Norvegese-Inglese traduzione di unntak

La Traduzione della parola unntak da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

unntak in inglese

unntak
allmennsostantivo exception
Sinonimi per unntak
Termini derivati da unntak
Esempi con traduzione
Men unntak har forekommet.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den gang viste undersøkelsen at en ekstra valgdag overhode ikke hadde noen innvirkning på valgdeltagelsen med et lite unntak for kommuner med stort innslag av ukependlere.
2.Det hører til våre dagers merkverdigheter at Unge Høyre, som så høyrøstet går inn for karakterer og lekselesing, vil gjøre et unntak for et av landets to språk.
3.Etter kvart vart dette til 17 svære folioband, eitt for kvart fylke med unntak av Finnmark, som ikkje hadde same matrikkelordning som resten av landet.
4.Høyre har stemt for alt som finnes av sperringer med unntak av sperringen i Hedmarksgaten, som Tetzschner lar seg avbilde ved - endog med sag !
5.Jeg synes jeg øyner en tykk, rød tråd som går gjennom disse lekene og de forrige i Sarajevo ; med svært få unntak yder norske idrettsutøvere ihvertfall ikke i overkant av hva vi kan forvente av dem.
6.Med unntak av enkelte høyteknifiserte enklaver kunne en hel nasjon av lærere og joggere, sosionomer og gartnere, pleiere og småsyslere utfolde seg i et 324 000 kvadratkilometer stort friluftsmuseum.
7.Song of Norway" arrangeres hver kveld frem til 16. august med unntak av lørdag og søndag.
8.Behovet for kollektive boformer berører hele befolkningen med unntak av menn i alderen 3560 år med hjemmeværende eller frivillig dobbeltarbeidende koner, heter det i rapporten, som derefter slår fast at" ironisk nok er det nettopp menn i disse aldersgrupper (og familiesituasjon ?) som fastlegger og styrer boligpolitikken".
9.Den forteller om et unntak.
10.Det arbeides bra helt nede på grunnplanet i alle aldersklasser i Bækkelaget, og det er nok for en stor dels vedkommende det som gir seg utslag i at det går så bra for Alaget, sier Sissel Bleivik, som forøvrig kommer fra Larvik, og således utgjør et unntak.
11.Det er naturlig å stille spørsmål om det er grunn til å opprettholde fullstendig unntak for denne gruppen, all den stund vi har en restriktiv innvandringspolitikk og et regulert arbeidsmarked.
12.Det hjelper ikke med fine målsetninger, vi må ha en finansieringsordning som gjør det mulig å oppfylle målsetningene, sa Berntsen, og mente at på dette området var det dessverre liten forskjell på Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, med unntak av satsningen på Husbankfinansierte boliger.
13.Han er egentlig ikke så fenomenal på noe spesielt område - med unntak for sine utrolige frispark, mener de såkalte forståsegpåerne.
14.Hovedproblemet er at våre politikere, med meget få unntak, går som katten rundt den varme grøten når det gjelder dette problemet.
15.I Gaza og på vestbredden av Jordan fungerer samarbeidet godt, med unntak av Ramallah, hvor vi har måttet stenge en lærerskole.
16.I de hundre småbarnsfamiliene var det nesten uten unntak mødrene som satt inne med oversikten.
17.Ibsen er vel et unntak fra regelen om uinteressante eldre kvinner ?
18.Jeg har ennå ikke fått svar på min henvendelse til Riksadvokaten, og er heller ikke blitt tilstillet noen av sakens dokumenter, med unntak av de sakkyndiges rapporter.
19.Kansje med unntak av litt ekstra Dvitamin om vinteren.
20.Med unntak av Kirsti Jaråker ga ingen av formannskandidatene utrykk for at de var interessert i en plass som menig styremedlem.
21.Med unntak av Olav Hansson, som holdt en aldri så liten akrobatisk oppvisning, hoppet guttene omtrent slik de har gjort det under treningen, sier Rimeslåtten.
22.Med unntak for 1982 har tippemidlene sørget for at idretten har hatt en større prosentvis økning pr. år enn de fleste poster på statsbudsjettet.
23.Med visse unntak skal en domsavgjørelse til fordel for den fornærmede part, altså den av foreldrene som har fått sitt barn bortført til et annet land, tas til følge av myndighetene i det landet barnet er bortført til.
24.Noe generelt unntak på tvers av de almindelige regler kan myndighetene ikke gi.
25.Signalene fra Staten er greie når det gjelder markeringen av distriktshensyn og vekt på husdyrsektoren, med unntak av saueholdet.
26.Tollvesenet er spesielt interessert i å kontrollere båter som kommer fra land i SydAmerika, og denne var ikke noe unntak, sier kontrollsjef Inge Brøvik i Tolldirektoratet til Aftenposten.
27.Vanligvis holder vi stengt mandager, sier hun, - men mandag 2. april er et viktig unntak.
28.17. mai er noe helt spesielt for bergensere, og Thue er intet unntak.
29.1983 var et unntak i så måte.
30.1988 blir neppe noe unntak.
Le tue ultime ricerche