Norvegese-Inglese traduzione di virkelighet

La Traduzione della parola virkelighet da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

virkelighet in inglese

virkelighet
allmennsostantivo actuality
  faktisksostantivo reality, actuality
Sinonimi per virkelighet
Termini derivati da virkelighet
Esempi con traduzione
Drømmen min har blitt virkelighet.
Velkommen til en ny og mer meningsfylt virkelighet.
Parole simili

 
 

Wiki
Virkelighet omfatter vanligvis alt som er håndgripelig og sant eller det som eksisterer i verden rundt oss, i motsetning til fantasier, abstrakte ideer og det som er falskt og usant. Virkeligheten er imidlertid et relativt begrep som blir behandlet og diskutert i idehistorien og filosofien, særlig i ontologien, det vil si læren om hvordan virkeligheten faktisk ser ut. Vår dagligdagse oppfatning og opplevelse av virkeligheten som et system av ting vi omgir oss med eller alt som virker på oss i tilværelsen, er ifølge filosofien strengt subjektiv, men ved hjelp av vitenskapelige metoder kan vi oppnå et metafysisk verdensbilde.

Altri esempi
1.Christopher" - med den Foske undertitel" Isabella, Tre karaveller og En sjarlatan" er, ved siden av å være et spill om et spill om Christopher Columbus, et drama om scenens virkelighet.
2.Den dagen da håret brakk" søker å demaskere alle avskygninger av den omfattende prostitusjon og pornografi som er en del av vår virkelighet.
3.Den virkelighet det her siktes til er ukjent for meg.
4.Det er kvalmende hult når de sovjetiske myndighetene i sin boikotterklæring taler de høye idealers sak", skriver Morgenbladet," og man samtidig kan konstatere den virkelighet makthaverne i Kreml viser overfor menneskerettighetsforkjemperen Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner".
5.Det er nettopp spennet mellom drøm og virkelighet, mellom histore og diktning og mellom ondt og godt som er den dramatiske drivkraft i" Knut Alvsson" og gjør det til kronen på et scenisk storverk.
6.Dynastiet" avspeiler kanskje ikke den jevne amerikaners hverdag, men den omstridte serien er en del av den amerikanske virkelighet.
7.Eventyr og virkelighet i skipsfartens tjeneste", er en treffende tittel om et tema fremstillet i en fremragende og konsis form.
8.Hva vi har opplevet i tre kamper i Frankrike er grusom virkelighet.
9.Jo, prosjektet" Åpent samfunn" begynner å bli virkelighet.
10.Mine dystre forutsigelser fra den gang ser nå dessverre ut til å bli virkelighet.
11.Retten og sannheten har alltid det i seg at den kan vinne seier og bli til virkelighet, mens overmakten, hvor overveldende den enn kan være, dog alltid har den indre skade og svakhet at makt aldri kan bli rett.
12.Sannsynligheten for en flystyrt nær Oslo lufthavn er så minimal at dette har svært lite med den praktiske virkelighet å gjøre," hevdet han så.
13.Skulle en ta den virkelighet som regjeringspartienes talere beskrev i finansdebatten onsdag og torsdag for gitt, er det lett å forstå at det skjer lite med de fundamentale problemer landet er rammet av - på arbeidsmarkedet, i kommuners og fylkers økonomiske situasjon, i helse og sosialsektoren.
14.Videregående skole ide og virkelighet" er satt på dagsordenen.
15.World Showcase" er virkelig blitt en scene for seriøse opplevelser, midt i alt det vi bare må gjenkjenne og godta som udiskutable trekk ved vår egen banale medie - virkelighet.
16.60 prosent Hollywood, 40 prosent virkelighet.
17.Arbeidet i UNICEF er nå nærmere min virkelighet, sier filmstjernen som utnytter sin egen posisjon for å skape publisitet om UNICEF.
18.Barna møter den gode fortelling som umiddelbar virkelighet, uten å trekke en masse konsekvenser.
19.Bilder virker sterkere enn virkelighet.
20.Dagens universitetsutdannede lærere har altså altfor liten ballast til å møte den harde virkelighet i skolen ?
21.De hadde skuffer, men rørte dem ei - for å omskrive Welhaven til olympisk virkelighet.
22.Den som skriver litteraturhistorie, lager et bilde av den litterære virkelighet i tidligere tider.
23.Det er bare som en konsesjon til den politiske virkelighet og på bestemte klare betingelser at et fortsatt statskirkestyre kan opprettholdes.
24.Det er en drøm som har blitt til virkelighet.
25.Det er en illustrasjon av den kompliserte kjemiske virkelighet vi lever i, sier Dybing, som understreker nødvendighete av tilfredsstillende kontroll med kjemiske tilsetningsstoffer.
26.Det er helt i orden at Dagbladet vil ha et høyere opplag og at VG, Dagbladet og ukeblader dikter opp en virkelighet som selger, men de må gjøre det åpent, ikke under et falskt flagg av objektivitet.
27.Det kan se voldsomt ut, men er nok mer show enn rå virkelighet, sier han.
28.Det kan tenkes ulike sett å finansiere våre fremtidige flykjøp på, avhengig av hvordan den økonomiske virkelighet utvikler seg, sier han.
29.Det var morsomt og lærerikt, sa 15åringen, som snart skal ut i den store tennisverden hvis forbundsplanene blir virkelighet.
30.Dette er den virkelighet vi nå står overfor.
Le tue ultime ricerche