Norvegese-Inglese traduzione di verdensomfattende

La Traduzione della parola verdensomfattende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

verdensomfattende in inglese

verdensomfattende
berømmelseaggettivo worldwide

 
 

Altri esempi
1.De meldingene som er gått igjen i vestlig presse om hvordan Miskitoindianerne forfølges og utryddes, er et ledd i en verdensomfattende amerikansk propagandakrig mot Nicaragua, fremholder Ramirez.
2.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
3.USA er i ferd med å begynne en økonomisk renessanse, og vil trekke andre nasjoner med seg til en verdensomfattende økonomisk oppgang, uttalte Reagan i" Folkets store hall".
4.Amnesty International startet igår en verdensomfattende kampanje mot tortur.
5.Både USA og Sovjet var blant de nasjoner som gikk inn for at Unni Nicolaysen skulle bli en av de 14 i forbundets toppledelse, i den verdensomfattende organisasjonen med 105 medlemsland.
6.Både den offentlige og private sektor vil bli belyst når 500 fremstående representanter for næringsliv, offentlig forvaltning, forskningsmiljø og arbeidslivsorganisasjoner i tre dager nu er samlet i Oslo til den fjerde verdensomfattende produktivitetskongress.
7.Den internasjonale menneskerettighetorganisasjonen Amnesty International innleder idag en verdensomfattende aksjon for å belyse krenkelsene av menneskerettighetene i Paraguay.
8.Den originale gruppen, med Kjaperud i spissen, skal nemlig gjenoppstå i to dager i februar for å spille på Vina del Marfestivalen i Chile, en slags verdensomfattende Grand Prix.
9.Den verdensomfattende miljøvernorganisajonen Greenpeace har aksjonert i Jøssingfjorden og hadde i lang tid teltleir i området.
10.Det britiske kringkastingsselskapet BBC ønsker å starte verdensomfattende fjernsynssendinger på linje med de populære radiosendinger, som har 100 millioner lyttere på kortbølgen verden over.
11.Europatanken, så viktig en politisk faktor i efterkrigsårene, lar seg også bare moralsk begrunne som etappe i en verdensomfattende tilnærming.
12.Finnene vet naturligvis også bedre enn noen at flere og flere svensker begynner å stille seg spørsmålet om forutsetningene for Sveriges - og Nordens - internasjonale plassering i en verdensomfattende strategi har undergått vesentlige endringer de siste årene.
13.Fra sovjetisk side forklares det med at det pågår en verdensomfattende antisovjetisk kampanje, styrt fra USA.
14.Han er styremedlem i en verdensomfattende organisasjon som har forebyggelse av selvmord som siktemål.
15.Han la til at det må skje under den klare forutsetning at intet land eller gruppering må få noen avgjørende verdensomfattende overmakt, fordi slik overmakt kan bli en trusel mot freden.
16.Han understreket samtidig at VestTyskland ikke går inn for et regionalt, men for et verdensomfattende forbud mot kjemiske våpen - og om dette pågår det forhandlinger i FNregi i Geneve.
17.Hans sang" La Polen forbli Polen" ble i Amerika tatt med i det verdensomfattende radio og TVprogram om den militære maktovertagelse, og ble også senere brukt som" kjenningsmelodi" av Radio Free Europe som Jaruzelskistyret har plassert overst på sin fiendeliste.
18.Helsefarlig inneklima er et verdensomfattende problem.
19.Høyres generalsekretær Fridtjov Clemet opplyser til Aftenposten at over 10 europeiske land er med i EDU, og at de konservative partier også er organisert i den verdensomfattende Internasjonal Demokratisk Union (IDU).
20.I dets oppdragelse skal det legges vekt på verdien av forståelse, toleranse, vennskap mellom folkene, fred og verdensomfattende brorskap og sørges for at det er seg bevisst at dets krefter og evner bør komme dets medmennesker til gode.
21.I nærmere to år har han arbeidet med det, og vært en av initiativtagerne til det nystiftede kommandittselskapet A / S Scandinavian Motion Picture Syndicate, et uavhengig selskap som med midler fra norsk og utenlandsk næringsliv skal stå for produksjon og distribusjon av underholdningsfilmer på verdensomfattende basis.
22.Kombinert med hans uhyrlige katastrofespådommer, som spenner over alt fra global atomkrig til verdensomfattende økonomisk sammenbrudd, har også en del av LaRouches ville påstander vært at personer som Henry Kissinger og generalløytnant Daniel Graham er sovjetiske påvirkningsagenter, skriver" The Heritage Foundation" i sin rapport.
23.Kommersielle selskaper skal allerede ha nærmet seg BBC for å kjøpe programmer med tanke på å selge dem videre, men BBC mener at selskapet er best tjent med å drive verdensomfattende fjernsynssendinger selv.
24.Nettopp ved løsningen av alle disse oppgavene kunne det vitenskapelige fellesskaps verdensomfattende karakter vise seg å være særlig viktig.
25.Og bedre blir landet, med flagg og det hele, sjelden plassert i verdensomfattende konkurranser.
26.Og dette samarbeidet fremheves som en nødvendighet på grunn av faren for en verdensomfattende og kanskje verdensutslettende konflikt.
27.Temaet i artikkelen er at USA utnytter Kinas interesse for å utvikle de videnskapelige, økonomiske og tekniske forbindelser, utelukkende med det formål å kunne trekke Kina inn i" Washingtons verdensomfattende antisovjetiske spill".
28.Tilsammen er det bare en håndfull som med noe rett kan hevdes å være gjenstand for verdensomfattende interesse.
29.Valget av ham som toppsjef blir tatt som tegn på at Citicorp vil gå videre i sine ambisjoner om å øke sin verdensomfattende virksomhet innen alle typer finansielle tjenester, til tross for de rystelser som de amerikanske banker har opplevet, bl.a. på grunn av den latinamerikanske gjeldskrisen.
30.Ved konvensjoner om gjensidighet er opphavsretten blitt bygget ut til en verdensomfattende rettighet.
Le tue ultime ricerche