Norvegese-Inglese traduzione di unndra

La Traduzione della parola unndra da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

unndra in inglese

unndra
allmennverbo withhold from, prive of
Sinonimi per unndra
Altri esempi
1.Det gjelder for det første den militære profesjons tilbøyelighet til offensiv planlegning og operasjoner, og hangen til å unndra seg sivil kontroll med operativ planlegging.
2.Det påstås stadig at svak bemanning og dårlige hjelpemidler gjør det enkelt for ressurssterke å unndra beskatning ?
3.Et forsøk på å trenere og unndra seg militærtjeneste av bekvemmelighetsgrunner, mente politiet om 28åringen som efter en rekke utsettelser av militærtjenesten plutselig ble pasifist.
4.Hvis store deler av norsk økonomi klarer å unndra seg konkurransekravet, kan dette virke desto urimeligere for dem som blir utsatt for det.
5.Jeg opplever ikke hans oppførsel som et forsøk på å unndra seg straff, men snarere et ønske om tenkepause, sier Staff.
6.Kjøreavgift vil stimulere til bruk av hovedveiene i motsetning til bompenger der en rekke trafikanter vil unndra seg avgift ved å kjøre alternative veier gjennom sentrumsområdene.
7.Men det kan ikke være noen grunn til å unndra leserne et godt rykte, som det blir sagt i FNmiljøet.
8.Nei, jeg er ute av stand til å unndra meg gudsforholdet, men jeg kan i høy grad dra i tvil mange av de meninger vi gjennom tidene har gjort oss om Vårherre.
9.Somby har gitt politiet beskjed om at han ikke ønsker å forlate landet for på den måten å unndra seg straffeforfølgning.
10.Uansett på hvilket nivå man befinner seg, nytter det ikke å flykte unna, unndra seg ansvar, understreket han.
11.1971undersøkelsen viste også at avholdsfolk og personlig kristne var mindre villige til å unndra skatt enn andre.
12.20åringen er tiltalt for å ha begått drapet under særdeles skjerpende omstendigheter og for å ha begått drapet for å skjule og unndra seg straff for voldtektsforsøk.
13.78% av de spurte ville gjerne unndra.
14.Aktor understreket imidlertid at det ikke var noen holdepunkter for å hevde at Majala bevisst hadde noe ønske om å unndra skatt, men at han hadde latt virksomheten vokse uten å ha den nødvendige kontroll.
15.Blant menn som hevdet at marginalskatten lå mellom 70 og 79% ville 84% unndra, blant menn med 4049% marginalskatt ville 88% unndra.
16.Både 1971 og 1980undersøkelsen viste at kvinner var mindre villige til å unndra enn menn, og eldre mindre villige enn yngre.
17.Den er usmaklig fordi den misbruker jødenes historiske tragedier i et forsøk på å unndra staten Israel de moralske utfordringer som den idag ufrakommelig står overfor.
18.Deres funksjonshemning går ut over det pedagogiske tilbud som de er avhengig av, og som man ikke må unndra seg ansvaret for, understreker skolelederen.
19.Derimot er det så å si bare toppsjefer og firmaeiere som har ment å skulle unndra seg beskatning på denne måte.
20.Dersom Majala virkelig ville unndra disse pengene fra beskatning, hadde han plassert dem helt andre steder enn på konti i Målsøy Sparebank.
21.Dersom svart arbeid ble beskattet slik det bør, ville byrdene med skatten også falle lettere på dem som betaler lovlydig og som heller ikke har sjanse til å unndra skatt på sin arbeidsinntekt.
22.Det er ikke så risikabelt å overse dem, la dem greie seg selv, eller endog unndra dem deres rett.
23.Det er også på tale å unndra fra erstatning den type ulykker som skjer under sykehusopphold, men som like gjerne kunne skjedd hjemme.
24.Det gjaldt også uansett om man brukte ønsket om å unndra skatt, faktisk skatteunndragelse," utført svart arbeid siste 12 måneder" eller" arbeidet mer enn 49 timer svart siste år" som indikator på skatteunndragelse.
25.Det legges vekt på at også Høyre må akseptere kraftige trafikksaneringer for å hindre at trafikanter som vil unndra seg bomavgift ikke skal belaste sentrums og boliggater.
26.Det mest vanlige er over og underfakturering for å unndra avgifter.
27.Det var aldri snakk om å unndra beløp fra beskatning.
28.Det vil derfor ikke være rimelig å tro at han ville ha som mål å unndra bankinnskudd på 1,2 millioner kroner fra beskatning, sa forsvareren blant annet i sin prosedyre.
29.Dette har gjort at slike av enkelte oppfattes som en mulighet til å unndra beskatning.
30.En stor majoritet av alle skattebetalere, uansett marginalskattnivå, var villige til å unndra skatt.
Parole simili

 
 

unndra come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) unndraunndraendeunndratt
Indicativo
1. Presente
jegunndrar
duunndrar
hanunndrar
viunndrar
dereunndrar
deunndrar
8. Perfetto
jeghar unndratt
duhar unndratt
hanhar unndratt
vihar unndratt
derehar unndratt
dehar unndratt
2. Imperfetto
jegunndrog
duunndrog
hanunndrog
viunndrog
dereunndrog
deunndrog
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde unndratt
duhadde unndratt
hanhadde unndratt
vihadde unndratt
derehadde unndratt
dehadde unndratt
4a. Futuro
jegvil/skal unndra
duvil/skal unndra
hanvil/skal unndra
vivil/skal unndra
derevil/skal unndra
devil/skal unndra
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha unndratt
duvil/skal ha unndratt
hanvil/skal ha unndratt
vivil/skal ha unndratt
derevil/skal ha unndratt
devil/skal ha unndratt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle unndra
duville/skulle unndra
hanville/skulle unndra
viville/skulle unndra
dereville/skulle unndra
deville/skulle unndra
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha unndratt
duville/skulle ha unndratt
hanville/skulle ha unndratt
viville/skulle ha unndratt
dereville/skulle ha unndratt
deville/skulle ha unndratt
Imperativo
Affermativa
duunndra
viLa oss unndra
dereunndra
Negativa
duikke unndra! (unndra ikke)
dereikke unndra! (unndra ikke)
Le tue ultime ricerche