Norvegese-Inglese traduzione di uopphørlig

La Traduzione della parola uopphørlig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uopphørlig in inglese

uopphørlig
kontinuitetaggettivo continual, uninterrupted, incessant, constant, continuous, nonstop
  endeløsaggettivo ceaseless, unceasing, unending, endless
  fortsattaggettivo continued, carried on, resumed
  tidaltro continuously, ceaselessly, incessantly, relentlessly, uninterruptedly
  kontinuerligaltro always, incessantly
Sinonimi per uopphørlig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Mens byråkratene i Brussel uopphørlig kjemper med å reparere den slitte EFmotoren, og ministrene forsøker å få budsjettmekanikken til å funksjonere bedre, har EFparlamentarikerne tegnet seg en drømmebil i turboklassen...
2.Verden er ingen ferdig størrelse, men uopphørlig underveis til våre sanser, som tegn og vink.
3.All metafysisk streben bereder et uopphørlig nederlag.
4.Boken om elskeren, den uopphørlig lidenskapelige...
5.DET er derfor ikke så underlig at beslutningen om å be om avskjed er blitt oppfattet som et tegn på at denne fysiske kjempe i ambassadebygningen på Drammensveien er gått trett av uopphørlig å befinne seg i offentlighetens lys.
6.De må uopphørlig kunne plukke opp små og store biter i den voldsomme nyhetstrømmen, kikke på disse med glimt i øyet, klappe entusiastisk i hendene og jublende overbevise hverandre om at" dette gjør vi noe skikkelig rågodt på !
7.Det er en plikt for alle som lever i frihet, uopphørlig å banke på de lukkede dører i Kreml og minne de gamle, morske herskere om omverdenens engstelse for de to avvikeres skjebne.
8.Dogonene søkte tilflukt i dette ugjestmilde området, og var gjennom flere hundre år i uopphørlig krig med sine naboer.
9.Hamar Arbeiderblad ville forventet at" Senterpartiet på en realistisk måte vurderte årsakene til at partiet nær sagt uopphørlig mister tilslutning, for gjennom en slik analyse å finne botemidler for å stanse den negative trenden.
10.Her er alt uopphørlig forvandling og ny, dypere erkjennelse.
11.Jernbanen konkurrerer uopphørlig med andre offentlige og private transportselskaper og, fremfor alt, med personbiltransporten.
12.KSPERIMENTERENDE er Kjartan Slettemark uopphørlig.
13.Lastebileierforbundet krever at man nå uopphørlig og på alle måter sikrer selve livsnerven i det norske samfunn : veien.
14.Men Jon Elster kan ha rett i at det demokratiske styresett har innført i politikken en uopphørlig uro, som i sin tur forplanter seg i samfunnet, og at demokratiet til dels har større fortjeneste av det som dermed blir gjort enn av hva det selv gjør.
15.Men de grupper som med god grunn fordømmer en rasediskriminerende politikk har vært påfallende tause om de overgrep som ekteparet Sakharov uopphørlig utsettes for.
16.Og dette er et viktig prinsipp : som kommunalt monopol med enerett til å drive kino i byen må vi uopphørlig sørge for at vår virksomhet hele tiden blir fritt analysert av aviser som av radio.
17.Overalt på dette kontinent er det den samme historie som gjentar seg, med vaklende forsøk på demokrati i uopphørlig veksling med militærregimer.
18.Tvert imot får man fint bevise at man duger uopphørlig, stå på med krum hals, og gjøre det like godt ved neste korsvei.
19.Ved hver maskin blir vevnaden kontrollert uopphørlig, slik at eventuelle rakninger kan repareres med en gang.
20.Venstresidens politikere har lenge hatt det uopphørlig travelt med å spekulere over hvilket tap samfunnet lider ved at skatteborgere, og da selvfølgelig i første rekke private næringsdrivende, unndrar midler fra beskatning.
21.Mennesket er målet for alle ting", og teatret har oppdaget kroppens sprog, får knapt anledning til å glemme det heller i en verden av uopphørlig bevegelse.
22.På tallrike steder i provinsene i NordBrabant, Limburg og Gelderland renner underjordiske strømmer av gjødsel uopphørlig mot områdene der vann til forbruk tas inn.
23.Dette må vi gjøre uopphørlig, sier garnisonsprest Torstein Bryne, som i over 30 år har gjort feltpresttjeneste sammen med statskirkeprester, prester fra den evangelisklutherske frikirke, den katolske kirke, metodister og baptister.
24.Til tross for det faktum at Israels regjering allerede er i gang med å trekke sine styrker ut av Libanon, fortsetter uopphørlig volden mot israelske soldater, og forårsaker falne og skadede.
25.Count Basie forlot aldri the blues - en kilde han uopphørlig vendte tilbake til for å finne inspirasjon.
26.Derfor må vi anstrenge oss uopphørlig, stadig på vakt overfor oss selv, for Camus visste bedre enn de fleste at våre lidenskaper alltid vinner over vårt klarsyn, at Apollon aldri klarer å demaskere Dionysos.
27.Desto viktigere er det naturligvis at det settes lys på de farer for kynisme og menneskeforakt som politietaten i alle land må være utsatt for under en uopphørlig stigende og forrående kriminalitet i tiden.
28.Det må nå være tydelig for alle at en økologisk katastrofe rykker stadig nærmere fordi kolossale giftmengder uopphørlig pøses ut i luft, jord og vann.
29.Jeg har ikke sagt at den nåværende koalisjonen er preget av en uopphørlig kamp nær sagt på liv og død i alle saker.
30.Jeg sier ikke dermed at han var et geni, men at hans sjeldne begavelse eide en uopphørlig drift som måtte virke skjebnebestemt på dem som stod ham nær.
Le tue ultime ricerche