Norvegese-Inglese traduzione di uforsiktighet

La Traduzione della parola uforsiktighet da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uforsiktighet in inglese

uforsiktighet
uklokhetsostantivo imprudence, injudiciousness, indiscretion
  oppførselsostantivo carelessness, nonchalance, recklessness, audacity, overconfidence
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Og det skyldtes hans egen uforsiktighet, sa teknisk direktør.
2.75 prosent av de mellom 600 og 800 skog og utmarksbranner som bryter ut hvert år, skyldes folks uforsiktighet og manglende omtanke ved bruk av ild, skriver Norsk Brannvernforening.
3.Blant andre brannårsaker er uforsiktighet med aske fra ildstedet.
4.Denne gang var det tilfeldigheter og uforsiktighet som avslørte gruppen ; aldri tidligere har politiet klart å ta så mange RAFmedlemmer på en gang.
5.Det er på det rene, forteller Høisæther, at mange drukningsulykker nettopp skjer ute på fjorden, langt fra land, enten som følge av uforsiktighet eller fordi båtfolket er påvirket av alkohol.
6.Det kan imidlertid ikke utelukkes at uforsiktighet med ild kan ha antent noe søppel i en av de fraflyttede leilighetene.
7.Forskerne har også sett nærmere på sammenhengen mellom beruselse og brannstart ved uforsiktighet.
8.Man har funnet ut at litt over halvparten av brannene skyldtes uforsiktighet.
9.Men forbudet til tross - årlig har vi mellom 600 og 800 skog og utmarksbranner i Norge, og hele 75 % av disse skyldes uforsiktighet med åpen ild og mangel på omtanke, melder Norsk Brannvern Forening.
10.Noe større uforsiktighet gjør seg gjeldende når det gjelder penger, pass og andre verdipapirer.
11.Som i så mange branntilfeller er det uforsiktighet som er hovedårsaken.
12.Uforsiktighet, f.eks. å vise almenheten at man går rundt med større pengebeløp på seg o.l., frister også til straffbare handlinger.
13.Årsakene er åpenbare : mindre aktsomhet, større grad av direkte uforsiktighet og den livsfarlige forestilling om sommertemperaturens uskyldighet.
14.75 prosent av disse skyldes uforsiktighet med åpen ild, opplyser Norsk Brannvern Forening.
15.75 prosent av disse skyldes uforsiktighet med åpen ild og mangel på omtanke, opplyses det i Norsk Brannvern Forening.
16.Av totalt 306 dødsbranner oppsto 163 på grunn av uforsiktighet.
17.Avisene har gasset seg i de mest forbløffende detaljer om amatørskap, uforsiktighet og slurv hos den franske hverdags 007ere.
18.Brann på grunn av uforsiktighet med sveisearbeider - slik det også antydes i forbindelse med kongeskipet - er et betydelig problem.
19.Derfor blir det nå innført ordninger med forhøyet egenandel hos forsikringsselskapene om brannårsaken skyldes uforsiktighet i forbindelse med sveising eller andre varme arbeider som taktekking.
20.Det kan tenkes at uforsiktighet med bar ild var brannårsaken, men politiet har ennå ikke fått avhørt eieren som var alene i huset.
21.Det virker som om alle parter har mobilisert det de måtte ha av ansvarsfølelse, fordi alle var klar over at situasjonen var blitt så brennbar at den minste uforsiktighet kunne utløse et fullt blodbad.
22.Forsikringsselskapene presser naturlig nok på for å få ned dette skadeområdet, og i den forbindelse forteller informasjonssjef Bjørn Brekke i Opplysningsrådet for forsikring at det er innført en felles ordning for samtlige norske selskaper som medfører en straffeegenandel på inntil 120 000 kroner om brannårsaken skyldes uforsiktighet ved varmearbeider.
23.Mange har ennå ikke oppfattet faren ved varme arbeider som sveising og lodding i kjellere og garasjer, og uforsiktighet her påfører samfunnet store omkostninger hvert år.
24.Men Greenpeaceaffæren har avslørt et påfallende, nesten mistenkelig virvar av slurv, uforsiktighet og amatørskap blant agentene som gjorde jobben, og som på forhånd var regnet som uvanlig dyktige.
Le tue ultime ricerche