Norvegese-Inglese traduzione di utvilsom

La Traduzione della parola utvilsom da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

utvilsom in inglese

utvilsom
allmenn? indubitable
Sinonimi per utvilsom
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Derimot er kreftfaren ved østrogenbehandling utvilsom, derfor er det viktig at kvinnen selv er med på å veie for og imot.
2.Dagens sportslige høydepunkt fikk vi utvilsom servert i ELUløpet for våre beste fire og femåringer.
3.Effekten er god, danserne har et uhyre vel balansert samarbeide, og deres forbløffende innfall gir forestillingen en utvilsom charme.
4.For disse vil FAFOs håndbok utvilsom være godt lesestoff.
5.For menigmann i Nicaragua har det meget å si at sandinistene har vist en utvilsom vilje, om enn ikke alltid evne, til å forbedre levekårene for de fattige folkemasser.
6.Retten fant at det efter norsk erstatningsrett er utvilsom hjemmel til å ilegge erstatningsansvar - og tyskeren ble tilpliktet å betale 125 000 kroner, mens franskmannen må ut med noe over 60 000 kroner hvis dommene blir vedtatt.
7.Samfunnsnyttig, selvsagt, og til utvilsom glede for den enkelte, når man endelig slapp ut av stolen.
8.Sett med greske øyne var besøket således en utvilsom økonomisk suksess.
9.Visse grupperinger betrakter utvilsom kraftutbygging som en særdeles velegnet arena for aksjoner.
10.Bildets alder er m.a.o. utvilsom.
11.Det var en utvilsom fordel for norsk samfunnsutvikling at vi hadde en disiplinert fagbevegelse under gjenoppbyggingen etter krigen.
12.Disse truslene, som utvilsom hovedsakelig har hatt sitt opphav hos danske motstandsfolk, er blitt begrunnet med at serien ville fremstille motstandsbevegelsen i et galt og ufordelaktig lys - og særlig ramme dem som var involvert i likvidasjonen av Jane Horney og som fremdeles lever.
13.En tysk museumsmann, som så bildet i Oslo for omkring femten år siden, mente således at det var et verk av" minst tre ganske forskjellige kunstnere" - og at mens partier av bildet er" malt med utvilsom mesterhånd", er andre deler av det preget av mer beskjeden kunstnerisk kvalitet.
14.Et intervju med paret resulterer i en fascinerende duett der Jurijs russiske melodistemme følsomt akkompagneres i utvilsom Ullerntolkning.
15.Finn Gustavsen godtok i sin tid bajasbetegnelsen, var vel også en smule stolt over den, og mange av hans utgydelser hadde en utvilsom underholdningseffekt.
16.Men stilt overfor forsøk på atomutpressing, vil utvilsom de bånd som idag legges på politiet i de fleste demokratiske land mot å slå hardt til, bli endret.
17.Regjeringen trenger nå kommunistenes aktive støtte for å kunne nedvotere en samlet borgerlig blokk, og det er utvilsom en situasjon Palme misliker sterkt.
18.To av de tiltaltes medvirkning til drapene var utvilsom fra første øyeblikk av.
Le tue ultime ricerche