Norvegese-Inglese traduzione di utsatt

La Traduzione della parola utsatt da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utsatt in inglese

utsatt
tidaggettivo deferred, postponed, delayed, put off
  kritikkaggettivo exposed
  væraggettivo exposed, unprotected
Sinonimi per utsatt
Termini derivati da utsatt
Esempi con traduzione
Hvorfor har du utsatt å gå til tannlegen?
Siden han kom til Guantanamo Bay har Tom blitt utsatt for flere former for tortur: Søvndeprivasjon, sansedeprivasjon, ekstreme temperaturer, langvarig isolasjon, mangel på sollys og begrenset helsetilbud.
Framtiden ser mørk ut for Edmond Dantès etter han har blitt utsatt for et komplott, han ble dømt for forræderi og satt i fengsel på livstid.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De foreldre som tilbys fosterdiagnostikk vil være utsatt for betydelige samvittighetsproblemer og skyldfølelse dersom de ikke benytter seg av tilbudet".
2.Dekket" er nemlig helt åpent, og dermed særdeles utsatt for vær og vind.
3.Enhver medlemsstat som ratifiserer denne konvensjonen skal ta skritt for å skaffe de arbeidstagere som har vært, er, eller sannsynligvis vil bli, utsatt for kreftfrembringende stoffer alle tilgjengelige opplysninger om de farer dette innebærer og om de forholdsregler som må tas.
4.Ernst Rolf kavalkade", Scandinaviums store oppsetning fra Gøteborg, som skulle ha vært presentert i Oslo Konserthus 28., 29. og 30. august, blir utsatt.
5.Forlagid" regner med å gi ut ti bøker til jul. Bare en stor og dyr bok er utsatt til neste år på grunn av streiken.
6.God presseskikk skulle tilsi at man i en så følsom situasjon i hvert fall ville be om en uttalelse fra den part som blir utsatt for beskyldninger.
7.Jeg er blitt utsatt for Deres pommes frites - hvilket gav meg en meget ubehagelig opplevelse.
8.Med kvinnelige forfattere skjedde en av to ting, de ble enten utsatt for kvelningssystemet eller blottelsessystemet.
9.Men våre mistanker om at han kan ha vært utsatt for kjemiske våpen står ved lag og er blitt ytterligere styrket," sa assisterende professor Bengt Koerlof ved avdelingen for forbrenningsskader ved Karolinska sjukhuset.
10.Seksuelt slaveri forekommer i alle situasjoner hvor kvinner eller piker ikke kan forandre livsvilkårene sine, hvor de ikke kan slippe ut, uansett hvordan de er kommet inn i disse forholdene, og hvor de er utsatt for vold og utnyttelse.
11.Venturebransjen" er utsatt for betydelig konkurranse, og selskapene er blitt tvunget til å gå stadig tidligere inn i prosjektene.
12.(NPSSP) Hallvar Thoresen laget sitt 16. ligamål for sesongen da PSV Eindhoven beseiret Roda JC med 21 i en utsatt bortekamp i Kerkrade onsdag kveld.
13.(UPI) En nicaraguansk toppleder har på et lukket møte uttalt at det absolutt ikke ville være aktuelt med valg i november dersom sandinistene ikke var blitt utsatt for press fra USAstøttede opprørere, fremgår det av et dokument som er kommet UPI i hende.
14.(UPI) Rettssaken mot de seks jugoslaviske opposisjonelle som er anklaget for" fiendtlig virksomhet" for å ha diskutert politikk, ble tirsdag utsatt efter nye krav fra de tiltalte.
15.40 prosent av alle som blir skadet, har vært utsatt for overgrep i arbeidssammenheng, f.eks. politi, restaurant eller butikkpersonale.
16.Adjunkt Tom Haugland har vært utsatt for ulovlige personangrep og beskyldningene mot ham må mortifiseres.
17.Aktive innenfor de politiske ungdomsorganisasjonene på venstresiden og blant sentrumspartiene ble utsatt for betydelig interesse fra den sovjetiske ambassade og ØstTysklands handelskammer i Oslo på slutten av 1960tallet.
18.Alle disse påkjenningene blir skipene som simuleres i anlegget utsatt for.
19.Altfor mange barn blir utsatt for uhell fordi vi voksne ikke har vært føre var, sa han.
20.At vi har akseptert bydelens sentrumsnære beliggenhet, legitimerer ikke automatisk uutholdelige trafikkplager adskillig verre enn det folk i Holmestrand har vært utsatt for, sa hun.
21.At vi har akseptert bydelens sentrumsnære beliggenhet, legitimerer ikke automatisk uutholdelige trafikkplager adskillig verre enn det folk i Holmestrand har vært utsatt for.
22.Av hensyn til trafikksikkerheten og bilavhengige beboere særlig i Akershus, har direktoratet gått inn for at trafikkreguleringene ble utsatt inntil hovedveinettet var utbedret, sier Fyksen til Aftenposten.
23.Barn blir likevel utsatt for reklame, og da ser jeg det absolutt som en fordel at de gjennom undervisningen analyserer reklamen rent sprogmessig og dermed bevisstgjøres ut fra en psykologisk vinkling allerede ganske tidlig, sier hun.
24.Beklagelig at turister skal bli utsatt for innbrudd i Oslo, sier politioverkonstabel Svein Bruun, som var på åstedet kort tid efter at innbruddet ble oppdaget ved 8.30tiden imorges.
25.Bygge og anleggsvirksomheten blir nå utsatt for en sterk konkurranse fra Sverige, påpekte han.
26.Da er hytta utsatt for kondens, sier Bøhn.
27.De har mareritt om den torturen de har vært utsatt for, og de våkner og føler en forferdelig smerte.
28.De har vært utsatt for kritikk i denne sak ?
29.De rederier som har gjort investeringer i sine tankskip for å øke sikkerheten og redusere faren for oljesøl, taper i konkurransen med dem som har utsatt beslutningen om å investere i sikkerhet.
30.De store angrepene er jeg ikke blitt utsatt for.
Le tue ultime ricerche