Norvegese-Inglese traduzione di utøvende

La Traduzione della parola utøvende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utøvende in inglese

utøvende
yrkesostantivo practice
Sinonimi per utøvende
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Black ink on white paper" av Jorma Uotinen og Claude Naville er laget med støtte av Kultur og vitenskapsdepartementet, Utenriksdepartementene i Frankrike og Norge, samt Fond for utøvende kunstnere og Kreditkassen.
2.Det var de utøvende musikeres egne organisasjoner som fant ut at TONOavgiften dvs. den avgift NRK og andre betaler for bruk av musikk, skulle gå til et fond og ikke til den enkelte kunstner.
3.Fondsloven" av 14.12.1956 som gjelder" all offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner i ervervs øyemed" gir hjemmel for å kreve avgift for bruk av jukeboxer, diskotekmusikk, heis og butikkmusikk o.l.
4.Skal du lage et riktig dårlig bilde, holder det ikke med svart / hvitt - da må du bruke farger !", hevdet en gang Bjørn Næss, scenograf i NRK, og selv en utøvende billedkunstner.
5.Da kravet om godtgjørelse for de utøvende kunstnere kom på tale, støtte de ikke på noen uvilje fra NRK.
6.Det er klart at om vi ikke hadde befunnet oss i en krigstilstand, som er påført oss av USA, så ville det ikke vært aktuelt med noe valg, fordi det er utøvende makt en revolusjon trenger, - utøvende makt til å forsvare proletariatets diktatur med.
7.Det hersker utpreget misnøye blant norske artister, og vi bør få sagt det som bør sies nå mens innstillingen til endring av åndsverkloven, lov om Fond for utøvende kunstnere og fotografiloven er til høring.
8.Det var de utøvende musikeres egne organisasjoner som fant ut at TONOavgiften dvs. den avgift NRK og andre betaler for bruk av musikk, skulle gå til et fond og ikke til den enkelte kunstner, sier Kjell Bækkelund i en kommentar til Birgitte Grimstads kritikk av TONOordningen for utøvende kunstnere i gårsdagens Aftenpostenkronikk.
9.Jeg tolker Birgitte Grimstads kronikk som uttrykk for en frustrasjon mange utøvende kunstnere føler, sier lederen for Norsk Musikerforbund, Åse Kleveland.
10.Når de andre medlemmene i utvalget er utnevnt og arbeidet tar til, er det viktig at vi som utøvende kunstnere kan legge på bordet mest mulig om de faktiske forhold innen norsk musikkliv for å komme utredningsutvalget i møte.
11.Som utøvende fiolinist er det viktig å tenke selvstendig og finne frem til sin egen stil.
12.Uten støtte fra det omstridte Fond for utøvende kunstnere ville bare få norske artister kunne gi egne konserter i Aulaen, sier di rektør Terje StrømOlsen i Norsk Konsertdireksjon A / S til Aftenposten.
13.Vi er mer enn tilfreds med møtet i Kulturdepartementet igår, forteller Birgitte Grimstad, som overrakte en appell med 120 underskrifter av kjente utøvende kunstnere og grammofonselskaper.
14.Vi har opplevd et væromslag, og kan vise til en gryende holdningsendring blant våre egne, såvel i utdannelsessektoren som i administrasjonen og den utøvende tjeneste.
15.Akkompagnert av til tider nærmest øredøvende levende musikk fra Storsalen, diskuterte representanter for alle typer musikk, kulturbyråkrater, jurister og fagforeningsfolk Fond for Utøvende Kunstnere.
16.Alle de utøvende kunstnere ved Ketil Hvoslefkonserten er, bortsett fra klarinettkvintetten, identiske med de kunstnere som oppførte bestillingsverkene ved urfremførelsene.
17.At tekstene er skrevet inn på plateomslaget er selvfølgelig en løsning, men ingen fullgod erstatning for en plassering i den utøvende sammenheng.
18.BIRGITTE GRIMSTAD fortsetter sitt korstog mot Fondet for Utøvende Kunstnere og det faktum at de som fremfører sangene og musikken på en plate ikke får noe individuelt vederlag for offentlig bruk.
19.Banken skal samtidig ha viktige utøvende oppgaver i penge og kredittpolitikken og i valutapolitikken.
20.Betaling for NRKs og andres bruk av plater og kassetter må skje individuelt også til utøvende musikere og ikke som nå til et fellesfond, hvorfra den enkelte kan søke om midler.
21.Betydningen av parlamentarismens gjennombrudd lå ikke bare i demokratiseringen av den utøvende makt.
22.Bevilgninger fra Fond for Utøvende Kunstnere har derfor dannet en viktig del av eksistensgrunnlaget for vårt" frie kulturliv", dvs. det som utfolder seg utenfor institusjonene.
23.Birgitte Grimstad" skjøt" på NRK - og oppnådde å vekke en debatt om Fondet for utøvende kunstnere.
24.Birgitte Grimstad går idag offentlig ut og forbyr NRK å spille hennes plater inntil utøvende kunstnere blir likestilt med skapende kunstnere.
25.Birgitte Grimstad har" forbudt" NRK og andre radiostasjoner å spille hennes plater før reglene forandres slik at også utøvende kunstnere får utbetalt den avgift som tilkommer dem.
26.Blant bidragsyderne merker man seg foruten områdets kommuner og fylket også blant annet Rikskonsertene og Fond for utøvende kunstnere.
27.Byregjeringen får innstillingsrett og utøvende myndighet, og kan stille kabinettspørsmål slik at den går av om den ikke har bystyreflertallets tillit.
28.Både norske komponister og utøvende kunstnere ville tjene på en slik ordning.
29.De kommer som representanter for knowhow og teknologi på høyeste plan, som skapende og utøvende kunstnere, som idegivere og med investeringsevne.
30.De nordiske land var pionerer i arbeidet for utøvende kunstneres rettigheter, og det eksisterte på dette tidspunkt intet erfaringsmateriale fra andre land som man kunne studere.
Le tue ultime ricerche