Norvegese-Inglese traduzione di valte

La Traduzione della parola valte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

valte in inglese

valte
allmennverbo choose
Termini derivati da valte
Anagrammi di valte
Altri esempi
1.Selv de mektigste er ikke allmektige, og selv om de skulle ønske det, kan ingen efter egen lyst skalte og valte på den internasjonale arena.
2.Det er ikke lenger en selvfølge at vi kan skalte og valte med natur og dyreliv efter eget forgodtbefinnende.
3.For det første kan man ikke skalte og valte med Forsvaret efter forgodtbefinnende.
4.Han kan faktisk skalte og valte med alt sammen, slik han finner det for godt.
5.Jeg mener ikke at man overfor den aktuelle målgruppe skal" skalte og valte" med Skriftens ord, men likevel.
6.Man får en god uppfatning om denna karaktär genom att ta del av fabriksarbetaren Valte Mäkinens reflexioner - han är huvudpersonen i Linnas debutroman" Pä>rä" (1947).
7.Valte drömmer om att bli författare och han hör en bekant uttala en viktig tanke : man frågar inte efter skolbetyg av en författare.
8.De styres vanligvis av en komite på omkring 10 personer, utnevnt for tre år ad gangen, men kan ikke skalte og valte slik som kommunelederne.
9.Det er fare på ferde når velmenende byråkrater blir satt i stand til å skalte og valte med barn og foreldre på den måte vi idag ser innenfor barnevernet.
10.Det vitner om en totalt manglende kjennskap til barnevernet når lederen kan skrive at" velmenende byråkrater" kan skalte og valte med menneskers liv på den måte vi idag ser innenfor barnevernet".
11.Dyr skal man ikke skalte og valte med, mener Landbruksdepartementet.
12.Men det er fare på ferde når offentlige institusjoner og velmenende byråkrater blir satt i stand til å skalte og valte med menneskers liv på den måte vi idag ser innenfor barnevernet.
Parole simili

 
 

valte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) valtevaltendevaltet
Indicativo
1. Presente
jegvalter
duvalter
hanvalter
vivalter
derevalter
devalter
8. Perfetto
jeghar valtet
duhar valtet
hanhar valtet
vihar valtet
derehar valtet
dehar valtet
2. Imperfetto
jegvaltet
duvaltet
hanvaltet
vivaltet
derevaltet
devaltet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde valtet
duhadde valtet
hanhadde valtet
vihadde valtet
derehadde valtet
dehadde valtet
4a. Futuro
jegvil/skal valte
duvil/skal valte
hanvil/skal valte
vivil/skal valte
derevil/skal valte
devil/skal valte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha valtet
duvil/skal ha valtet
hanvil/skal ha valtet
vivil/skal ha valtet
derevil/skal ha valtet
devil/skal ha valtet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle valte
duville/skulle valte
hanville/skulle valte
viville/skulle valte
dereville/skulle valte
deville/skulle valte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha valtet
duville/skulle ha valtet
hanville/skulle ha valtet
viville/skulle ha valtet
dereville/skulle ha valtet
deville/skulle ha valtet
Imperativo
Affermativa
duvalt
viLa oss valte
derevalt
Negativa
duikke valt! (valt ikke)
dereikke valt! (valt ikke)
Le tue ultime ricerche