Norvegese-Inglese traduzione di unnta

La Traduzione della parola unnta da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

unnta in inglese

unnta
allmennverbo except [formal], exclude, make an exception for
Sinonimi per unnta
Termini derivati da unnta
Altri esempi
1.Bakgrunnen for Prisdirektoratets henvendelse er at både forretnings og sparebankene søkte om dispensasjon da vedtaket om å unnta bankene fra forbudet om pris og konkurranseregulerende avtaler ble opphevet ved årsskiftet.
2.Bakgrunnen for saken er at Stortinget i 1982 forandret offentlighetsloven slik at det ikke lenger var adgang til å unnta fra offentlighet alle dokumenter i forbindelse med de årlige statsbudsjetter.
3.Det bør vurderes å unnta alt eller deler av plasseringene fra det egenkapitalkravet som er satt for bankvirksomhet i Norge.
4.Et lovforslag som ikke oppnådde flertall i Kongressen, ville, hvis det var blitt godtatt, ha økt myndighetenes mulighet til å unnta dokumenter fra offentlig innsyn, og gjort det mulig å holde tilbake dokumenter som gjelder organisert kriminalitet.
5.Forslaget om at departementet skal kunne unnta større bedriftsområder fra den kommunale byggesaksbehandling, er en presisering av gjeldende praksis.
6.I tillegg foreslås det at departementet skal kunne unnta større industriområder fra den kommunale byggesaksbehandling.
7.Kontorsjef Per Munkerud i Veidirektoratet opplyser til NTB at 48 av landets 140 riksveiferger holder beredskapsvakt om sommeren for å effektuere syketransporter, og Munkerud håper at partene i konflikten vil se positivt på en henstilling om å unnta disse fergene fra streiken slik at beredskapen kan opprettholdes og slik at syketransporter kan gå uhindret.
8.Det er et saklig behov for å unnta visse dokumenter om Forsvaret fra offentligheten, men dette behovet ivaretas tilstrekkelig i offentlighetsloven og i andre lover og forskrifter.
9.Administrasjonsutvalget behandlet saken like før påske, og det ble da vedtatt å unnta helsesøsterstillingene fra ansettelses og inntaksstopp.
10.Bygningsrådets formann, Kjellaug Skogen (h) mener likevel at det er umulig å unnta odden fra friområdet av prinsipielle grunner.
11.De ønsker, gjennom regjeringsvedtak, generelt å unnta fra offentlighet alle opplysninger som vedrører" forsvarsanlegg, forsvarsinstallasjoner og innretninger som har tilknytning til disse".
12.Det betyr at VestTyskland i denne perioden kan unnta slike biler for bilavgifter.
13.Det bør derfor kun vurderes å unnta fra Markaområder hvor ferdige planer med avgrensning foreligger.
14.Det er ingen rimelig grunn til å unnta disse fra offentlighet, sier personlig sekretær Per Arne Watle i Samferdselsdepartementet.
15.Det kan ikke være riktig ut fra den nåværende Markagrensemodell, å unnta større områder hvor utbygging en gang i fremtiden kan komme på tale.
16.Det pågår imidlertid forhandlinger mellom TCOS og Statens Arbeidsgiververk om å unnta visse grupper fra streiken, og veterinærassistenter er en slik gruppe.
17.Efter dette valgte Forsvarsdepartementet i stedet å unnta dokumentene fra offentlighet under henvisning til" rikets sikkerhet".
18.Kjellaug Skogen sier til Aftenposten at hun ikke ser noe slingringsmonn i vedtaket, og ønsker ikke å overprøve kommunestyret med å unnta flippen fra friområdet.
19.Saksordføreren Tore A. Liltved (h) mente det var nesten komisk av Arbeiderpartiet å gå inn for at dispensasjoner fra Arbeidsmiljøloven skal kunne gjøres gjeldende for enkelte virksomheter man vil unnta fra loven.
Parole simili

 
 

unnta come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) unntaunntaendeunntatt
Indicativo
1. Presente
jegunntar
duunntar
hanunntar
viunntar
dereunntar
deunntar
8. Perfetto
jeghar unntatt
duhar unntatt
hanhar unntatt
vihar unntatt
derehar unntatt
dehar unntatt
2. Imperfetto
jegunntok
duunntok
hanunntok
viunntok
dereunntok
deunntok
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde unntatt
duhadde unntatt
hanhadde unntatt
vihadde unntatt
derehadde unntatt
dehadde unntatt
4a. Futuro
jegvil/skal unnta
duvil/skal unnta
hanvil/skal unnta
vivil/skal unnta
derevil/skal unnta
devil/skal unnta
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha unntatt
duvil/skal ha unntatt
hanvil/skal ha unntatt
vivil/skal ha unntatt
derevil/skal ha unntatt
devil/skal ha unntatt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle unnta
duville/skulle unnta
hanville/skulle unnta
viville/skulle unnta
dereville/skulle unnta
deville/skulle unnta
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha unntatt
duville/skulle ha unntatt
hanville/skulle ha unntatt
viville/skulle ha unntatt
dereville/skulle ha unntatt
deville/skulle ha unntatt
Imperativo
Affermativa
duunnta
viLa oss unnta
dereunnta
Negativa
duikke unnta! (unnta ikke)
dereikke unnta! (unnta ikke)
Le tue ultime ricerche