en frihet innenfor visse rammer når lærestoff skal velge til undervisningen.
19.De er ville efter å vinne, for det betyr nøkkel til Vesten, ubegrenset adgang til nye noter, til møter med andre musikere.
20.De undervurderer derfor hovedtruselen, nemlig at Sovjet idag er en supermaktsnabo med et ubegrenset nasjonalt sikkerhetsbehov og med et politiskøkonomisk samfunnssystem som definerer den vestlige, kapitalistiske verden som hovedmotstander.
21.Delvis ved et geografisk slumpetreff, delvis ved eget arbeid, sitter vi nå med en nesten ubegrenset sjekkbok.
22.Den nordiske tekstilindustrien driver sin virksomhet i konkurranse med et ubegrenset antall leverandører fra hele verden.
23.Denne innstillingn forekommer også i forlagene, som har ubegrenset adgang til å la hvem som helst foreta en oversettelse.
24.Departementet mener at man bør bygge på de regler man har idag om oppholdstillatelse på ubegrenset tid, og at en slik tillatelse bør gi det samme utvidede vern mot avvisning og utvisning.
25.Der er tilsvarsfristen ubegrenset, sier Eldring.
26.Der man yder er derimot ubegrenset i tid og penger, og fullstendig umulig å definere.
27.Dessverre trodde folk at de kunne spise ubegrenset av den og dermed ble den forbudt.
28.Det blir et symbol på viljen til å gjennomtrenge mørket, tankens lue mot et ugjennomtrengelig, ubegrenset kosmos.
29.Det er heller ikke slik at det er et ubegrenset antall avganger.
30.Det er klasser fra 20 år og oppover ubegrenset og selvfølgelig kvinneklasse.
Le tue ultime ricerche