Norvegese-Inglese traduzione di urettferdig

La Traduzione della parola urettferdig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

urettferdig in inglese

urettferdig
argumentaggettivo invalid, unfounded
  gradaggettivo iniquitous [formal]
  oppførselaggettivo unfair, unjust, inequitable
  aksjonaltro unfairly, unjustly
Sinonimi per urettferdig
Esempi con traduzione
Det var urettferdig.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det gir utslag som best kan karakteriseres med ordene urimelig og urettferdig.
2.Mener De at valgordningen er rettferdig eller urettferdig ?
3.Alle er enige om at de vanskelige forhold ved Bærum ligningskontor har uheldige konsekvenser, sa Gravdahl, og tilføyet at ingen kunne forsvare en slik urettferdig behandling.
4.Arbeiderpartiet driver nå et spill om samfunnsverdier ved å tviholde på en urettferdig valgordning, sa Monsen.
5.At byens innbyggere skal betale en fast årlig soneavgift på opptil 1800 kroner, mens gjennomfartsbrukerne av hovedveinettet skal kunne kjøre fritt, er dypt urettferdig og klart uakseptabelt, sa han.
6.Dagens regler med ubegrenset rett til rentefradrag, er urettferdig.
7.Det er urettferdig at gravide piker utvises fra skolen.
8.Det er urettferdig at sentrumspartiene ikke er representert i flere av disse fylkene.
9.Det er urettferdig og umenneskelig at folk med penger skal kjøpe seg forbi sykehuskøene.
10.Det er urettferdig å gi oss en slik dom.
11.Det kan man si, bekrefter Mollen som ikke kan se noe galt eller urettferdig i at to utøvere som har forbrutt seg og sonet sin straff, behandles ulikt.
12.Det må kalles" logisk kortslutning" når trafikanter som vil betale for hovedveiutbyggingen ikke får lov, mens hele byens befolkning skal pålegges en urettferdig ekstraavgift.
13.Det vil kun virke urettferdig, da det ikke tar hensyn til den enkelte elevs innsats og anlegg.
14.Det viser seg at det meste av kritikken retter seg mot min håndtering av Hognestadsaken og at beskyldningene ofte rammer urettferdig, sier Aarflot.
15.Dette føler vi er dypt urettferdig, sier sekretær Dag H. Petersen i Oslo Kjøpmannsforening.
16.Dette gjelder særlig den ubegrensede fradragsretten som er dypt urettferdig, fordi den i virkeligheten er en subsidiering av en liten gruppe, sier partiets gruppesekretær Harald Grønn.
17.Enkelte tillitsmenn innen politiet mener at etaten blir urettferdig kritisert i pressen, hva er din kommentar ?
18.Er det ikke også direkte urettferdig at fotballproffen Kai Erik Herlovsen får delta i lekene mens sykkelproffen Dag Erik Pedersen må sitte hjemme ?
19.Et rentetak vil ramme urettferdig.
20.Føler De Dem urettferdig behandlet av massemedia ?
21.Føles det urettferdig at dere som reiseselskap må utbetale erstatninger efter en hendelse som dette ?
22.Hun representerer vel 80 prosent av verdens kvinner, de som føler det urettferdig at de ikke er mer tiltrekkende.
23.Ikke akkurat urettferdig, men de har bevisst eller ubevisst falt for fristelsen til å forvrenge sannheten.
24.Jeg mener at det er urettferdig at Stortinget åpner for at utenlandsk næringsliv kan drive reklame over ECS og andre satellitter til norske seere mens norsk næringsliv i praksis er utestengt fordi vi ikke tillater fjernsynsreklame i Norge.
25.Men forslaget om å legge likt inntektstillegg til alle brukere av firmabil, vil være en urettferdig behandling av yrkessjåførene.
26.Men jeg tror ikke et øyeblikk på ham fordi hans politikk er så forferdelig urettferdig.
27.Men når folk langs Bygdøy alle hevder at byens folkevalgte har vist manglende forståelse for de problemene som skyldes en økende gjennomgangstrafikk, så oppleves dette av Heggen Larsen som en smule urettferdig.
28.Noen føler seg kanskje urettferdig behandlet fordi de tross alt har arbeidet for å øke kvinneandelen i råd og utvalg.
29.Når politiet skal stå til tjeneste for publikum, virker det urettferdig å få rettet generelle beskyldninger mot seg om at man ikke er uhildet pga. kameraderi.
30.Sier De dermed at bonden blir urettferdig uthengt ?
Le tue ultime ricerche