Norvegese-Inglese traduzione di utfylle

La Traduzione della parola utfylle da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utfylle in inglese

utfylle
allmennverbo supply, fill in
Sinonimi per utfylle
Anagrammi di utfylle
Altri esempi
1.Jeg forsøker å innføre filmens montasjeteknikk i min poesi, å skape kolliderende bilder og tempovekslinger og stimulere leserens fantasi, slik at han selv kan utfylle de brede kløfter i min fremstilling.
2.Jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av C. J. Hambro, sier sønnen, Johan Hambro.
3.Jeg tror jeg har bidratt til å utfylle og presisere bildet av min far, uten hverken å ville oppvurdere eller nedvurdere ham, sier han og fremhever 1930årene og krigstiden som de viktigste perioder i CJHs liv, der stortingspresidenten utfoldet en helt utrolig arbeidskapasitet.
4.Men idag er begge selskaper langt på vei investeringsselskaper og på den måten kan de sies å utfylle hverandre godt, sier Odfjell som gjentar at Investas aksjekjøp er en finansinvestering.
5.Afghanistanhjelpens talsmenn uttaler at de tar sikte på å utfylle Afghanistankomiteen, ikke erstatte den.
6.DE tilleggsforklaringer som utenriksministeren senere er kommet med - med nødvendig hjelp fra statsminister Kåre Willoch i et intervju i Dagsrevyen igår kveld understreker at Regjeringen klart ser behovet for å utfylle Strays erklæring.
7.De har ikke fantasi til å forestille seg at også andre kan utfylle en stilling enn personer som har hatt en lignende stilling tidligere, og dermed ført bevis for at verden ikke av den grunn raste sammen.
8.De kan utfylle sider av Quislings liv som kanskje ikke har vært belyst så nøye tidligere.
9.De to, Henriks far og mor, kunne da synes nesten å utfylle hinannen som den bevisste og ubevisste side av en sjel.
10.De trenger hverandre, og vil gjensidig utfylle hverandre i sin økonomiske utvikling.
11.Den store mangelen er at seriens få gode poeng ikke klarer å utfylle tegningene.
12.Derfor blir konklusjonen riktig, men utgangspunktet helt galt, når Liv Hegna skriver at jeg med de to bøkene prøver å utfylle eksisterende hull.
13.Derfor kan referendum, i beste fall, bare utfylle et slikt system.
14.Det er meningen at de skal utfylle det som har skjedd i næringslivet generelt, og vi skal bringe både politiske og kulturelle nyheter.
15.En byråkrat som har fått stol og skrivebord vil klare å utfylle kontortiden fra ni til fire uten vanskelighet og uten hensyn til hva han / hun virkelig har å gjøre.
16.En enkel løsning, altså, hvor gamlekara og de unge ble satt til å utfylle hverandre.
17.Er det John Bergs tanke å kompensere for denne mangelen, og ved å tegne et nærbilde av SovjetUnionens ubåter, nærmest gjøre menigmann istand til å utfylle de efter Bergs mening, eksisterende hull i diskusjonene ?
18.Et forum som kan utfylle de eksisterende læremuligheter.
19.Faktisk kan norske investeringer ute, og utenlandske etableringer i Norge, sies å utfylle hverandre.
20.For tungtrafikken foreslås det å skulle koste 400 kroner for unnlatelse av å utfylle, bruke eller skifte diagramskive i fartsskriver efter forskriftene om kjøre og hviletid.
21.Gjennom aksjonen vil man prøve å få folk til å gjøre noe selv for sin bydel, utfylle det eksisterende hjelpeapparat.
22.Han var overbevist om at dersom man i Norge skulle få to kanaler som kunne utfylle, og ikke dekke over hverandre, måtte den ene være uavhengig av statsmonopolet.
23.Her kan norske og nederlandske selskaper utfylle hverandre mye bedre, sier Vermeulen.
24.Hotellet vil bli et landemerke og utfylle tomrommet som oppsto efter oppføringen av det dominerende Postgirobygget.
25.Hvis det dreier seg om et bruddstykke av et fordreid, dårlig avtrykk, har eksperten anledning til å hjelpe dataanlegget til å tolke avtrykket riktig ved å utfylle avtrykket manuelt.
26.I byggingen av velferdsstaten skal fortsatt privat og offentlig innsats utfylle hverandre, påpekte Benkow.
27.I forbindelse med at Oslo Børs 1. oktober begynner å notere kurser på" Børs 2", er det blitt utarbeidet nye regler for denne listen og dessuten kursnoteringsavtaler som skal utfylle disse.
28.I henhold til nyere forskning er enkelte potettyper bedre for spesielle klima - og jordsmonntyper, og her har vi en viktig informasjonsplikt å utfylle.
29.Kina er nå i ferd med å utfylle sin økonomiske lovgivning og effektivisere det byråkratiske system, sa han som svar på kritikk fra enkelte hold om at det er ytterst vanskelig å komme inn på det kinesiske marked.
30.Kulturredaktør Hans Fredrik Dahl har fått se det han betegner som 1020 prosent av dokumentene, og han er ikke i tvil om at man her står overfor en svært verdifull samling som kan utfylle vår kunnskap om den dramatiske historien bak Nasjonal Samling.
Parole simili

 
 

utfylle come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) utfylleutfyllendeutfylt
Indicativo
1. Presente
jegutfyller
duutfyller
hanutfyller
viutfyller
dereutfyller
deutfyller
8. Perfetto
jeghar utfylt
duhar utfylt
hanhar utfylt
vihar utfylt
derehar utfylt
dehar utfylt
2. Imperfetto
jegutfylte
duutfylte
hanutfylte
viutfylte
dereutfylte
deutfylte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde utfylt
duhadde utfylt
hanhadde utfylt
vihadde utfylt
derehadde utfylt
dehadde utfylt
4a. Futuro
jegvil/skal utfylle
duvil/skal utfylle
hanvil/skal utfylle
vivil/skal utfylle
derevil/skal utfylle
devil/skal utfylle
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha utfylt
duvil/skal ha utfylt
hanvil/skal ha utfylt
vivil/skal ha utfylt
derevil/skal ha utfylt
devil/skal ha utfylt
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle utfylle
duville/skulle utfylle
hanville/skulle utfylle
viville/skulle utfylle
dereville/skulle utfylle
deville/skulle utfylle
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha utfylt
duville/skulle ha utfylt
hanville/skulle ha utfylt
viville/skulle ha utfylt
dereville/skulle ha utfylt
deville/skulle ha utfylt
Imperativo
Affermativa
duutfyll
viLa oss utfylle
dereutfyll
Negativa
duikke utfyll! (utfyll ikke)
dereikke utfyll! (utfyll ikke)
Le tue ultime ricerche