Norvegese-Inglese traduzione di veileder

La Traduzione della parola veileder da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

veileder in inglese

veileder
allmenn? supervisor
Sinonimi per veileder
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Slik lyder tittelen på åpningskapitlet i" Den norske tvillingboka" som nylig er utkommet på Didakta Norsk Forlag A / S. Boken er ment som en praktisk veileder for tvillingforeldre.
2.Det er viktig å oppdage narkotikamisbruk på et tidlig tidspunkt, hevder en veileder for foreldre som i disse dager spres til alle landets kommuner.
3.Egne morsmålslærere er en forutsetning for de tokulturelle klassene, sier klassestyrer Jan Erik Hval, som dessuten er veileder i undervisning av norsk som fremmedsprog.
4.En undersøkelse som denne er en god veileder for oss i departementet når det nærmer seg 1. september, og vi vil skjele til de forskjellige stasjonenes ønsker om sendetidspunkt, også ut fra antall lyttere, sier byråsjef Roy Kristiansen.
5.Kirken har et sosialetisk oppdrag som veileder for samvittigheten.
6.Mange skoler og kommuner utnytter ikke engang de muligheter de har til bokinnkjøp ved hjelp av statstilskudd og maksimale refusjonssatser, sier Skoledirektørens veileder i skolebibliotek.
7.Men vi trenger flere voksne til å være" ordensvakt", veileder, organisator eller kall det hva du vil, sier Alice Reite som fortsatt har eneansvaret for klubben.
8.Når departementet veileder, får det gjerne preg av forskrifter, og det hadde vi tenkt å unngå i denne sammenheng.
9.Oppslutningen om prosjektet viser at ungdom ikke bare er opptatt av pop og Donald Duck, sier Kåre Grøttum, som har vært musikalsk veileder.
10.Vi har et eget kapitel i boken der vi veileder om hvor du kan få hjelp til å løse husleierettslige spørsmål.
11.Arne Treholt opptrådte i det hele tatt uhyre dyktig som" veileder" for norske massemedier i denne tiden, særlig i den periode da han var statssekretær for Jens Evensen.
12.Boligavdelingens faste konsulent og veileder beregner også utgiftene brukeren får og hva man eventuelt har igjen å leve for når man kjøper bolig.
13.De opplever sin situasjon som frustrerende, får for liten kontakt med veileder og får mindre mulighet til konsentrert fordypelse i arbeidet med å skrive oppgaven.
14.De veileder de lokale fiskere i forskjellige spørsmål angående næringen og driften - finansieringsspørsmål, rettigheter, forprosjekter til anlegg, osv.
15.De veileder småbarnsforeldre i fluorbehandling.
16.Den beste hjelpen er å snakke med noen ; en mann, mor, venninne eller en profesjonell veileder.
17.Den gir eksempler om tiltak både fra norsk og utenlandsk næringsliv og vil være en veileder for dem som engasjerer seg i" Jobbskapning i lokalmiljø".
18.Der har hun forskjellige arbeidsoppgaver, blant annet sitter hun i kassen, plasserer og priser varer og sist, men ikke minst, veileder og hjelper hun kunder.
19.Deres håp er at den kan bli en veileder for hjelpere som ikke nødvendigvis behøver å være fagfolk, og virke som et studieopplegg.
20.Det blir seerens intime rådgiver, lærer og veileder til passende adferd og bevissthet.
21.Det lyder til gjengjeld mengder av andre låter som ikke synes omtalt i programbladet og som imidlertid veileder meg med begrepet fem megaherz.
22.Det var han som startet det hele for 10 år siden, brøt over tvert som salgssjef, solgte alt han eide for å bli far og veileder for unge narkomane.
23.Det var skolens veileder, Truls Wadd, som hadde tatt initiativet til møtet.
24.Det vil også bli etablert en egen referansegruppe som veileder og støtte for miljøsekretæren.
25.Elever fra Vestli skole demonstrerte tørking av blomser til evighetsbuketter med Astrid Barstad som veileder, Jan Erik Ruud viste formingsfaget i praksis med materialer fra naturen.
26.Eller agere moralsk veileder for det villfarne folk.
27.En slik faglig kunnskapsmessig ressursbase er også nødvendig som rådgiver og veileder for de enkelte helsearbeidere dersom de tjenester som yddes befolkningen skal være kvalitetsmessig best mulig til enhver tid, og samtidig ydes med lavest mulige kostnader.
28.Fra å være veiledende og rent fysisk treneren min, er han nå en slags veileder, forteller Trond, som tar en telefon fra Oslo både tre og fire ganger i uken.
29.Grete Doresius er en av dem som veileder joggerne i Gruppe 4.
30.Han hadde lyst til å begynne på nytt i en sammenheng hvor han både kunne være utøvende kreativ og veileder.
Le tue ultime ricerche