Norvegese-Inglese traduzione di utredning

La Traduzione della parola utredning da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utredning in inglese

utredning
allmennsostantivo study, explanation, elucidation, detailed statement, investigation, review
Sinonimi per utredning
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
2.I den utstrekning problemet blir aktuelt, pekes det på eftergivelsesordningen efter skattebetalingslovens 41 og 42, en tillempning av 80 prosent regelen eller innføringen av et eget særfradrag som alternativer for nærmere utredning.
3.Nei til atomvåpen" fremholder i en utredning at konvensjonell opprustning i NATO kan presse Sovjet i retning av tidlig bruk av atomvåpen.
4.De forbrukerpolitiske myndigheter har gitt området husholdningsøkonomi prioritet når det gjelder forskning og utredning.
5.De skattepolitiske motsetninger i skattepolitikken blir tilslørt i skattekommisjonens utredning.
6.Det er blitt for vanskelig å ha barn i Norge, fastslår Befolkningsutvalget som idag har fremlagt sin enstemmige utredning.
7.Det mener Rolf Rustad, men jeg har vondt for å innse at en idrettskonkurranse som styres av en dommer og hvor utøverne er venner både før og efter kampen kan virke verre enn mye av det andre vi ser på TV, sier Harald Skoglund i Bokseforbundet, som forøvrig har tatt initiativet til en juridisk utredning av lovligheten i NRKs" bokseforbud".
8.Det svenske utenriksdepartement har nylig offentliggjort en utredning som konkluderer med at en nordisk atomvåpenfri sone ikke fjerner atomvåpentruselen.
9.En utredning som allerede foreligger foreslår å kreve inn pengene med en ring av bomstasjoner på innfartsveiene til Bergen.
10.Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og kommunikasjon.
11.Forbundet kommer til å satse sterkt på en slik sak, blant annet ved å bevilge penger til en utredning om hvilke konsekvenser dommen kan få for fremtidig bruk av Bibelen som norsk lov.
12.Forsikringsutvalgets utredning og lovforslag er preget av en rekke svakheter som nødvendiggjør at man omarbeider flere vesentlige bestemmelser før et lovforslag fremmes, heter det i Industriforbundets uttalelser til Finansdepartementet.
13.Forslaget om kjøreavgift innenfor Kirkeveiringen er basert på en utredning fra Transportøkonomisk institutt / Taugbøl og Øverland.
14.Hvorfor venter vi ikke på en utredning fra utvalget, som direktør Ulf Stockinger på Aker sykehjem, er formann for ? spør Kjell Arne Bakke, hovedtillitsmann for Norsk Sykepleierforbund på Aker sykehus.
15.I denne sammenheng vil det oppstå problemer med verifikasjon og kontroll som krever utredning og forhandlinger, men forfatterne påpeker at det avgjørende momentet er politisk vilje som igjen er bestemt av folkeopinion og press nedenfra.
16.Med det gode utgangspunktet en har i Personbilutvalgets utredning, krever vi at Regjeringen legger frem sitt forslag til en ny personbilpolitikk så tidlig at Stortinget kan behandle det våren 1985, skriver forbundet.
17.Samfunnet bør holde åpent på lørdager, sier åpningstidsutvalget, som i formiddag overleverte sin utredning til finansminister Rolf Presthus og forbrukerog administrajonsminister Astrid Gjertsen.
18.Skattekommisjonens innstilling må samkjøres med den utredning som foreligger fra trygdefinansieringsutvalget.
19.Stortinget må få en stortingsmelding på basis av Skattekommisjonens utredning til debatt før valget.
20.Usikkerheten med hensyn til konsesjonskraften tilsier både enda sterkere satsing på energiøkonomisering og utredning av alternative tilskuddsordninger, sier Tandberg.
21.Utgangspunktet var at den tidligere Hovedkomiteen for norsk forskning i en utredning var kritisk mot seg selv, den følte at den svevet for fritt, og foreslo at den enten ble nedlagt eller omorganisert.
22.Vi gjør bare det vi er pålagt av kommunestyret, som har bedt om en utredning om alternativer til dagens driftsform, sier rådmannen til Varingen.
23.Vi har imøtesett en slik utredning lenge.
24.AV hensyn til den videre debatt, og fordi debatter om den enkeltes økonomi gjerne har en tendens til å få et hysterisk anstrøk, kan det neppe understrekes sterkt nok at det her dreier seg om en utredning, og at intet følgelig er bestemt om fremtidige ordninger.
25.Allerede i 1976 reiste jeg en interpellasjon i Stortinget om disse forholdene, som blant annet førte til en offentlig utredning om de private renholdsbedrifter i Norge (NOU 1981:27).
26.Andelslaget skal forvalte konsesjoner for satellittog lokalTV i Tromsø, og foreta planlegging og utredning på vegne av borettslagene.
27.Anmodningen om en utredning blir derfor gjentatt, med sikte på å få bedre mulighet til å regulere barnetrygdsatsene efter husholdningstyper og familier med få eller mange barn.
28.Arbeidet i en slik spesialenhet er meget vanskelig, og det er derfor et klart behov for å vurdere et høyt lønnsnivå for å få personell til spesialenheten, fremgår det av en utredning som legges frem for helse og sykehusutvalget i Oslo imorgen.
29.Arbeidsgiverne betrakter dette som en ren reduksjon av arbeidstiden, og går inn for en utredning av en slik ordning fremfor å innføre den nå.
30.Arbeidsgiverne har krevd en felles utredning om vilkårene for å gjenåpne bankene på lørdag med virkning fra 1986.
Le tue ultime ricerche