Norvegese-Inglese traduzione di uteske

La Traduzione della parola uteske da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

uteske in inglese

uteske
allmennverbo challenge, provoke
Altri esempi
1.Haig siterer også fra et forhandlingsmøte med den britiske statsminister Margaret Thatcher hvor utenriksminister Francis Pym antydet at regjeringen kanskje burde uteske øyboernes syn på en eventuell blodig gjenerobring av Falklandsøyene.
2.I tiden mai 1983 til januar 1984 fortsatte Contadora å uteske alle mulige formler for en fredelig løsning av de sentralamerikanske problemer.
3.La være å kjempe mot giganter, hold opp med å uteske lærde menn !
4.Man kan med utbytte spørre om folk foretrekker den ene tannpasta fremfor den annen, men det er liten mening i å uteske oppfatninger om produkter de færreste har hørt om.
5.Men hvorfor skulle nå Egil Teige uteske hennes politiske overbevisning ?
6.På en travel dag som ellers bød på stortingsdebatt om Regjeringens filmmelding, utspill om regissørdrevet" Filmgruppe 1" fra Filmforbundet, representantsskapsmøte i Norsk Film a.s. som bekreftet styrets innstilling på Helgeland som direktør og manuskriptkonferanser fikk vi ikke tid til å uteske direktøren om hans dypere syn på livet og døden.
7.Ved denne anledning skal Bysiden avstå fra å uteske såvel grønne som grå instanser.
8.Dette har fått ukeavisen Die Zeit til å se litt på de ekte barnebarna til Konrad Adenauer og uteske hva de egentlig mener om" fetteren fra Pfalz", som avisen kaller Kohl.
9.Teknisk rådmanns etat, som fører an i kampen for et renere Oslo sentrum, har også planer om å sende meningsmålere til 400 husstander i byen for å uteske folks holdninger.
Parole simili

 
 

uteske come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) uteskeuteskendeutesket
Indicativo
1. Presente
jegutesker
duutesker
hanutesker
viutesker
dereutesker
deutesker
8. Perfetto
jeghar utesket
duhar utesket
hanhar utesket
vihar utesket
derehar utesket
dehar utesket
2. Imperfetto
jegutesket
duutesket
hanutesket
viutesket
dereutesket
deutesket
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utesket
duhadde utesket
hanhadde utesket
vihadde utesket
derehadde utesket
dehadde utesket
4a. Futuro
jegvil/skal uteske
duvil/skal uteske
hanvil/skal uteske
vivil/skal uteske
derevil/skal uteske
devil/skal uteske
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utesket
duvil/skal ha utesket
hanvil/skal ha utesket
vivil/skal ha utesket
derevil/skal ha utesket
devil/skal ha utesket
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle uteske
duville/skulle uteske
hanville/skulle uteske
viville/skulle uteske
dereville/skulle uteske
deville/skulle uteske
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utesket
duville/skulle ha utesket
hanville/skulle ha utesket
viville/skulle ha utesket
dereville/skulle ha utesket
deville/skulle ha utesket
Imperativo
Affermativa
duutesk
viLa oss uteske
dereutesk
Negativa
duikke utesk! (utesk ikke)
dereikke utesk! (utesk ikke)
Le tue ultime ricerche