Norvegese-Inglese traduzione di uforsiktig

La Traduzione della parola uforsiktig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uforsiktig in inglese

uforsiktig
kommentaraggettivo unguarded, unwisely careless
  aksjonaggettivo unadvised [formal], unwise, not sensible
  oppførselaggettivo reckless, audacious, careless, inattentive, incautious, improvident, negligent
Sinonimi per uforsiktig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Hvis vi ikke åpner Trollfeltet kan jeg ikke se annet enn at en slik monopolstilling vil være meget nær, sa statsråden, som mente det ville være uforsiktig å regne med gass fra kilder utenfor Europa, da vil VestEuropa stå i fare for å bli fullstendig avhengig av sovjetiske forsyninger.
2.Ørebetennelse får man av å pusse nesen uforsiktig.
3.Aktor mente at så var tilfelle, mens høyesterettsadvokat Hjort mente at Majala ikke hadde vært så uforsiktig at han kunne dømmes for grov uaktsomhet og derfor måtte frifinnes.
4.Aktor sa rett ut at dette ikke er et spørsmål om Majalas redelighet selv om han har vært så uforsiktig at han har handlet grovt uaktsomt i lovens betydning.
5.Alle teorier om at brannen kan ha vært påsatt eller skyldes uforsiktig omgang med ild eller elektriske apparater, er forlatt.
6.Alt dette har lave antennelsestemperaturer, og ved uforsiktig bruk av varmepistol kan det oppstå brann.
7.At straffebestemmelser som går ut på uaktsomt drap eller uforsiktig og ulovlig omgang med våpen kan bli brukt, er en annen sak.
8.Begrepet omfatter i denne forbindelse også brannstart ved røking og handlinger som tildekking / velting av ovn, avglemte kokeplater, uforsiktig kasting av ildsfarlig avfall osv.
9.De klarer ikke å regulere trekken i ovnen skikkelig, de bruker ikke gnistfanger, og de er uforsiktig med asken.
10.Det er uforsiktig å uttrykke seg klart.
11.Det skjedde før jakttiden, så uforsiktig jakt synes ikke å være forklaringen.
12.Det var kanskje uforsiktig å gå ut med en slik forespørsel før saken er behandlet i de NRKinstanser som skal ta avgjørelsen, sier Abrahamsen.
13.Efter hans mening opptrådte Abouchar uforsiktig.
14.En 18 år gammel Sandefjordgutt ville hevne seg på politiet efter at han var fratatt førerkortet for uforsiktig kjøring.
15.En 37 år gammel mann fra Kvinesdal er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for uforsiktig omgang med skytevåpen.
16.En kostbar belastning og unødvendig fordi nesten alt skyldes uforsiktig omgang med ild.
17.En mann fra Stange er tiltalt for uaktsom, grov legemsbeskadigelse og uforsiktig omgamg med skytevåpen etter a han skjøt med revolver slik at en slektning ble truffet i pannen.
18.En ungdom som var uforsiktig med en lighter, tente den første gnist.
19.Er han uforsiktig, er det bare å få en time eller to og kiropraktoren" dytter alt på plass".
20.For det fjerde spilles det uforsiktig med forhold som sterkt berører det vestlige forhandlingsopplegg i rustningskontrollforhandlinger, særlig i MBFR, hvor siktemålet er via reduksjoner å komme frem til et balansert konvensjonelt styrketak på et lavere nivå.
21.Foreningen har også vært i kontakt med importører av pistolene, og det vil for eftertiden medfølge advarsler mot uforsiktig bruk i pistolenes emballasje.
22.Han advarer kvinner i en periode av livet hvor de kan bli gravide mot å leve uforsiktig.
23.Hun kunne praktisk talt ikke gjøre noe av det en hjemmeværende husmor føler som sin plikt, uten at det slo henne ut i kortere eller lengre perioder avhengig av hvor uforsiktig hun var.
24.I sitt svar beklager Johansen blant annet at en finsk president er så plump, og uttrykker seg så uforsiktig.
25.Ifølge vestlige diplomater skyldes eksplosjonen sannsynligvis uforsiktig omgang med sprengstoff.
26.Ingen ble skadet og mannen er foreløbig siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen, hvor det er fare for mennesker, understreker Eystein Eriksen.
27.Jeg var nok litt uforsiktig.
28.Mannen er også dømt for grovt skadeverk og uforsiktig adferd som kunne volde fare for andres liv.
29.Mannen var siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen, egnet til å skade andres liv og helbred.
30.Men også på gode motorveier forårsaker høy fart, tett kjøring og uforsiktig manøvrering livsfarlige situasjoner.
Le tue ultime ricerche